Arachinovo, Macedonia

11:16 AM CET на 17 Февруари, 2019 (GMT +0100)
Arachinovo

Времето Историја за 13586 - Јуни, 2018

Change the Weather History Date:

Среда, Јуни 13, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 76 °F -  
Максимална температура 89 °F 84 °F - ()
Минимална температура 63 °F 57 °F - ()
Cooling Degree Days 11    
Growing Degree Days 26 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 63 °F    
Average Humidity 75    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 35    
Врнежите  
Врнежите 0.08 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.68 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 2 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 9 mph    
Max Gust Speed 21 mph    
Видливост 7.5 миљи    
Настани Дожд , Грмотевици    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jun. 13, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 4:57 AM CEST 8:09 PM CEST
Граѓанскиот самрак 4:23 AM CEST 8:44 PM CEST
Наутички самрак 3:38 AM CEST 9:28 PM CEST
Астрономски самрак 2:45 AM CEST 10:21 PM CEST
Месечината 4:45 AM CEST (6/13) 7:42 PM CEST (6/13)
Должина на видливата светлина 16h 20m
Должина на денот
15h 12m
Последниот квартал, 0% of the Moon is Illuminated
Јун 13
Последниот квартал
Јун 13
New
Јун 20
Првиот квартал
Јун 28
Полна Месечина
Јул 6
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Индекс на топлина Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 71.6 °F - 64.4 °F 78% 29.74 инчи - СИ 5.8 mph - N/A   Ведро
12:30 AM 71.6 °F - 66.2 °F 83% 29.74 инчи - Исток 2.3 mph - N/A   Ведро
1:00 AM 69.8 °F - 64.4 °F 83% 29.74 инчи - Исток 2.3 mph - N/A   Ведро
1:30 AM 71.6 °F - 64.4 °F 78% 29.74 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 AM 69 °F - 64 °F 79% 29.74 инчи 16 mi ИСИ 2.2 mph - -  
2:30 AM 68.0 °F - 64.4 °F 88% 29.74 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:00 AM 66.2 °F - 64.4 °F 94% 29.74 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
3:30 AM 64.4 °F - 62.6 °F 94% 29.74 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:00 AM 66.2 °F - 62.6 °F 88% 29.74 инчи - ССИ 1.2 mph - N/A   Ведро
4:30 AM 64.4 °F - 60.8 °F 88% 29.74 инчи - Променлив 2.3 mph - N/A   Ведро
5:00 AM 64 °F - 62 °F 90% 29.73 инчи 12 mi ЈЈИ 2.2 mph - -  
5:00 AM 64.4 °F - 62.6 °F 94% 29.74 инчи - ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Ведро
5:30 AM 64.4 °F - 62.6 °F 94% 29.74 инчи - ИСИ 1.2 mph - N/A   Ведро
6:00 AM 64.4 °F - 62.6 °F 94% 29.74 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
6:30 AM 66.2 °F - 62.6 °F 88% 29.74 инчи - ЈЈЗ 1.2 mph - N/A   Ведро
7:00 AM 69.8 °F - 62.6 °F 78% 29.74 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
7:30 AM 71.6 °F - 64.4 °F 78% 29.74 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
8:00 AM 74 °F - 64 °F 62% 29.70 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
8:00 AM 73.4 °F - 64.4 °F 73% 29.71 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
8:30 AM 77.0 °F - 64.4 °F 65% 29.71 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
9:00 AM 78.8 °F - 62.6 °F 57% 29.71 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
9:30 AM 78.8 °F - 62.6 °F 57% 29.71 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
10:00 AM 80.6 °F 81.8 °F 62.6 °F 54% 29.71 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 82.4 °F 83.4 °F 62.6 °F 51% 29.68 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 AM 83 °F - 63 °F 41% 29.65 инчи 12 mi ЈИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
11:00 AM 82.4 °F 83.4 °F 62.6 °F 51% 29.68 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
11:30 AM 86.0 °F 87.3 °F 64.4 °F 48% 29.65 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
12:00 PM 86.0 °F 87.3 °F 64.4 °F 48% 29.65 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 PM 86.0 °F 87.3 °F 64.4 °F 48% 29.65 инчи 6.2 mi ИЈИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 PM 87.8 °F 89.4 °F 64.4 °F 46% 29.62 инчи 6.2 mi Југ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 PM 87.8 °F 88.5 °F 62.6 °F 43% 29.62 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 88 °F - 64 °F 35% 29.56 инчи 12 mi Запад 2.2 mph - -   Делумно облачно
2:00 PM 87.8 °F 89.4 °F 64.4 °F 46% 29.59 инчи 6.2 mi Запад 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 86.0 °F 87.3 °F 64.4 °F 48% 29.59 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 80.6 °F 83.9 °F 69.8 °F 70% 29.56 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 3.5 mph - N/A Дожд , Грмотевици Слаби грмотевици и дожд
3:30 PM 75.2 °F - 68.0 °F 78% 29.59 инчи 6.2 mi ЈЗ 6.9 mph - N/A Дожд , Грмотевици Грмотевици и дожд
4:00 PM 69.8 °F - 64.4 °F 83% 29.62 инчи 6.2 mi Запад 9.2 mph 20.7 mph N/A Дожд , Грмотевици Слаби грмотевици и дожд
4:30 PM 68.0 °F - 60.8 °F 78% 29.62 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A Дожд , Грмотевици Слаби грмотевици и дожд
5:00 PM 67 °F - 63 °F 84% 29.62 инчи 12 mi ЈЈИ 8.9 mph - - Дожд Слаб дожд
5:00 PM 68.0 °F - 62.6 °F 83% 29.62 инчи 6.2 mi ЈЈИ 9.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
5:30 PM 66.2 °F - 60.8 °F 83% 29.62 инчи 6.2 mi ЈЈИ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
6:00 PM 66.2 °F - 62.6 °F 88% 29.62 инчи 6.2 mi ИСИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
6:30 PM 68.0 °F - 60.8 °F 78% 29.62 инчи 6.2 mi СИ 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
7:00 PM 68.0 °F - 62.6 °F 83% 29.65 инчи 6.2 mi СИ 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
7:30 PM 66.2 °F - 62.6 °F 88% 29.65 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
8:00 PM 67 °F - 63 °F 83% 29.64 инчи 12 mi ЈИ 2.2 mph - -   Умерено облачно
8:00 PM 66.2 °F - 62.6 °F 88% 29.65 инчи 6.2 mi ЈИ 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
8:30 PM 68.0 °F - 62.6 °F 83% 29.65 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
9:00 PM 68.0 °F - 62.6 °F 83% 29.68 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
9:30 PM 66.2 °F - 62.6 °F 88% 29.68 инчи 6.2 mi ИЈИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
10:00 PM 66.2 °F - 62.6 °F 88% 29.68 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
10:30 PM 64.4 °F - 62.6 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi ЈИ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
11:00 PM 65 °F - 64 °F 93% 29.70 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
11:00 PM 64.4 °F - 64.4 °F 100% 29.71 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
11:30 PM 64.4 °F - 62.6 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно