Buqeze, Albania

02:49 PM CEST на 24 Јуни, 2018 (GMT +0200)
Buqeze

Времето Историја за 13578 - Октомври, 2017

Change the Weather History Date:

Четврток, Октомври 12, 2017

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 56 °F -  
Максимална температура 68 °F - - ()
Минимална температура 44 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 9    
Growing Degree Days 6 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 45 °F    
Average Humidity 64    
Maximum Humidity 87    
Minimum Humidity 38    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.28 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 6 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 8.1 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Oct. 12, 2017 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:45 AM CEST 6:00 PM CEST
Граѓанскиот самрак 6:17 AM CEST 6:28 PM CEST
Наутички самрак 5:45 AM CEST 7:00 PM CEST
Астрономски самрак 5:13 AM CEST 7:32 PM CEST
Месечината 11:46 PM CEST (10/12) 1:41 PM CEST (10/12)
Должина на видливата светлина 12h 11m
Должина на денот
11h 15m
Третиот квартал, 51% of the Moon is Illuminated
Oкт 12
Третиот квартал
Oкт 12
Последниот квартал
Oкт 19
New
Oкт 28
Првиот квартал
Ное 4
Полна Месечина

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
2:00 AM 47 °F - 41 °F 72%  инчи 12 mi СЗ 4.5 mph - -  
5:00 AM 45 °F - 42 °F 83%  инчи 12 mi СЗ 4.5 mph - -  
8:00 AM 45 °F - 41 °F 80%  инчи 12 mi СЗ 4.5 mph - -  
8:00 AM 44.6 °F 43.1 °F 41.0 °F 87% 30.30 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 AM 48.2 °F - 42.8 °F 82% 30.30 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 AM 50.0 °F - 42.8 °F 76% 30.30 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 AM 57.2 °F - 46.4 °F 67% 30.30 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 AM 57.2 °F - 46.4 °F 67% 30.30 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 57.2 °F - 46.4 °F 67% 30.30 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 AM 59 °F - 49 °F 60%  инчи 12 mi ИЈИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
11:00 AM 57.2 °F - 46.4 °F 67% 30.30 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
11:30 AM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.30 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
12:00 PM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.30 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 PM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.30 инчи 6.2 mi Југ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 PM 60.8 °F - 46.4 °F 59% 30.27 инчи 6.2 mi Југ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 PM 60.8 °F - 46.4 °F 59% 30.27 инчи 6.2 mi Југ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 67 °F - 47 °F 38%  инчи 12 mi ЈИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
2:00 PM 62.6 °F - 46.4 °F 55% 30.27 инчи 6.2 mi ЈЈИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 64.4 °F - 46.4 °F 52% 30.24 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 64.4 °F - 46.4 °F 52% 30.24 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 64.4 °F - 46.4 °F 52% 30.24 инчи 6.2 mi Југ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
4:00 PM 64.4 °F - 42.8 °F 45% 30.24 инчи 6.2 mi Југ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 PM 63 °F - 50 °F 52%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
8:00 PM 54 °F - 46 °F 66%  инчи 12 mi ЈИ 2.2 mph - -  
11:00 PM 49 °F - 45 °F 79%  инчи 12 mi ЗЈЗ 4.5 mph - -