Agus Mahala, Kosovo

11:21 AM CET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Agus Mahala

Времето Историја за 13571 - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Петок, Јануари 12, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 40 °F -  
Максимална температура 43 °F - - ()
Минимална температура 38 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 24    
Moisture  
Точка на kондензација 40 °F    
Average Humidity 95    
Maximum Humidity 97    
Minimum Humidity 94    
Врнежите  
Врнежите 0.02 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.06 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 1 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 4 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 5.0 миљи    
Настани Дожд    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 12, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:03 AM CET 4:24 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:31 AM CET 4:56 PM CET
Наутички самрак 5:57 AM CET 5:30 PM CET
Астрономски самрак 5:23 AM CET 6:04 PM CET
Месечината 2:50 AM CET (1/12) 1:14 PM CET (1/12)
Должина на видливата светлина 10h 24m
Должина на денот
9h 21m
Последниот квартал, 18% of the Moon is Illuminated
Jaн 12
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
1:00 AM 39 °F 38 °F 97% 29.99 инчи 2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - - Дожд Слаб дожд
4:00 AM 39 °F 38 °F 94% 30.03 инчи 2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - - Дожд Слаб дожд
7:00 AM 40 °F 39 °F 94% 30.05 инчи 6 mi СЗ 2.2 mph - -   Умерено облачно
10:00 AM 41 °F 40 °F 97% 30.08 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
1:00 PM 43 °F 42 °F 95% 30.06 инчи 6 mi СИ 4.5 mph - -   Заоблачено
4:00 PM 43 °F 42 °F 95% 30.08 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
7:00 PM 41 °F 40 °F 95% 30.08 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
10:00 PM 40 °F 39 °F 96% 30.14 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено