Tokyo, Јапонија

07:26 PM JST на 21 Јануари, 2019 (GMT +0900)
Tokyo (Haneda) International

Времето Историја за RJTT - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 40 °F -  
Максимална температура 46 °F 48 °F 59 °F (2003)
Минимална температура 35 °F 35 °F 28 °F (2001)
Degree Days  
Дена греење 24    
Moisture  
Точка на kондензација 19 °F    
Average Humidity 41    
Maximum Humidity 52    
Minimum Humidity 31    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.33 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 14 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 21 mph    
Max Gust Speed 29 mph    
Видливост 6.2 миљи    
Настани      
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:50 AM JST 4:49 PM JST
Граѓанскиот самрак 6:22 AM JST 5:17 PM JST
Наутички самрак 5:50 AM JST 5:48 PM JST
Астрономски самрак 5:20 AM JST 6:19 PM JST
Месечината 4:13 AM JST (1/14) 2:39 PM JST (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 55m
Должина на денот
9h 59m
Последниот квартал, 8% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 25
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 8
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (JST) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 39.2 °F 29.8 °F 23.0 °F 52% 30.21 инчи 6.2 mi Север 18.4 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 AM 39.2 °F 30.2 °F 21.2 °F 49% 30.21 инчи 6.2 mi ССЗ 17.3 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 AM 39.2 °F 30.8 °F 21.2 °F 49% 30.21 инчи 6.2 mi ССЗ 15.0 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 AM 39.2 °F 30.2 °F 21.2 °F 49% 30.24 инчи 6.2 mi ССЗ 17.3 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 AM 39.2 °F 32.5 °F 17.6 °F 42% 30.24 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 AM 39.2 °F 30.5 °F 17.6 °F 42% 30.24 инчи 6.2 mi ССЗ 16.1 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 AM 39.2 °F 30.5 °F 17.6 °F 42% 30.24 инчи 6.2 mi ССЗ 16.1 mph - N/A   Умерено облачно
3:12 AM 39.2 °F 30.2 °F 15.8 °F 39% 30.24 инчи 6.2 mi ССЗ 17.3 mph 28.8 mph N/A   Умерено облачно
3:30 AM 39.2 °F 29.6 °F 15.8 °F 39% 30.24 инчи - СЗ 19.6 mph - N/A   Ведро
4:00 AM 39.2 °F 29.8 °F 17.6 °F 42% 30.24 инчи - ССЗ 18.4 mph - N/A   Ведро
4:30 AM 37.4 °F 27.8 °F 17.6 °F 45% 30.24 инчи - ССЗ 17.3 mph - N/A   Ведро
5:00 AM 39.2 °F 29.3 °F 17.6 °F 42% 30.24 инчи - СЗ 20.7 mph - N/A   Ведро
5:30 AM 37.4 °F 28.2 °F 15.8 °F 41% 30.27 инчи - ССЗ 16.1 mph - N/A   Ведро
6:00 AM 37.4 °F 27.8 °F 14.0 °F 38% 30.27 инчи 6.2 mi ССЗ 17.3 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 AM 39.2 °F 30.5 °F 19.4 °F 45% 30.30 инчи 6.2 mi ССЗ 16.1 mph - N/A   Умерено облачно
7:00 AM 35.6 °F 27.1 °F 14.0 °F 41% 30.30 инчи 6.2 mi ССЗ 12.7 mph - N/A   Умерено облачно
7:30 AM 37.4 °F 28.5 °F 14.0 °F 38% 30.33 инчи 6.2 mi СЗ 15.0 mph - N/A   Умерено облачно
8:00 AM 39.2 °F 31.2 °F 14.0 °F 36% 30.33 инчи 6.2 mi ССЗ 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 AM 39.2 °F 30.2 °F 14.0 °F 36% 30.36 инчи 6.2 mi ССЗ 17.3 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 AM 41.0 °F 32.5 °F 15.8 °F 36% 30.36 инчи 6.2 mi ССЗ 17.3 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 AM 41.0 °F 32.2 °F 19.4 °F 42% 30.39 инчи 6.2 mi ССЗ 18.4 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 AM 42.8 °F 34.5 °F 19.4 °F 39% 30.39 инчи 6.2 mi Север 18.4 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 42.8 °F 34.3 °F 21.2 °F 42% 30.39 инчи 6.2 mi Север 19.6 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 AM 42.8 °F 34.5 °F 17.6 °F 36% 30.39 инчи 6.2 mi Север 18.4 mph - N/A   Умерено облачно
11:30 AM 44.6 °F 38.1 °F 17.6 °F 34% 30.36 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
12:00 PM 44.6 °F 38.1 °F 19.4 °F 37% 30.36 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 PM 44.6 °F 38.8 °F 17.6 °F 34% 30.36 инчи 6.2 mi Север 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 PM 44.6 °F 39.7 °F 17.6 °F 34% 30.33 инчи 6.2 mi Север 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 PM 46.4 °F 41.5 °F 19.4 °F 34% 30.33 инчи 6.2 mi Север 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 44.6 °F 39.2 °F 17.6 °F 34% 30.36 инчи 6.2 mi ССИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 44.6 °F 40.2 °F 15.8 °F 31% 30.36 инчи 6.2 mi СИ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 44.6 °F 39.7 °F 17.6 °F 34% 30.36 инчи 6.2 mi ИСИ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 46.4 °F 41.5 °F 19.4 °F 34% 30.36 инчи 6.2 mi ИСИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
4:00 PM 44.6 °F 40.2 °F 23.0 °F 43% 30.36 инчи 6.2 mi ИЈИ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
4:30 PM 44.6 °F 40.7 °F 21.2 °F 39% 30.39 инчи 6.2 mi Исток 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
5:00 PM 44.6 °F 39.7 °F 19.4 °F 37% 30.39 инчи 6.2 mi ИЈИ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
5:30 PM 44.6 °F 39.7 °F 21.2 °F 39% 30.39 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
6:00 PM 42.8 °F 37.0 °F 17.6 °F 36% 30.39 инчи 6.2 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 PM 42.8 °F 35.8 °F 23.0 °F 46% 30.39 инчи 6.2 mi ИЈИ 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
7:00 PM 42.8 °F 35.8 °F 23.0 °F 46% 30.39 инчи 6.2 mi ИЈИ 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
7:30 PM 42.8 °F 35.8 °F 21.2 °F 42% 30.39 инчи 6.2 mi Исток 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
8:00 PM 42.8 °F 36.6 °F 19.4 °F 39% 30.39 инчи 6.2 mi ЈИ 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 PM 39.2 °F 32.5 °F 21.2 °F 49% 30.42 инчи 6.2 mi ЈИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 PM 39.2 °F 33.0 °F 21.2 °F 49% 30.42 инчи 6.2 mi ЈЈИ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 PM 37.4 °F 30.3 °F 21.2 °F 52% 30.42 инчи 6.2 mi ЈЈИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 PM 37.4 °F 30.3 °F 21.2 °F 52% 30.42 инчи 6.2 mi ЈЈИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 PM 39.2 °F 33.0 °F 23.0 °F 52% 30.39 инчи 6.2 mi ЈИ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 PM 37.4 °F 30.8 °F 21.2 °F 52% 30.39 инчи 6.2 mi ЈЈИ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
11:30 PM 37.4 °F 30.3 °F 21.2 °F 52% 30.39 инчи 6.2 mi ЈЈИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно