Podgorica, Montenegro

07:51 AM CEST на 22 Октомври, 2018 (GMT +0200)
Podgorica

Времето Историја за LYPG - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 44 °F -  
Максимална температура 46 °F 49 °F 57 °F (2007)
Минимална температура 41 °F 33 °F 24 °F (2003)
Degree Days  
Дена греење 22    
Moisture  
Точка на kондензација 37 °F    
Average Humidity 77    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 62    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.16 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 2 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 6 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.0 миљи    
Настани Дожд    
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:10 AM CET 4:34 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:38 AM CET 5:05 PM CET
Наутички самрак 6:04 AM CET 5:40 PM CET
Астрономски самрак 5:30 AM CET 6:13 PM CET
Месечината 4:49 AM CET (1/14) 2:38 PM CET (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 26m
Должина на денот
9h 24m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 41.0 °F 39.0 °F 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi ЈИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 AM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
1:00 AM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi ЈЗ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
1:30 AM 42.8 °F - 35.6 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
2:00 AM 41.0 °F - 35.6 °F 81% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
2:30 AM 42.8 °F - 35.6 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
3:00 AM 41.0 °F - 35.6 °F 81% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
3:30 AM 42.8 °F - 33.8 °F 70% 30.09 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 AM 41.0 °F - 35.6 °F 81% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 AM 41.0 °F - 35.6 °F 81% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 AM 42.8 °F 41.1 °F 35.6 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi Запад 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 AM 42.8 °F - 35.6 °F 76% 30.12 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 AM 42.8 °F 41.1 °F 35.6 °F 76% 30.12 инчи 6.2 mi СЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
7:00 AM 41.0 °F 39.0 °F 35.6 °F 81% 30.12 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 AM 42.8 °F 41.1 °F 33.8 °F 70% 30.12 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 AM 42.8 °F - 33.8 °F 70% 30.15 инчи 6.2 mi ЗСЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
8:30 AM 44.6 °F - 33.8 °F 66% 30.15 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 AM 44.6 °F 43.1 °F 35.6 °F 71% 30.15 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
9:30 AM 44.6 °F - 33.8 °F 66% 30.18 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
10:00 AM 46.4 °F 45.2 °F 33.8 °F 62% 30.18 инчи 6.2 mi Запад 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
10:30 AM 46.4 °F 43.5 °F 35.6 °F 66% 30.18 инчи 6.2 mi СЗ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
11:00 AM 46.4 °F 44.3 °F 35.6 °F 66% 30.18 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
11:30 AM 46.4 °F 45.2 °F 35.6 °F 66% 30.18 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 PM 46.4 °F - 35.6 °F 66% 30.15 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 PM 46.4 °F - 35.6 °F 66% 30.15 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
1:30 PM 46.4 °F 45.2 °F 35.6 °F 66% 30.15 инчи 6.2 mi ССИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 PM 46.4 °F - 35.6 °F 66% 30.15 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
2:30 PM 46.4 °F - 35.6 °F 66% 30.15 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
3:00 PM 46.4 °F - 35.6 °F 66% 30.18 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
3:30 PM 46.4 °F - 35.6 °F 66% 30.18 инчи 6.2 mi ЈЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 PM 46.4 °F - 37.4 °F 71% 30.18 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 PM 44.6 °F - 39.2 °F 81% 30.18 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
5:00 PM 44.6 °F 43.1 °F 41.0 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
5:30 PM 42.8 °F 41.1 °F 39.2 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi ЈЗ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
6:00 PM 42.8 °F - 39.2 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
6:30 PM 44.6 °F 42.2 °F 39.2 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi ЈЗ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
7:00 PM 42.8 °F - 39.2 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi ИЈИ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
7:30 PM 42.8 °F - 39.2 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi ИЈИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
8:00 PM 42.8 °F - 39.2 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi Исток 2.3 mph - N/A   Заоблачено
8:30 PM 42.8 °F - 39.2 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Заоблачено
9:00 PM 42.8 °F - 39.2 °F 87% 30.24 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
9:30 PM 42.8 °F 40.1 °F 39.2 °F 87% 30.24 инчи 6.2 mi ЗСЗ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
10:00 PM 42.8 °F 41.1 °F 41.0 °F 93% 30.24 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Заоблачено
10:30 PM 42.8 °F - 41.0 °F 93% 30.24 инчи 4.3 mi Променлив 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
11:00 PM 42.8 °F - 41.0 °F 93% 30.24 инчи 3.7 mi Променлив 1.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
11:30 PM 42.8 °F 41.1 °F 41.0 °F 93% 30.24 инчи 3.7 mi Север 3.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд