Belgrade Nikola Tesla, Serbia

07:52 AM CEST на 22 Октомври, 2018 (GMT +0200)
Belgrade

Времето Историја за LYBE - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 30 °F -  
Максимална температура 34 °F 40 °F 57 °F (2014)
Минимална температура 26 °F 27 °F 12 °F (2003)
Degree Days  
Дена греење 35    
Moisture  
Точка на kондензација 23 °F    
Average Humidity 72    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 44    
Врнежите  
Врнежите 0.01 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.33 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 15 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 21 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.2 миљи    
Настани Снег    
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:13 AM CET 4:22 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:40 AM CET 4:55 PM CET
Наутички самрак 6:04 AM CET 5:31 PM CET
Астрономски самрак 5:29 AM CET 6:06 PM CET
Месечината 4:52 AM CET (1/14) 2:27 PM CET (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 14m
Должина на денот
9h 08m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 32.0 °F 22.1 °F 24.8 °F 75% 30.30 инчи 6.2 mi Исток 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
12:30 AM 32.0 °F 21.2 °F 24.8 °F 75% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 16.1 mph - N/A   Делумно облачно
1:00 AM 32 °F - 24 °F 63% 30.33 инчи 12 mi ИЈИ 17.9 mph - -   Претежно облачно
1:00 AM 32.0 °F 20.5 °F 24.8 °F 75% 30.30 инчи - ИЈИ 18.4 mph - N/A   Ведро
1:30 AM 32.0 °F 20.5 °F 24.8 °F 75% 30.30 инчи - ИЈИ 18.4 mph - N/A   Ведро
2:00 AM 32.0 °F 20.5 °F 23.0 °F 69% 30.30 инчи - ИЈИ 18.4 mph - N/A   Ведро
2:30 AM 32.0 °F 20.8 °F 23.0 °F 69% 30.30 инчи - ИЈИ 17.3 mph - N/A   Ведро
3:00 AM 32.0 °F 20.1 °F 24.8 °F 75% 30.30 инчи - Исток 19.6 mph - N/A   Ведро
3:30 AM 32.0 °F 20.8 °F 23.0 °F 69% 30.30 инчи - Исток 17.3 mph - N/A   Ведро
4:00 AM 31 °F - 23 °F 61% 30.33 инчи 12 mi ИЈИ 13.4 mph - -   Претежно облачно
4:30 AM 30.2 °F 17.8 °F 21.2 °F 69% 30.30 инчи - ИЈИ 19.6 mph - N/A   Ведро
5:00 AM 30.2 °F 17.4 °F 21.2 °F 69% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 20.7 mph - N/A   Делумно облачно
5:30 AM 30.2 °F 17.8 °F 21.2 °F 69% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 19.6 mph - N/A   Умерено облачно
6:00 AM 30.2 °F 20.2 °F 21.2 °F 69% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 12.7 mph - N/A   Делумно облачно
6:30 AM 30.2 °F 19.3 °F 21.2 °F 69% 30.33 инчи 6.2 mi ИЈИ 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
7:00 AM 30 °F - 21 °F 59% 30.35 инчи 12 mi Исток 13.4 mph - -   Умерено облачно
7:00 AM 30.2 °F 19.8 °F 21.2 °F 69% 30.33 инчи 6.2 mi Исток 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
7:30 AM 30.2 °F 20.2 °F 21.2 °F 69% 30.33 инчи - Исток 12.7 mph - N/A   Ведро
8:00 AM 30.2 °F 19.8 °F 21.2 °F 69% 30.33 инчи - Исток 13.8 mph - N/A   Ведро
8:30 AM 30.2 °F 19.3 °F 21.2 °F 69% 30.33 инчи - Исток 15.0 mph - N/A   Ведро
9:00 AM 30.2 °F 18.9 °F 21.2 °F 69% 30.33 инчи - ИЈИ 16.1 mph - N/A   Ведро
9:30 AM 32.0 °F 20.1 °F 21.2 °F 64% 30.33 инчи - ИЈИ 19.6 mph - N/A   Ведро
10:00 AM 32 °F - 20 °F 50% 30.36 инчи 12 mi ИЈИ 20.1 mph - -   Умерено облачно
10:00 AM 32.0 °F 19.8 °F 21.2 °F 64% 30.33 инчи - ИЈИ 20.7 mph - N/A   Ведро
10:30 AM 32.0 °F 20.5 °F 19.4 °F 60% 30.33 инчи - ИЈИ 18.4 mph - N/A   Ведро
11:00 AM 32.0 °F 21.2 °F 19.4 °F 60% 30.33 инчи - ИЈИ 16.1 mph - N/A   Ведро
11:30 AM 33.8 °F 23.2 °F 21.2 °F 60% 30.33 инчи - ИЈИ 17.3 mph - N/A   Ведро
12:30 PM 33.8 °F 23.5 °F 21.2 °F 60% 30.30 инчи - ИЈИ 16.1 mph - N/A   Ведро
1:00 PM 34 °F - 20 °F 44% 30.34 инчи 12 mi ИЈИ 13.4 mph - -   Претежно облачно
1:00 PM 33.8 °F 23.9 °F 19.4 °F 56% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
1:30 PM 33.8 °F 23.9 °F 19.4 °F 56% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
2:00 PM 33.8 °F 23.9 °F 19.4 °F 56% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
2:30 PM 32.0 °F 21.6 °F 21.2 °F 64% 30.30 инчи 6.2 mi Исток 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
3:00 PM 32.0 °F 20.8 °F 21.2 °F 64% 30.30 инчи 6.2 mi Исток 17.3 mph - N/A   Делумно облачно
3:30 PM 30.2 °F 18.5 °F 23.0 °F 75% 30.33 инчи 6.2 mi ИЈИ 17.3 mph - N/A   Делумно облачно
4:00 PM 30 °F - 23 °F 66% 30.36 инчи 9 mi Исток 13.4 mph - -   Умерено облачно
4:00 PM 30.2 °F 19.3 °F 23.0 °F 75% 30.33 инчи 6.2 mi Исток 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
4:30 PM 28.4 °F 15.8 °F 23.0 °F 80% 30.33 инчи 6.2 mi Исток 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
5:00 PM 28.4 °F 16.6 °F 24.8 °F 86% 30.33 инчи 4.3 mi Исток 16.1 mph - N/A Снег Слаб снег
5:30 PM 28.4 °F 17.0 °F 24.8 °F 86% 30.33 инчи 4.3 mi Исток 15.0 mph - N/A Снег Слаб снег
6:00 PM 28.4 °F 17.5 °F 24.8 °F 86% 30.33 инчи 5.0 mi Исток 13.8 mph - N/A Снег Слаб снег
6:30 PM 28.4 °F 16.6 °F 24.8 °F 86% 30.36 инчи 3.1 mi ИЈИ 16.1 mph - N/A Снег Слаб снег
7:00 PM 28 °F - 24 °F 79% 30.38 инчи 3 mi ИЈИ 15.7 mph - - Снег Слаб снег
7:00 PM 28.4 °F 17.5 °F 24.8 °F 86% 30.36 инчи 4.3 mi ИЈИ 13.8 mph - N/A Снег Слаб снег
7:30 PM 28.4 °F 17.0 °F 24.8 °F 86% 30.36 инчи 3.7 mi ИЈИ 15.0 mph - N/A Снег Слаб снег
8:00 PM 28.4 °F 18.0 °F 24.8 °F 86% 30.36 инчи 3.1 mi ИЈИ 12.7 mph - N/A Снег Слаб снег
8:30 PM 28.4 °F 17.5 °F 24.8 °F 86% 30.36 инчи 3.7 mi ИЈИ 13.8 mph - N/A Снег Слаб снег
9:00 PM 28.4 °F 18.0 °F 24.8 °F 86% 30.36 инчи 5.0 mi ИЈИ 12.7 mph - N/A Снег Слаб снег
9:30 PM 28.4 °F 17.5 °F 24.8 °F 86% 30.36 инчи 4.3 mi ИЈИ 13.8 mph - N/A Снег Слаб снег
10:00 PM 28 °F - 24 °F 79% 30.40 инчи 3 mi ИЈИ 11.2 mph - - Снег Слаб снег
10:00 PM 28.4 °F 18.5 °F 24.8 °F 86% 30.36 инчи 3.1 mi ИЈИ 11.5 mph - N/A Снег Слаб снег
10:30 PM 26.6 °F 16.2 °F 24.8 °F 93% 30.36 инчи 5.0 mi ИЈИ 11.5 mph - N/A Снег Слаб снег
11:00 PM 28.4 °F 16.6 °F 24.8 °F 86% 30.36 инчи 6.2 mi ИЈИ 16.1 mph - N/A Снег Слаб снег
11:30 PM 28.4 °F 17.0 °F 24.8 °F 86% 30.36 инчи 6.2 mi ИЈИ 15.0 mph - N/A Снег Слаб снег