Skopje-Petrovec, Macedonia

10:25 PM CET на 19 Февруари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Февруари, 2019

Change the Weather History Date:

Вторник, Февруари 12, 2019

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 38 °F -  
Максимална температура 44 °F 51 °F - ()
Минимална температура 33 °F 32 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 26    
Moisture  
Точка на kондензација 29 °F    
Average Humidity 65    
Maximum Humidity 87    
Minimum Humidity 37    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.04 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 5 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 21 mph    
Max Gust Speed 23 mph    
Видливост 7.0 миљи    
Настани Дожд    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Feb. 12, 2019 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:33 AM CET 5:01 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:05 AM CET 5:30 PM CET
Наутички самрак 5:32 AM CET 6:03 PM CET
Астрономски самрак 4:59 AM CET 6:36 PM CET
Месечината 10:23 AM CET (2/12) Нема заоѓање на Месечината
Должина на видливата светлина 11h 25m
Должина на денот
10h 28m
Првиот квартал, 45% of the Moon is Illuminated
Фев 12
Првиот квартал
Фев 12
Првиот квартал
Фев 19
Полна Месечина
Фев 26
Последниот квартал
Мар 6
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 42.8 °F 39.3 °F 33.8 °F 70% 29.80 инчи 6.2 mi Југ 5.8 mph - N/A   Слабо росење
1:00 AM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 29.80 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
1:30 AM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
2:00 AM 42.8 °F - 32.0 °F 66% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
2:30 AM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
3:00 AM 39.2 °F - 35.6 °F 87% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
3:30 AM 39.2 °F - 35.6 °F 87% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
4:00 AM 39 °F - 35 °F 80% 29.91 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - - Дожд Слаб дожд
4:00 AM 39.2 °F - 35.6 °F 87% 29.86 инчи 6.2 mi Север 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 AM 39.2 °F - 35.6 °F 87% 29.89 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
5:00 AM 37.4 °F 33.8 °F 33.8 °F 87% 29.89 инчи 6.2 mi Исток 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 AM 37.4 °F 33.8 °F 33.8 °F 87% 29.89 инчи 6.2 mi ИЈИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 AM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 29.89 инчи 6.2 mi ЈИ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 AM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 29.92 инчи 6.2 mi ЈЗ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
7:00 AM 40 °F - 32 °F 65% 29.98 инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -   Умерено облачно
7:00 AM 39.2 °F 35.9 °F 32.0 °F 75% 29.95 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 AM 39.2 °F - 32.0 °F 75% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
8:00 AM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
8:30 AM 42.8 °F 36.6 °F 30.2 °F 61% 29.98 инчи 6.2 mi ССЗ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 AM 42.8 °F - 30.2 °F 61% 29.98 инчи 6.2 mi Запад 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
9:30 AM 42.8 °F - 30.2 °F 61% 30.01 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
10:00 AM 43 °F - 31 °F 50% 30.04 инчи 12 mi Север 11.2 mph - -   Претежно облачно
10:00 AM 42.8 °F 36.2 °F 30.2 °F 61% 30.01 инчи 6.2 mi Север 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
10:30 AM 42.8 °F 35.8 °F 30.2 °F 61% 30.01 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A   Претежно облачно
11:00 AM 42.8 °F 37.0 °F 32.0 °F 66% 30.04 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
11:30 AM 42.8 °F 36.2 °F 28.4 °F 57% 30.04 инчи 6.2 mi СЗ 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
12:00 PM 42.8 °F 36.6 °F 28.4 °F 57% 30.04 инчи 6.2 mi СЗ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 PM 44.6 °F 38.8 °F 26.6 °F 49% 30.04 инчи 6.2 mi ЗСЗ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 PM 44 °F - 26 °F 37% 29.86 инчи 12 mi СЗ 8.9 mph - -   Претежно облачно
1:00 PM 44.6 °F 39.7 °F 26.6 °F 49% 30.04 инчи 6.2 mi СЗ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
1:30 PM 42.8 °F 34.3 °F 24.8 °F 49% 30.06 инчи 6.2 mi Север 19.6 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 PM 44.6 °F 37.8 °F 26.6 °F 49% 30.06 инчи 6.2 mi Север 15.0 mph - N/A   Претежно облачно
2:30 PM 42.8 °F 34.0 °F 24.8 °F 49% 30.06 инчи 6.2 mi Север 20.7 mph - N/A   Делумно облачно
3:00 PM 42.8 °F 34.8 °F 24.8 °F 49% 30.06 инчи 6.2 mi Север 17.3 mph - N/A   Делумно облачно
3:30 PM 42.8 °F 34.3 °F 24.8 °F 49% 30.09 инчи 6.2 mi Север 19.6 mph - N/A   Делумно облачно
4:00 PM 42 °F - 25 °F 39% 30.13 инчи 12 mi Север 15.7 mph - -   Претежно облачно
4:00 PM 41.0 °F 35.2 °F 24.8 °F 53% 30.09 инчи 6.2 mi Север 9.2 mph 23.0 mph N/A   Претежно облачно
4:30 PM 39.2 °F 31.6 °F 24.8 °F 56% 30.12 инчи 6.2 mi ССЗ 12.7 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 PM 37.4 °F 28.9 °F 24.8 °F 60% 30.12 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
5:30 PM 39.2 °F 32.5 °F 24.8 °F 56% 30.15 инчи 6.2 mi Север 10.4 mph - N/A   Делумно облачно
6:00 PM 39.2 °F 32.0 °F 24.8 °F 56% 30.18 инчи 6.2 mi Север 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 PM 37.4 °F 30.3 °F 26.6 °F 65% 30.18 инчи 6.2 mi Север 10.4 mph - N/A   Делумно облачно
7:00 PM 37 °F - 26 °F 54% 30.26 инчи 12 mi Север 8.9 mph - -   Претежно облачно
7:00 PM 37.4 °F 31.4 °F 26.6 °F 65% 30.21 инчи 6.2 mi Север 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 PM 35.6 °F 29.9 °F 24.8 °F 65% 30.21 инчи 6.2 mi ССЗ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
8:00 PM 33.8 °F 28.6 °F 24.8 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi СЗ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
8:30 PM 35.6 °F 29.2 °F 24.8 °F 65% 30.24 инчи 6.2 mi ССЗ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
9:00 PM 33.8 °F 29.6 °F 23.0 °F 65% 30.24 инчи 6.2 mi СЗ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
9:30 PM 33.8 °F 29.6 °F 24.8 °F 70% 30.24 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
10:00 PM 34 °F - 24 °F 55% 30.31 инчи 12 mi СЗ 4.5 mph - -   Умерено облачно
10:00 PM 33.8 °F 29.6 °F 24.8 °F 70% 30.24 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
10:30 PM 35.6 °F 27.5 °F 23.0 °F 60% 30.27 инчи 6.2 mi ССЗ 11.5 mph - N/A   Делумно облачно
11:00 PM 33.8 °F 27.0 °F 23.0 °F 65% 30.27 инчи 6.2 mi СЗ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
11:30 PM 33.8 °F 25.8 °F 23.0 °F 65% 30.27 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно