Skopje-Petrovec, Macedonia

10:02 PM CET на 18 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Јануари, 2019

Change the Weather History Date:

Сабота, Јануари 12, 2019

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 28 °F -  
Максимална температура 32 °F 43 °F - ()
Минимална температура 23 °F 28 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 38    
Moisture  
Точка на kондензација 20 °F    
Average Humidity 72    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 46    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.07 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 10 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.3 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 12, 2019 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:00 AM CET 4:23 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:29 AM CET 4:54 PM CET
Наутички самрак 5:54 AM CET 5:28 PM CET
Астрономски самрак 5:20 AM CET 6:02 PM CET
Месечината 10:31 AM CET (1/12) 10:29 PM CET (1/12)
Должина на видливата светлина 10h 25m
Должина на денот
9h 23m
Првиот квартал, 33% of the Moon is Illuminated
Jaн 12
Првиот квартал
Jaн 14
Првиот квартал
Jaн 21
Полна Месечина
Jaн 27
Последниот квартал
Фев 4
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.12 инчи 3.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
12:30 AM 26.6 °F - 23.0 °F 86% 30.12 инчи 3.7 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
1:00 AM 25 °F - 23 °F 89% 30.17 инчи 4 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Сумаглица
1:00 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.09 инчи 3.7 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
1:30 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.09 инчи 3.7 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
2:00 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.09 инчи 3.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
3:00 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.06 инчи 3.7 mi ЈИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
3:30 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.06 инчи 3.7 mi Југ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
4:00 AM 26 °F - 24 °F 86% 30.14 инчи 4 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Сумаглица
4:00 AM 26.6 °F - 23.0 °F 86% 30.06 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
4:30 AM 28.4 °F - 23.0 °F 80% 30.06 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
5:30 AM 30.2 °F 23.4 °F 23.0 °F 75% 30.06 инчи 6.2 mi Север 6.9 mph - N/A   Заоблачено
6:00 AM 30.2 °F 22.6 °F 23.0 °F 75% 30.06 инчи 6.2 mi Север 8.1 mph - N/A   Заоблачено
7:00 AM 29 °F - 23 °F 68% 30.12 инчи 6 mi ССЗ 4.5 mph - -   Заоблачено
7:00 AM 28.4 °F 24.6 °F 23.0 °F 80% 30.06 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
7:30 AM 28.4 °F - 23.0 °F 80% 30.06 инчи 6.2 mi Север 2.3 mph - N/A   Заоблачено
8:00 AM 30.2 °F 24.3 °F 21.2 °F 69% 30.06 инчи 6.2 mi СЗ 5.8 mph - N/A   Заоблачено
8:30 AM 30.2 °F 24.3 °F 21.2 °F 69% 30.06 инчи 6.2 mi СЗ 5.8 mph - N/A   Заоблачено
9:00 AM 30.2 °F 25.4 °F 21.2 °F 69% 30.06 инчи 6.2 mi ЗСЗ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
9:30 AM 32.0 °F - 21.2 °F 64% 30.09 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
10:00 AM 31 °F - 21 °F 56% 30.35 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
10:00 AM 32.0 °F - 21.2 °F 64% 30.09 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
10:30 AM 32.0 °F 25.6 °F 21.2 °F 64% 30.09 инчи 6.2 mi ССЗ 6.9 mph - N/A   Заоблачено
11:00 AM 32.0 °F 24.8 °F 19.4 °F 60% 30.06 инчи 6.2 mi Север 8.1 mph - N/A   Заоблачено
11:30 AM 32.0 °F 24.2 °F 19.4 °F 60% 30.04 инчи 6.2 mi Север 9.2 mph - N/A   Заоблачено
12:00 PM 32.0 °F 24.8 °F 19.4 °F 60% 30.04 инчи 6.2 mi Север 8.1 mph - N/A   Заоблачено
12:30 PM 32.0 °F 24.8 °F 19.4 °F 60% 30.04 инчи 6.2 mi Север 8.1 mph - N/A   Заоблачено
1:00 PM 32 °F - 19 °F 46% 30.09 инчи 12 mi Север 8.9 mph - -   Заоблачено
1:00 PM 32.0 °F 23.6 °F 19.4 °F 60% 30.04 инчи 6.2 mi Север 10.4 mph - N/A   Заоблачено
1:30 PM 32.0 °F 23.6 °F 19.4 °F 60% 30.04 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A   Заоблачено
2:00 PM 32.0 °F 26.4 °F 19.4 °F 60% 30.04 инчи 6.2 mi СЗ 5.8 mph - N/A   Заоблачено
2:30 PM 32.0 °F 28.7 °F 19.4 °F 60% 30.04 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
3:00 PM 32.0 °F 28.7 °F 19.4 °F 60% 30.04 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
3:30 PM 32.0 °F - 19.4 °F 60% 30.04 инчи 6.2 mi ЗСЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 PM 30 °F - 19 °F 50% 30.09 инчи 12 mi Запад 2.2 mph - -   Претежно облачно
4:00 PM 30.2 °F 26.7 °F 19.4 °F 64% 30.04 инчи 6.2 mi Запад 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 PM 28.4 °F 24.6 °F 17.6 °F 64% 30.04 инчи 6.2 mi Запад 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
5:00 PM 24.8 °F 17.9 °F 15.8 °F 69% 30.04 инчи 6.2 mi Запад 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
5:30 PM 23.0 °F 18.4 °F 15.8 °F 74% 30.04 инчи 6.2 mi СЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 PM 26.6 °F 21.2 °F 17.6 °F 69% 30.04 инчи 6.2 mi Запад 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
7:00 PM 26 °F - 19 °F 65% 30.11 инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -   Претежно облачно
7:00 PM 26.6 °F 20.0 °F 19.4 °F 74% 30.04 инчи 6.2 mi ССЗ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 PM 26.6 °F 21.2 °F 19.4 °F 74% 30.04 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 PM 26.6 °F 21.2 °F 19.4 °F 74% 30.04 инчи 6.2 mi Север 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
8:30 PM 28.4 °F - 19.4 °F 69% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 PM 24.8 °F - 19.4 °F 80% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
9:30 PM 24.8 °F - 17.6 °F 74% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
10:00 PM 26 °F - 19 °F 65% 30.10 инчи 12 mi Север 2.2 mph - -   Претежно облачно
10:00 PM 26.6 °F - 19.4 °F 74% 30.04 инчи 6.2 mi Север 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
10:30 PM 26.6 °F - 19.4 °F 74% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
11:00 PM 24.8 °F - 19.4 °F 80% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
11:30 PM 24.8 °F - 19.4 °F 80% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно