Skopje-Petrovec, Macedonia

09:26 PM CET на 18 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Јануари, 2019

Change the Weather History Date:

Петок, Јануари 11, 2019

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 23 °F -  
Максимална температура 29 °F 43 °F - ()
Минимална температура 17 °F 27 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 42    
Moisture  
Точка на kондензација 23 °F    
Average Humidity 83    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 63    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.05 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 2 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 9 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 5.5 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 11, 2019 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:00 AM CET 4:22 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:29 AM CET 4:53 PM CET
Наутички самрак 5:54 AM CET 5:27 PM CET
Астрономски самрак 5:21 AM CET 6:01 PM CET
Месечината 10:05 AM CET (1/11) 9:30 PM CET (1/11)
Должина на видливата светлина 10h 23m
Должина на денот
9h 21m
Првиот квартал, 24% of the Moon is Illuminated
Jaн 11
Првиот квартал
Jaн 14
Првиот квартал
Jaн 21
Полна Месечина
Jaн 27
Последниот квартал
Фев 4
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 26.6 °F - 24.8 °F 93% 29.89 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
12:30 AM 26.6 °F - 24.8 °F 93% 29.89 инчи 1.4 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
1:00 AM 27 °F - 26 °F 95% 29.96 инчи 2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Сумаглица
1:00 AM 26.6 °F - 26.6 °F 100% 29.89 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
1:30 AM 28.4 °F - 26.6 °F 93% 29.92 инчи 2.8 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
2:00 AM 28.4 °F 23.3 °F 28.4 °F 100% 29.92 инчи 6.2 mi СИ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
2:30 AM 30.2 °F 21.9 °F 26.6 °F 86% 29.92 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A   Заоблачено
3:00 AM 28.4 °F 21.2 °F 23.0 °F 80% 29.92 инчи 6.2 mi ССИ 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
3:30 AM 26.6 °F 19.1 °F 23.0 °F 86% 29.95 инчи 6.2 mi ССИ 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 AM 26 °F - 22 °F 79% 30.02 инчи 6 mi СИ 2.2 mph - -   Претежно облачно
4:00 AM 26.6 °F - 23.0 °F 86% 29.95 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 AM 26.6 °F 22.6 °F 23.0 °F 86% 29.98 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 AM 26.6 °F 22.6 °F 23.0 °F 86% 29.98 инчи 6.2 mi ССИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 AM 23.0 °F - 19.4 °F 86% 29.98 инчи 6.2 mi Исток 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
6:00 AM 19.4 °F - 17.6 °F 93% 30.01 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
6:30 AM 19.4 °F - 15.8 °F 86% 30.01 инчи 6.2 mi ИЈИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
7:00 AM 17.6 °F - 15.8 °F 93% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈИ 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
7:30 AM 19.4 °F - 17.6 °F 93% 30.04 инчи 6.2 mi Исток 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 AM 23.0 °F - 19.4 °F 86% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
8:30 AM 23.0 °F - 21.2 °F 93% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 AM 24.8 °F 20.5 °F 21.2 °F 86% 30.06 инчи 6.2 mi ЈЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
9:30 AM 28.4 °F - 23.0 °F 80% 30.06 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
10:00 AM 28 °F - 23 °F 76% 30.13 инчи 6 mi ИЈИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
10:00 AM 28.4 °F - 23.0 °F 80% 30.06 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 28.4 °F - 23.0 °F 80% 30.06 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
11:00 AM 30.2 °F - 24.8 °F 80% 30.06 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
11:30 AM 30.2 °F - 24.8 °F 80% 30.06 инчи 5.0 mi ЈЈЗ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
12:00 PM 32.0 °F - 26.6 °F 80% 30.06 инчи 5.0 mi ЗЈЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 PM 32.0 °F - 26.6 °F 80% 30.06 инчи 5.0 mi ЗЈЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 PM 33 °F - 27 °F 70% 30.12 инчи 5 mi ЈЗ 2.2 mph - -   Сумаглица
1:30 PM 32.0 °F - 26.6 °F 80% 30.06 инчи 4.3 mi Север 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 PM 33.8 °F - 26.6 °F 75% 30.06 инчи 4.3 mi Север 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
2:30 PM 33.8 °F - 26.6 °F 75% 30.06 инчи 5.0 mi ССЗ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
3:00 PM 33.8 °F - 26.6 °F 75% 30.06 инчи 5.0 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
3:30 PM 32.0 °F - 26.6 °F 80% 30.09 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
4:00 PM 33 °F - 25 °F 63% 30.14 инчи 6 mi ССЗ 4.5 mph - -   Делумно облачно
4:00 PM 33.8 °F - 24.8 °F 70% 30.09 инчи 5.0 mi ССЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 PM 32.0 °F 27.5 °F 24.8 °F 75% 30.09 инчи 6.2 mi ССИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 PM 32.0 °F 27.5 °F 24.8 °F 75% 30.09 инчи 6.2 mi ССИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 PM 30.2 °F 26.7 °F 24.8 °F 80% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 PM 30.2 °F 26.7 °F 24.8 °F 80% 30.09 инчи 6.2 mi ССИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 PM 30.2 °F 24.3 °F 24.8 °F 80% 30.09 инчи 6.2 mi ССИ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
7:00 PM 29 °F - 23 °F 71% 30.17 инчи 6 mi СИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
7:00 PM 28.4 °F 23.3 °F 23.0 °F 80% 30.09 инчи 6.2 mi СИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 PM 26.6 °F - 21.2 °F 80% 30.12 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
8:00 PM 24.8 °F 20.5 °F 15.8 °F 69% 30.12 инчи 6.2 mi ССИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 PM 24.8 °F 16.9 °F 21.2 °F 86% 30.12 инчи 6.2 mi СИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
9:00 PM 23.0 °F - 19.4 °F 86% 30.12 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
9:30 PM 23.0 °F - 19.4 °F 86% 30.12 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
10:00 PM 24 °F - 21 °F 83% 30.19 инчи 5 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Сумаглица
10:00 PM 23.0 °F - 21.2 °F 93% 30.12 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
10:30 PM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.12 инчи 4.3 mi Југ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
11:00 PM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.12 инчи 4.3 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
11:30 PM 26.6 °F - 24.8 °F 93% 30.12 инчи 3.7 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено