Skopje-Petrovec, Macedonia

01:28 AM CET на 22 Февруари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Декември, 2018

Change the Weather History Date:

Петок, Декември 7, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 30 °F -  
Максимална температура 43 °F 41 °F - ()
Минимална температура 17 °F 28 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 35    
Moisture  
Точка на kондензација 20 °F    
Average Humidity 73    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 30    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.06 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.25 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 1 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 5 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 12.7 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Dec. 07, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:47 AM CET 4:01 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:16 AM CET 4:33 PM CET
Наутички самрак 5:41 AM CET 5:08 PM CET
Астрономски самрак 5:07 AM CET 5:42 PM CET
Месечината 6:35 AM CET (12/7) 4:26 PM CET (12/7)
Должина на видливата светлина 10h 17m
Должина на денот
9h 14m
Млада Месечината, 0% of the Moon is Illuminated
Дек 7
Млада Месечината
Дек 15
Првиот квартал
Дек 22
Полна Месечина
Дек 29
Последниот квартал
Jaн 6
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 23.0 °F - 19.4 °F 86% 30.30 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
12:30 AM 21.2 °F - 17.6 °F 86% 30.30 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:00 AM 21 °F - 18 °F 81% 30.38 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
1:30 AM 19.4 °F - 17.6 °F 93% 30.30 инчи - ИСИ 2.3 mph - N/A   Ведро
2:00 AM 19.4 °F - 15.8 °F 86% 30.30 инчи - Исток 1.2 mph - N/A   Ведро
2:30 AM 19.4 °F - 17.6 °F 93% 30.30 инчи - ИЈИ 1.2 mph - N/A   Ведро
3:30 AM 19.4 °F - 15.8 °F 86% 30.30 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
4:00 AM 20 °F - 17 °F 81% 30.38 инчи 9 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
4:00 AM 19.4 °F - 17.6 °F 93% 30.30 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:30 AM 17.6 °F - 15.8 °F 93% 30.30 инчи - Југ 1.2 mph - N/A   Ведро
5:00 AM 19.4 °F - 15.8 °F 86% 30.30 инчи - Исток 1.2 mph - N/A   Ведро
5:30 AM 17.6 °F - 15.8 °F 93% 30.30 инчи - Север 1.2 mph - N/A   Ведро
6:00 AM 19.4 °F 14.3 °F 15.8 °F 86% 30.30 инчи - ССИ 3.5 mph - N/A   Ведро
6:30 AM 17.6 °F - 14.0 °F 86% 30.30 инчи - ИЈИ 2.3 mph - N/A   Ведро
7:00 AM 18 °F - 16 °F 86% 30.40 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Ведро
7:00 AM 17.6 °F - 15.8 °F 93% 30.33 инчи - ИЈИ 1.2 mph - N/A   Ведро
7:30 AM 19.4 °F - 15.8 °F 86% 30.30 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
8:00 AM 23.0 °F - 19.4 °F 86% 30.33 инчи - ССИ 2.3 mph - N/A   Ведро
8:30 AM 24.8 °F - 21.2 °F 86% 30.33 инчи - ССИ 1.2 mph - N/A   Ведро
9:00 AM 26.6 °F - 23.0 °F 86% 30.33 инчи - ЈЈЗ 2.3 mph - N/A   Ведро
9:30 AM 28.4 °F - 23.0 °F 80% 30.30 инчи - Југ 2.3 mph - N/A   Ведро
10:00 AM 31 °F - 23 °F 64% 30.37 инчи 31 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Ведро
10:00 AM 30.2 °F - 23.0 °F 75% 30.30 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
10:30 AM 32.0 °F - 24.8 °F 75% 30.27 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:00 AM 33.8 °F - 24.8 °F 70% 30.27 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
11:30 AM 35.6 °F - 24.8 °F 65% 30.24 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
12:00 PM 37.4 °F - 23.0 °F 56% 30.24 инчи - ИСИ 1.2 mph - N/A   Ведро
12:30 PM 39.2 °F - 21.2 °F 49% 30.24 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
1:00 PM 41 °F - 20 °F 30% 30.26 инчи 31 mi ССИ 2.2 mph - -   Ведро
1:00 PM 41.0 °F - 21.2 °F 45% 30.21 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
1:30 PM 42.8 °F - 19.4 °F 39% 30.21 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
2:00 PM 41.0 °F - 19.4 °F 42% 30.21 инчи - ЗЈЗ 1.2 mph - N/A   Ведро
2:30 PM 42.8 °F - 19.4 °F 39% 30.18 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:00 PM 42.8 °F - 17.6 °F 36% 30.18 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:30 PM 41.0 °F - 19.4 °F 42% 30.18 инчи - ЗСЗ 2.3 mph - N/A   Ведро
4:00 PM 39 °F - 21 °F 35% 30.23 инчи 19 mi Запад 2.2 mph - -   Ведро
4:00 PM 39.2 °F - 21.2 °F 49% 30.18 инчи - Запад 2.3 mph - N/A   Ведро
4:30 PM 35.6 °F - 21.2 °F 56% 30.18 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
5:00 PM 30.2 °F - 21.2 °F 69% 30.18 инчи - ИЈИ 1.2 mph - N/A   Ведро
6:00 PM 28.4 °F - 19.4 °F 69% 30.18 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
6:30 PM 30.2 °F 25.4 °F 21.2 °F 69% 30.18 инчи - ССИ 4.6 mph - N/A   Ведро
7:00 PM 29 °F - 22 °F 65% 30.23 инчи 12 mi СИ 4.5 mph - -   Ведро
7:00 PM 28.4 °F 24.6 °F 21.2 °F 74% 30.18 инчи - ССИ 3.5 mph - N/A   Ведро
7:30 PM 26.6 °F - 21.2 °F 80% 30.15 инчи - ЈИ 2.3 mph - N/A   Ведро
8:00 PM 26.6 °F - 19.4 °F 74% 30.15 инчи - ИЈИ 2.3 mph - N/A   Ведро
8:30 PM 26.6 °F 22.6 °F 21.2 °F 80% 30.15 инчи - ССИ 3.5 mph - N/A   Ведро
9:00 PM 26.6 °F - 21.2 °F 80% 30.15 инчи - ССИ 2.3 mph - N/A   Ведро
9:30 PM 24.8 °F - 19.4 °F 80% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
10:00 PM 24 °F - 20 °F 81% 30.21 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Ведро
10:00 PM 24.8 °F - 21.2 °F 86% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
10:30 PM 24.8 °F - 19.4 °F 80% 30.12 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:00 PM 23.0 °F - 19.4 °F 86% 30.12 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:30 PM 23.0 °F - 19.4 °F 86% 30.12 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро