Skopje-Petrovec, Macedonia

09:25 PM CET на 18 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Ноември, 2018

Change the Weather History Date:

Четврток, Ноември 8, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 50 °F -  
Максимална температура 64 °F 48 °F - ()
Минимална температура 35 °F 32 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 16    
Moisture  
Точка на kондензација 41 °F    
Average Humidity 81    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 47    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.07 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.15 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 0 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 4 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 5.4 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Nov. 08, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:14 AM CET 4:19 PM CET
Граѓанскиот самрак 5:44 AM CET 4:48 PM CET
Наутички самрак 5:11 AM CET 5:22 PM CET
Астрономски самрак 4:38 AM CET 5:54 PM CET
Месечината 6:42 AM CET (11/8) 5:12 PM CET (11/8)
Должина на видливата светлина 11h 04m
Должина на денот
10h 05m
Млада Месечината, 1% of the Moon is Illuminated
Ное 8
Млада Месечината
Ное 15
Првиот квартал
Ное 23
Полна Месечина
Ное 30
Последниот квартал
Дек 7
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:30 AM 41.0 °F - 37.4 °F 87% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:00 AM 40 °F - 38 °F 91% 30.22 инчи 4 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Сумаглица
1:00 AM 41.0 °F - 39.2 °F 93% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:30 AM 41.0 °F - 39.2 °F 93% 30.15 инчи - Исток 2.3 mph - N/A   Ведро
2:00 AM 37.4 °F - 37.4 °F 100% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
2:30 AM 37.4 °F - 37.4 °F 100% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:00 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:30 AM 37.4 °F - 37.4 °F 100% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:00 AM 38 °F - 36 °F 90% 30.21 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
4:00 AM 37.4 °F - 35.6 °F 93% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:30 AM 37.4 °F - 35.6 °F 93% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
5:00 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.15 инчи 3.7 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Непознато
5:30 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.15 инчи 4.3 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Непознато
6:00 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.18 инчи 3.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Сумаглица
6:30 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.18 инчи 3.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
7:00 AM 36 °F - 35 °F 96% 30.23 инчи 2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Сумаглица
7:00 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.18 инчи 1.9 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
8:00 AM 41.0 °F - 41.0 °F 100% 30.18 инчи 2.5 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
8:30 AM 44.6 °F - 42.8 °F 93% 30.18 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
9:00 AM 48.2 °F - 42.8 °F 82% 30.18 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
9:30 AM 50.0 °F - 42.8 °F 76% 30.18 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
10:00 AM 52 °F - 44 °F 65% 30.20 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
10:00 AM 51.8 °F - 44.6 °F 76% 30.18 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
10:30 AM 53.6 °F - 44.6 °F 72% 30.15 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
11:00 AM 55.4 °F - 44.6 °F 67% 30.15 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
11:30 AM 57.2 °F - 46.4 °F 67% 30.15 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
12:00 PM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.12 инчи 6.2 mi ИЈИ 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
12:30 PM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.12 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
1:00 PM 60 °F - 47 °F 53% 30.12 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
1:00 PM 59.0 °F - 48.2 °F 67% 30.12 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
1:30 PM 60.8 °F - 46.4 °F 59% 30.09 инчи 6.2 mi ЈИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
2:00 PM 62.6 °F - 46.4 °F 55% 30.09 инчи 6.2 mi Исток 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
2:30 PM 64.4 °F - 46.4 °F 52% 30.09 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 64.4 °F - 44.6 °F 49% 30.09 инчи 6.2 mi Запад 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 62.6 °F - 46.4 °F 55% 30.09 инчи - Запад 1.2 mph - N/A   Ведро
4:00 PM 61 °F - 46 °F 47% 30.11 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
4:00 PM 60.8 °F - 46.4 °F 59% 30.09 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:30 PM 55.4 °F - 44.6 °F 67% 30.09 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
5:00 PM 53.6 °F - 44.6 °F 72% 30.09 инчи - ИЈИ 2.3 mph - N/A   Ведро
5:30 PM 50.0 °F - 42.8 °F 76% 30.09 инчи - Исток 2.3 mph - N/A   Ведро
6:00 PM 48.2 °F - 42.8 °F 82% 30.12 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
6:30 PM 48.2 °F - 41.0 °F 76% 30.12 инчи - Исток 2.3 mph - N/A   Ведро
7:00 PM 46 °F - 40 °F 74% 30.15 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
7:00 PM 46.4 °F - 41.0 °F 81% 30.12 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
7:30 PM 46.4 °F 45.2 °F 41.0 °F 81% 30.12 инчи - СИ 3.5 mph - N/A   Ведро
8:00 PM 44.6 °F - 41.0 °F 87% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
8:30 PM 42.8 °F - 41.0 °F 93% 30.15 инчи - ИЈИ 2.3 mph - N/A   Ведро
9:00 PM 42.8 °F - 41.0 °F 93% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
9:30 PM 42.8 °F - 39.2 °F 87% 30.15 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
10:00 PM 42 °F - 39 °F 87% 30.20 инчи 5 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Сумаглица
10:00 PM 41.0 °F - 39.2 °F 93% 30.15 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
10:30 PM 41.0 °F - 39.2 °F 93% 30.15 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
11:00 PM 42.8 °F - 41.0 °F 93% 30.18 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
11:30 PM 42.8 °F - 39.2 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно