Skopje-Petrovec, Macedonia

10:58 AM CET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Септември, 2018

Change the Weather History Date:

Петок, Септември 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 68 °F -  
Максимална температура 85 °F 73 °F - ()
Минимална температура 52 °F 48 °F - ()
Cooling Degree Days 4    
Growing Degree Days 18 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 51 °F    
Average Humidity 59    
Maximum Humidity 94    
Minimum Humidity 18    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.06 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.01 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 1 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 5 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 9.1 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Sep. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:12 AM CEST 6:45 PM CEST
Граѓанскиот самрак 5:44 AM CEST 7:13 PM CEST
Наутички самрак 5:10 AM CEST 7:46 PM CEST
Астрономски самрак 4:36 AM CEST 8:20 PM CEST
Месечината 11:13 AM CEST (9/14) 9:47 PM CEST (9/14)
Должина на видливата светлина 13h 29m
Должина на денот
12h 32m
Првиот квартал, 25% of the Moon is Illuminated
Сеп 14
Првиот квартал
Сеп 17
Првиот квартал
Сеп 25
Полна Месечина
Oкт 2
Последниот квартал
Oкт 9
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 59.0 °F 51.8 °F 77% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
12:30 AM 59.0 °F 51.8 °F 77% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:00 AM 59.0 °F 51.8 °F 77% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:30 AM 57.2 °F 51.8 °F 82% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
2:00 AM 55 °F 50 °F 78% 30.03 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
2:00 AM 55.4 °F 50.0 °F 82% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
2:30 AM 55.4 °F 51.8 °F 88% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:00 AM 53.6 °F 51.8 °F 94% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:30 AM 53.6 °F 50.0 °F 88% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:00 AM 55.4 °F 51.8 °F 88% 30.01 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
4:30 AM 55.4 °F 51.8 °F 88% 30.01 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
5:00 AM 54 °F 51 °F 87% 30.04 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Претежно облачно
5:00 AM 55.4 °F 51.8 °F 88% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
5:30 AM 53.6 °F 51.8 °F 94% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
6:00 AM 51.8 °F 50.0 °F 94% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
6:30 AM 51.8 °F 50.0 °F 94% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
7:00 AM 55.4 °F 51.8 °F 88% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
7:30 AM 59.0 °F 53.6 °F 82% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
8:00 AM 63 °F 53 °F 63% 30.04 инчи 19 mi ССИ 4.5 mph - -   Делумно облачно
8:00 AM 62.6 °F 53.6 °F 72% 30.04 инчи 6.2 mi ССИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 AM 66.2 °F 53.6 °F 64% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 AM 68.0 °F 53.6 °F 60% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 AM 68.0 °F 55.4 °F 64% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 AM 69.8 °F 55.4 °F 60% 30.04 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
10:30 AM 73.4 °F 53.6 °F 50% 30.04 инчи - Исток 1.2 mph - N/A   Ведро
11:00 AM 75 °F 53 °F 36% 30.01 инчи 19 mi ЈЈИ 2.2 mph - -  
11:00 AM 75.2 °F 53.6 °F 47% 30.04 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
11:30 AM 77.0 °F 53.6 °F 44% 30.04 инчи - ЈИ 3.5 mph - N/A   Ведро
12:00 PM 78.8 °F 51.8 °F 39% 30.01 инчи - Променлив 2.3 mph - N/A   Ведро
12:30 PM 80.6 °F 51.8 °F 37% 30.01 инчи - ЈЈЗ 2.3 mph - N/A   Ведро
1:00 PM 80.6 °F 51.8 °F 37% 30.01 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 PM 82.4 °F 50.0 °F 32% 29.98 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 84 °F 49 °F 20% 29.95 инчи 19 mi Југ 4.5 mph - -   Делумно облачно
2:00 PM 84.2 °F 48.2 °F 29% 29.98 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 84.2 °F 50.0 °F 30% 29.98 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 84.2 °F 50.0 °F 30% 29.98 инчи 6.2 mi Запад 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 86.0 °F 50.0 °F 29% 29.98 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
4:00 PM 86.0 °F 50.0 °F 29% 29.98 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
4:30 PM 86.0 °F 48.2 °F 27% 29.98 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
5:00 PM 86 °F 49 °F 18% 29.93 инчи 19 mi Запад 2.2 mph - -   Делумно облачно
5:00 PM 86.0 °F 50.0 °F 29% 29.95 инчи 6.2 mi Запад 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
5:30 PM 84.2 °F 46.4 °F 27% 29.98 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
6:00 PM 82.4 °F 46.4 °F 28% 29.98 инчи 6.2 mi СИ 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 PM 80.6 °F 48.2 °F 32% 29.98 инчи - Север 3.5 mph - N/A   Ведро
7:00 PM 73.4 °F 50.0 °F 44% 29.98 инчи - ССИ 1.2 mph - N/A   Ведро
7:30 PM 71.6 °F 50.0 °F 46% 29.98 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
8:00 PM 71 °F 53 °F 42% 29.99 инчи 19 mi Југ 4.5 mph - -  
8:00 PM 71.6 °F 53.6 °F 53% 30.01 инчи - Југ 3.5 mph - N/A   Ведро
8:30 PM 68.0 °F 53.6 °F 60% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
9:00 PM 68.0 °F 51.8 °F 56% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
9:30 PM 64.4 °F 53.6 °F 68% 30.04 инчи - Југ 2.3 mph - N/A   Ведро
10:00 PM 64.4 °F 51.8 °F 64% 30.04 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
10:30 PM 60.8 °F 51.8 °F 72% 30.04 инчи - ЈЈЗ 2.3 mph - N/A   Ведро
11:00 PM 61 °F 52 °F 63% 30.05 инчи 19 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
11:00 PM 60.8 °F 51.8 °F 72% 30.04 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:30 PM 60.8 °F 51.8 °F 72% 30.04 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро