Skopje-Petrovec, Macedonia

02:14 PM CET на 16 Декември, 2018 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Август, 2018

Change the Weather History Date:

Петок, Август 10, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 80 °F -  
Максимална температура 92 °F 84 °F - ()
Минимална температура 67 °F 56 °F - ()
Cooling Degree Days 14    
Growing Degree Days 30 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 59 °F    
Average Humidity 50    
Maximum Humidity 83    
Minimum Humidity 20    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.10 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 9 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 8.1 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Aug. 10, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 5:35 AM CEST 7:41 PM CEST
Граѓанскиот самрак 5:05 AM CEST 8:11 PM CEST
Наутички самрак 4:27 AM CEST 8:48 PM CEST
Астрономски самрак 3:46 AM CEST 9:29 PM CEST
Месечината 4:07 AM CEST (8/10) 7:07 PM CEST (8/10)
Должина на видливата светлина 15h 06m
Должина на денот
14h 05m
Последниот квартал, 2% of the Moon is Illuminated
Aвг 10
Последниот квартал
Aвг 11
New
Aвг 18
Првиот квартал
Aвг 26
Полна Месечина
Сеп 3
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Индекс на топлина Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 75.2 °F - 64.4 °F 69% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
12:30 AM 75.2 °F - 64.4 °F 69% 30.09 инчи 6.2 mi ИЈИ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
1:30 AM 73.4 °F - 64.4 °F 73% 30.09 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
2:00 AM 71 °F - 65 °F 75% 30.09 инчи 16 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
2:00 AM 71.6 °F - 64.4 °F 78% 30.09 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
2:30 AM 71.6 °F - 64.4 °F 78% 30.09 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 AM 69.8 °F - 64.4 °F 83% 30.09 инчи 6.2 mi Исток 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
3:30 AM 69.8 °F - 64.4 °F 83% 30.12 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 AM 69.8 °F - 62.6 °F 78% 30.12 инчи 6.2 mi ИСИ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 AM 69.8 °F - 62.6 °F 78% 30.12 инчи 6.2 mi ИЈИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 AM 69 °F - 63 °F 77% 30.11 инчи 16 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
5:00 AM 68.0 °F - 62.6 °F 83% 30.12 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
5:30 AM 68.0 °F - 62.6 °F 83% 30.12 инчи - Исток 3.5 mph - N/A   Ведро
6:00 AM 68.0 °F - 60.8 °F 78% 30.12 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 AM 68.0 °F - 60.8 °F 78% 30.12 инчи 6.2 mi ИЈИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
7:00 AM 71.6 °F - 62.6 °F 73% 30.15 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
7:30 AM 71.6 °F - 62.6 °F 73% 30.15 инчи 6.2 mi ССИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
8:00 AM 74 °F - 61 °F 54% 30.13 инчи 19 mi СИ 4.5 mph - -  
8:00 AM 75.2 °F - 60.8 °F 61% 30.15 инчи - СИ 4.6 mph - N/A   Ведро
8:30 AM 77.0 °F - 60.8 °F 57% 30.15 инчи - ССИ 2.3 mph - N/A   Ведро
9:00 AM 78.8 °F - 59.0 °F 51% 30.15 инчи - Исток 1.2 mph - N/A   Ведро
10:00 AM 82.4 °F 82.5 °F 59.0 °F 45% 30.15 инчи - Запад 2.3 mph - N/A   Ведро
10:30 AM 82.4 °F 82.9 °F 60.8 °F 48% 30.15 инчи - ЈЗ 1.2 mph - N/A   Ведро
11:00 AM 84 °F - 60 °F 34% 30.11 инчи 19 mi ЈЈЗ 2.2 mph - -  
11:00 AM 84.2 °F 84.4 °F 60.8 °F 45% 30.15 инчи - ЈЈЗ 3.5 mph - N/A   Ведро
11:30 AM 86.0 °F 86.1 °F 60.8 °F 43% 30.12 инчи 6.2 mi Југ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
12:00 PM 86.0 °F 85.4 °F 59.0 °F 40% 30.12 инчи 6.2 mi Запад 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 PM 87.8 °F 87.6 °F 60.8 °F 40% 30.12 инчи 6.2 mi Запад 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 PM 87.8 °F 87.1 °F 59.0 °F 38% 30.09 инчи 6.2 mi Запад 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 PM 89.6 °F 88.9 °F 59.0 °F 36% 30.09 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 90 °F - 58 °F 25% 30.06 инчи 19 mi Запад 4.5 mph - -   Делумно облачно
2:00 PM 89.6 °F 88.9 °F 59.0 °F 36% 30.09 инчи 6.2 mi Запад 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 89.6 °F 88.1 °F 57.2 °F 33% 30.09 инчи 6.2 mi СИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 91.4 °F 90.7 °F 59.0 °F 34% 30.06 инчи 6.2 mi ЈЗ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 91.4 °F 89.9 °F 57.2 °F 31% 30.06 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
4:00 PM 91.4 °F 89.9 °F 57.2 °F 31% 30.06 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
4:30 PM 91.4 °F 89.9 °F 57.2 °F 31% 30.06 инчи 6.2 mi Запад 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
5:00 PM 92 °F - 56 °F 20% 30.02 инчи 19 mi ССИ 8.9 mph - -   Умерено облачно
5:00 PM 91.4 °F 89.4 °F 55.4 °F 29% 30.06 инчи 6.2 mi ССИ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
5:30 PM 89.6 °F 87.7 °F 55.4 °F 31% 30.06 инчи 6.2 mi ССИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
6:00 PM 91.4 °F 89.4 °F 55.4 °F 29% 30.06 инчи 6.2 mi ССИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
6:30 PM 89.6 °F 87.3 °F 53.6 °F 29% 30.06 инчи 6.2 mi СИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
7:00 PM 89.6 °F 87.3 °F 53.6 °F 29% 30.06 инчи 6.2 mi ИСИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
7:30 PM 87.8 °F - 51.8 °F 29% 30.06 инчи 6.2 mi СИ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
8:00 PM 84 °F - 52 °F 23% 30.04 инчи 19 mi Исток 4.5 mph - -   Умерено облачно
8:00 PM 84.2 °F - 51.8 °F 33% 30.06 инчи 6.2 mi Исток 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
8:30 PM 80.6 °F - 51.8 °F 37% 30.09 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
9:00 PM 78.8 °F - 51.8 °F 39% 30.09 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
9:30 PM 78.8 °F - 51.8 °F 39% 30.12 инчи 6.2 mi Север 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 PM 78.8 °F - 51.8 °F 39% 30.12 инчи 6.2 mi СИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 PM 77.0 °F - 51.8 °F 41% 30.12 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 PM 76 °F - 52 °F 33% 30.11 инчи 12 mi СИ 6.7 mph - -   Делумно облачно
11:00 PM 75.2 °F - 51.8 °F 44% 30.12 инчи 6.2 mi СИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
11:30 PM 75.2 °F - 51.8 °F 44% 30.12 инчи 6.2 mi СИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно