Skopje-Petrovec, Macedonia

11:17 AM CET на 17 Февруари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Јули, 2018

Change the Weather History Date:

Четврток, Јули 12, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 76 °F -  
Максимална температура 92 °F 86 °F - ()
Минимална температура 59 °F 59 °F - ()
Cooling Degree Days 10    
Growing Degree Days 26 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 59 °F    
Average Humidity 60    
Maximum Humidity 94    
Minimum Humidity 21    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.04 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.97 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 2 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 17 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 8.7 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jul. 12, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 5:08 AM CEST 8:09 PM CEST
Граѓанскиот самрак 4:35 AM CEST 8:42 PM CEST
Наутички самрак 3:52 AM CEST 9:25 PM CEST
Астрономски самрак 3:02 AM CEST 10:15 PM CEST
Месечината 4:17 AM CEST (7/12) 7:33 PM CEST (7/12)
Должина на видливата светлина 16h 07m
Должина на денот
15h 00m
Последниот квартал, 1% of the Moon is Illuminated
Јул 12
Последниот квартал
Јул 13
New
Јул 19
Првиот квартал
Јул 27
Полна Месечина
Aвг 4
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Индекс на топлина Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 66.2 °F - 60.8 °F 83% 29.98 инчи - Променлив 2.3 mph - N/A   Ведро
12:30 AM 64.4 °F - 60.8 °F 88% 29.98 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:00 AM 64.4 °F - 59.0 °F 83% 29.98 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:30 AM 62.6 °F - 59.0 °F 88% 29.98 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
2:00 AM 64 °F - 59 °F 79% 29.98 инчи 12 mi СИ 2.2 mph - -  
2:00 AM 64.4 °F - 59.0 °F 83% 29.98 инчи - СИ 1.2 mph - N/A   Ведро
2:30 AM 62.6 °F - 59.0 °F 88% 29.98 инчи - Исток 1.2 mph - N/A   Ведро
3:00 AM 62.6 °F - 59.0 °F 88% 29.98 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
3:30 AM 60.8 °F - 59.0 °F 94% 29.98 инчи - Југ 1.2 mph - N/A   Ведро
4:00 AM 60.8 °F - 57.2 °F 88% 29.98 инчи - ИЈИ 1.2 mph - N/A   Ведро
4:30 AM 59.0 °F - 57.2 °F 94% 29.98 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
5:00 AM 59 °F - 57 °F 92% 30.02 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
5:00 AM 59.0 °F - 57.2 °F 94% 29.98 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
5:30 AM 59.0 °F - 57.2 °F 94% 30.01 инчи - ИСИ 1.2 mph - N/A   Ведро
6:00 AM 62.6 °F - 59.0 °F 88% 30.01 инчи - Исток 1.2 mph - N/A   Ведро
6:30 AM 62.6 °F - 59.0 °F 88% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
7:00 AM 64.4 °F - 60.8 °F 88% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
7:30 AM 66.2 °F - 59.0 °F 78% 30.01 инчи - ЈЈИ 1.2 mph - N/A   Ведро
8:00 AM 71 °F - 60 °F 61% 30.00 инчи 19 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
8:00 AM 71.6 °F - 60.8 °F 69% 30.01 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
8:30 AM 73.4 °F - 60.8 °F 65% 30.01 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
9:00 AM 75.2 °F - 60.8 °F 61% 30.01 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
9:30 AM 77.0 °F - 60.8 °F 57% 30.01 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
10:00 AM 78.8 °F - 60.8 °F 54% 30.01 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
10:30 AM 80.6 °F 81.1 °F 59.0 °F 48% 30.01 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
11:00 AM 82.4 °F 82.9 °F 60.8 °F 48% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
11:30 AM 82.4 °F 82.9 °F 60.8 °F 48% 29.98 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
12:00 PM 84.2 °F 84.4 °F 60.8 °F 45% 29.98 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 PM 86.0 °F 85.4 °F 59.0 °F 40% 29.98 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 PM 87.8 °F 87.1 °F 59.0 °F 38% 29.98 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 PM 89.6 °F 88.9 °F 59.0 °F 36% 29.98 инчи 6.2 mi ЗСЗ 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 89 °F - 58 °F 25% 29.92 инчи 19 mi ЗСЗ 2.2 mph - -   Делумно облачно
2:00 PM 89.6 °F 88.1 °F 57.2 °F 33% 29.95 инчи 6.2 mi ЗСЗ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 89.6 °F 88.1 °F 57.2 °F 33% 29.95 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 91.4 °F 89.9 °F 57.2 °F 31% 29.95 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 91.4 °F 89.9 °F 57.2 °F 31% 29.95 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
4:00 PM 91.4 °F 89.4 °F 55.4 °F 29% 29.92 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
4:30 PM 89.6 °F 88.9 °F 59.0 °F 36% 29.92 инчи 6.2 mi ЈЗ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
5:00 PM 92 °F - 56 °F 21% 29.88 инчи 19 mi СИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
5:00 PM 91.4 °F 89.9 °F 57.2 °F 31% 29.92 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
5:30 PM 91.4 °F 89.4 °F 55.4 °F 29% 29.92 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
6:00 PM 89.6 °F 88.1 °F 57.2 °F 33% 29.92 инчи 6.2 mi Север 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 PM 87.8 °F 86.5 °F 57.2 °F 35% 29.92 инчи 6.2 mi Север 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
7:00 PM 84.2 °F 84.4 °F 60.8 °F 45% 29.92 инчи 6.2 mi Север 17.3 mph - N/A   Умерено облачно
7:30 PM 82.4 °F 82.9 °F 60.8 °F 48% 29.92 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
8:00 PM 82 °F - 60 °F 37% 29.90 инчи 19 mi СИ 11.2 mph - -   Делумно облачно
8:00 PM 82.4 °F 82.9 °F 60.8 °F 48% 29.92 инчи 6.2 mi СИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 PM 80.6 °F 81.1 °F 59.0 °F 48% 29.95 инчи - Север 10.4 mph - N/A   Ведро
9:00 PM 78.8 °F - 60.8 °F 54% 29.95 инчи - Север 2.3 mph - N/A   Ведро
9:30 PM 78.8 °F - 60.8 °F 54% 29.98 инчи - Исток 5.8 mph - N/A   Ведро
10:00 PM 77.0 °F - 60.8 °F 57% 29.98 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:00 PM 72 °F - 62 °F 63% 29.97 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
11:00 PM 69.8 °F - 62.6 °F 78% 29.98 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:30 PM 68.0 °F - 62.6 °F 83% 30.01 инчи 6.2 mi Запад 2.3 mph - N/A   Умерено облачно