Skopje-Petrovec, Macedonia

11:10 AM CET на 17 Февруари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Јуни, 2018

Change the Weather History Date:

Четврток, Јуни 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 70 °F -  
Максимална температура 81 °F 84 °F - ()
Минимална температура 60 °F 57 °F - ()
Cooling Degree Days 6    
Growing Degree Days 20 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 61 °F    
Average Humidity 77    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 41    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.69 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 2 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 14 mph    
Max Gust Speed 18 mph    
Видливост 7.0 миљи    
Настани Дожд , Грмотевици    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jun. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 4:57 AM CEST 8:10 PM CEST
Граѓанскиот самрак 4:23 AM CEST 8:44 PM CEST
Наутички самрак 3:38 AM CEST 9:28 PM CEST
Астрономски самрак 2:45 AM CEST 10:22 PM CEST
Месечината 5:37 AM CEST (6/14) 8:50 PM CEST (6/14)
Должина на видливата светлина 16h 21m
Должина на денот
15h 12m
Млада Месечината, 1% of the Moon is Illuminated
Јун 14
Млада Месечината
Јун 20
Првиот квартал
Јун 28
Полна Месечина
Јул 6
Последниот квартал
Јул 13
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Индекс на топлина Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 64.4 °F - 62.6 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
12:30 AM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 AM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi ЈИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 AM 60.8 °F - 60.8 °F 100% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
2:00 AM 61 °F - 60 °F 94% 29.68 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
2:00 AM 60.8 °F - 59.0 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
2:30 AM 60.8 °F - 60.8 °F 100% 29.68 инчи 6.2 mi Југ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
3:00 AM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
3:30 AM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi ЈЗ 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
4:00 AM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
4:30 AM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
5:00 AM 62 °F - 53 °F 64% 29.69 инчи 12 mi ИЈИ 2.2 mph - -   Умерено облачно
5:00 AM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi ИЈИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
5:30 AM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
6:00 AM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Југ 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
6:30 AM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
7:00 AM 64.4 °F - 62.6 °F 94% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
7:30 AM 68.0 °F - 62.6 °F 83% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
8:00 AM 68 °F - 64 °F 81% 29.68 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
8:00 AM 68.0 °F - 64.4 °F 88% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
8:30 AM 69.8 °F - 62.6 °F 78% 29.68 инчи 6.2 mi СЗ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
9:00 AM 71.6 °F - 64.4 °F 78% 29.71 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
9:30 AM 71.6 °F - 64.4 °F 78% 29.71 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
10:00 AM 75.2 °F - 62.6 °F 65% 29.71 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
10:30 AM 75.2 °F - 64.4 °F 69% 29.68 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
11:00 AM 77 °F - 62 °F 50% 29.67 инчи 12 mi Исток 6.7 mph - -   Умерено облачно
11:00 AM 77.0 °F - 62.6 °F 61% 29.68 инчи 6.2 mi Исток 6.9 mph 18.4 mph N/A   Делумно облачно
11:30 AM 78.8 °F - 60.8 °F 54% 29.68 инчи 6.2 mi СИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
12:00 PM 78.8 °F - 59.0 °F 51% 29.68 инчи 6.2 mi СИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 PM 80.6 °F 81.1 °F 59.0 °F 48% 29.68 инчи 6.2 mi ССИ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 PM 78.8 °F - 60.8 °F 54% 29.65 инчи 6.2 mi СИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
1:30 PM 78.8 °F - 59.0 °F 51% 29.65 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
2:00 PM 79 °F - 60 °F 41% 29.62 инчи 12 mi ЈЈИ 4.5 mph - -   Делумно облачно
2:00 PM 78.8 °F - 59.0 °F 51% 29.65 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
2:30 PM 78.8 °F - 60.8 °F 54% 29.65 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
3:00 PM 77.0 °F - 60.8 °F 57% 29.65 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
3:30 PM 77.0 °F - 62.6 °F 61% 29.65 инчи 6.2 mi Југ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
4:00 PM 77.0 °F - 62.6 °F 61% 29.65 инчи 6.2 mi ЈИ 3.5 mph - N/A Грмотевици Грмотевици
4:30 PM 77.0 °F - 62.6 °F 61% 29.65 инчи 6.2 mi ИЈИ 9.2 mph - N/A Грмотевици Грмотевици
5:00 PM 73 °F - 63 °F 62% 29.63 инчи 12 mi Исток 8.9 mph - - Грмотевици Грмотевици
5:00 PM 73.4 °F - 62.6 °F 69% 29.65 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A Грмотевици Грмотевици
5:30 PM 73.4 °F - 62.6 °F 69% 29.65 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A Грмотевици Грмотевици
6:00 PM 71.6 °F - 59.0 °F 64% 29.68 инчи 6.2 mi ССИ 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
6:30 PM 68.0 °F - 59.0 °F 73% 29.68 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A Грмотевици Грмотевици
7:00 PM 68.0 °F - 59.0 °F 73% 29.68 инчи 6.2 mi ССИ 6.9 mph - N/A Грмотевици Грмотевици
7:30 PM 68.0 °F - 60.8 °F 78% 29.71 инчи 6.2 mi ЗСЗ 4.6 mph - N/A Грмотевици Грмотевици
8:00 PM 64 °F - 59 °F 79% 29.73 инчи 12 mi ЈЗ 2.2 mph - - Грмотевици Грмотевици
8:00 PM 64.4 °F - 59.0 °F 83% 29.74 инчи 6.2 mi ЈЗ 3.5 mph - N/A Грмотевици Претежно облачно
8:30 PM 64.4 °F - 59.0 °F 83% 29.74 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 PM 64.4 °F - 60.8 °F 88% 29.74 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
9:30 PM 64.4 °F - 60.8 °F 88% 29.77 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
10:00 PM 64.4 °F - 60.8 °F 88% 29.74 инчи 6.2 mi ЗСЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
10:30 PM 62.6 °F - 59.0 °F 88% 29.74 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
11:00 PM 63 °F - 59 °F 84% 29.75 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - - Дожд Слабо росење
11:00 PM 62.6 °F - 59.0 °F 88% 29.74 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
11:30 PM 62.6 °F - 60.8 °F 94% 29.74 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно