Skopje-Petrovec, Macedonia

02:42 AM CET на 19 Декември, 2018 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Март, 2018

Change the Weather History Date:

Среда, Март 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 50 °F -  
Максимална температура 61 °F 61 °F - ()
Минимална температура 38 °F 38 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 16    
Moisture  
Точка на kондензација 39 °F    
Average Humidity 66    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 32    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.82 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 13 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.4 миљи    
Настани Дожд    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Mar. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 5:47 AM CET 5:38 PM CET
Граѓанскиот самрак 5:19 AM CET 6:06 PM CET
Наутички самрак 4:47 AM CET 6:38 PM CET
Астрономски самрак 4:14 AM CET 7:11 PM CET
Месечината 4:15 AM CET (3/14) 2:35 PM CET (3/14)
Должина на видливата светлина 12h 46m
Должина на денот
11h 51m
Последниот квартал, 9% of the Moon is Illuminated
Мар 14
Последниот квартал
Мар 17
New
Мар 24
Првиот квартал
Мар 31
Полна Месечина
Aпр 8
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 42.8 °F - 37.4 °F 81% 29.80 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 AM 42.8 °F - 37.4 °F 81% 29.80 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 AM 42 °F - 28 °F 45% 29.84 инчи 12 mi ЈИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
1:00 AM 42.8 °F - 37.4 °F 81% 29.80 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 AM 41.0 °F - 37.4 °F 87% 29.80 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 AM 41.0 °F 38.0 °F 37.4 °F 87% 29.80 инчи 6.2 mi ЈЈИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 AM 41.0 °F - 37.4 °F 87% 29.80 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
3:00 AM 41.0 °F - 35.6 °F 81% 29.80 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 AM 39.2 °F - 35.6 °F 87% 29.80 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
4:00 AM 40 °F - 37 °F 83% 29.84 инчи 12 mi ЈЈИ 2.2 mph - -   Умерено облачно
4:00 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 29.80 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
4:30 AM 39.2 °F - 35.6 °F 87% 29.80 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
5:00 AM 39.2 °F - 35.6 °F 87% 29.83 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
6:00 AM 41.0 °F - 37.4 °F 87% 29.83 инчи 6.2 mi ИЈИ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 AM 41.0 °F - 37.4 °F 87% 29.83 инчи 6.2 mi ЈЈИ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
7:00 AM 41 °F - 38 °F 86% 29.87 инчи 31 mi Север 2.2 mph - -   Делумно облачно
7:00 AM 41.0 °F - 39.2 °F 93% 29.83 инчи 6.2 mi Север 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 AM 42.8 °F - 39.2 °F 87% 29.83 инчи 6.2 mi СЗ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 AM 46.4 °F - 41.0 °F 81% 29.83 инчи 6.2 mi Север 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
8:30 AM 48.2 °F - 41.0 °F 76% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
9:00 AM 50.0 °F - 41.0 °F 71% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
9:30 AM 53.6 °F - 41.0 °F 62% 29.83 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
10:00 AM 56 °F - 42 °F 49% 29.85 инчи 31 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
10:00 AM 55.4 °F - 42.8 °F 63% 29.83 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 57.2 °F - 41.0 °F 55% 29.83 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 AM 59.0 °F - 39.2 °F 48% 29.83 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
11:30 AM 60.8 °F - 37.4 °F 42% 29.83 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
12:00 PM 60.8 °F - 37.4 °F 42% 29.80 инчи 6.2 mi ИСИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 PM 60.8 °F - 37.4 °F 42% 29.80 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 PM 59 °F - 40 °F 37% 29.80 инчи 31 mi Север 11.2 mph - -   Делумно облачно
1:00 PM 59.0 °F - 39.2 °F 48% 29.80 инчи 6.2 mi Север 12.7 mph - N/A   Делумно облачно
1:30 PM 59.0 °F - 39.2 °F 48% 29.80 инчи 6.2 mi ССИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 60.8 °F - 37.4 °F 42% 29.77 инчи 6.2 mi СИ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 59.0 °F - 39.2 °F 48% 29.77 инчи 6.2 mi СИ 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
3:00 PM 59.0 °F - 37.4 °F 45% 29.77 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
3:30 PM 59.0 °F - 37.4 °F 45% 29.77 инчи 6.2 mi Север 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
4:00 PM 61 °F - 39 °F 32% 29.78 инчи 31 mi Север 4.5 mph - -   Делумно облачно
4:00 PM 59.0 °F - 39.2 °F 48% 29.77 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
4:30 PM 59.0 °F - 39.2 °F 48% 29.77 инчи 6.2 mi ССИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
5:00 PM 59.0 °F - 39.2 °F 48% 29.77 инчи 6.2 mi СИ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
5:30 PM 57.2 °F - 39.2 °F 51% 29.77 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
6:00 PM 51.8 °F - 37.4 °F 58% 29.77 инчи 6.2 mi ЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 PM 51.8 °F - 37.4 °F 58% 29.80 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
7:00 PM 52 °F - 37 °F 45% 29.81 инчи 31 mi Исток 2.2 mph - -   Делумно облачно
7:00 PM 51.8 °F - 37.4 °F 58% 29.80 инчи 6.2 mi Исток 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
7:30 PM 51.8 °F - 41.0 °F 67% 29.80 инчи 6.2 mi ССИ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
8:00 PM 51.8 °F - 39.2 °F 62% 29.83 инчи 6.2 mi СИ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
8:30 PM 51.8 °F - 39.2 °F 62% 29.83 инчи 6.2 mi СИ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 PM 50.0 °F - 41.0 °F 71% 29.83 инчи 6.2 mi ССИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
9:30 PM 50.0 °F - 41.0 °F 71% 29.86 инчи 6.2 mi Север 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
10:00 PM 49 °F - 42 °F 69% 29.87 инчи 31 mi ЈЗ 4.5 mph - -   Заоблачено
10:00 PM 48.2 °F - 42.8 °F 82% 29.86 инчи 6.2 mi ЈЗ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
10:30 PM 48.2 °F - 42.8 °F 82% 29.86 инчи 6.2 mi ССИ 5.8 mph - N/A Дожд Слаб дожд
11:00 PM 48.2 °F - 41.0 °F 76% 29.86 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
11:30 PM 48.2 °F - 41.0 °F 76% 29.86 инчи 6.2 mi Југ 2.3 mph - N/A   Заоблачено