Skopje-Petrovec, Macedonia

11:00 AM CET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Март, 2018

Change the Weather History Date:

Вторник, Март 13, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 53 °F -  
Максимална температура 64 °F 60 °F - ()
Минимална температура 42 °F 38 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 12    
Growing Degree Days 3 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 41 °F    
Average Humidity 70    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 26    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.73 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 9 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 7.0 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Mar. 13, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 5:49 AM CET 5:37 PM CET
Граѓанскиот самрак 5:21 AM CET 6:05 PM CET
Наутички самрак 4:48 AM CET 6:37 PM CET
Астрономски самрак 4:16 AM CET 7:10 PM CET
Месечината 3:36 AM CET (3/13) 1:37 PM CET (3/13)
Должина на видливата светлина 12h 43m
Должина на денот
11h 48m
Последниот квартал, 16% of the Moon is Illuminated
Мар 13
Последниот квартал
Мар 17
New
Мар 24
Првиот квартал
Мар 31
Полна Месечина
Aпр 8
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 48.2 °F - 44.6 °F 87% 29.71 инчи 6.2 mi ЈИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 AM 46.4 °F - 44.6 °F 93% 29.71 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
1:00 AM 44 °F - 42 °F 91% 29.75 инчи 12 mi Север 2.2 mph - -   Умерено облачно
1:00 AM 44.6 °F - 42.8 °F 93% 29.71 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
1:30 AM 42.8 °F - 41.0 °F 93% 29.71 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
2:00 AM 42.8 °F 41.1 °F 42.8 °F 100% 29.74 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
2:30 AM 44.6 °F 43.1 °F 42.8 °F 93% 29.74 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
3:00 AM 44.6 °F - 42.8 °F 93% 29.71 инчи 6.2 mi Исток 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
3:30 AM 42.8 °F - 42.8 °F 100% 29.71 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
4:00 AM 44 °F - 43 °F 96% 29.75 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
4:00 AM 44.6 °F - 42.8 °F 93% 29.71 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
4:30 AM 42.8 °F - 42.8 °F 100% 29.71 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 AM 44.6 °F 40.7 °F 42.8 °F 93% 29.71 инчи 6.2 mi ССИ 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 AM 42.8 °F - 42.8 °F 100% 29.71 инчи 6.2 mi Југ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
6:00 AM 42.8 °F - 41.0 °F 93% 29.71 инчи 3.1 mi Југ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 AM 42.8 °F - 41.0 °F 93% 29.71 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
7:00 AM 45 °F - 44 °F 94% 29.76 инчи 6 mi СИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
7:00 AM 44.6 °F - 44.6 °F 100% 29.74 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
7:30 AM 46.4 °F - 44.6 °F 93% 29.74 инчи 6.2 mi ССИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
8:00 AM 48.2 °F - 46.4 °F 93% 29.74 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
8:30 AM 50.0 °F - 46.4 °F 87% 29.74 инчи 6.2 mi Југ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 AM 51.8 °F - 46.4 °F 82% 29.74 инчи 6.2 mi ЈЗ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 AM 53.6 °F - 48.2 °F 82% 29.74 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 AM 56 °F - 47 °F 62% 29.77 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
10:00 AM 55.4 °F - 46.4 °F 72% 29.74 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 55.4 °F - 46.4 °F 72% 29.74 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
11:00 AM 55.4 °F - 46.4 °F 72% 29.74 инчи 6.2 mi Југ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
11:30 AM 57.2 °F - 46.4 °F 67% 29.74 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
12:00 PM 57.2 °F - 46.4 °F 67% 29.74 инчи 6.2 mi Југ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 PM 59.0 °F - 44.6 °F 59% 29.71 инчи 6.2 mi ССЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 PM 60 °F - 44 °F 45% 29.71 инчи 12 mi Запад 4.5 mph - -   Умерено облачно
1:00 PM 60.8 °F - 44.6 °F 55% 29.71 инчи 6.2 mi Запад 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
1:30 PM 60.8 °F - 42.8 °F 52% 29.71 инчи 6.2 mi Запад 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 PM 59.0 °F - 44.6 °F 59% 29.71 инчи 6.2 mi ЈЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
2:30 PM 59.0 °F - 39.2 °F 48% 29.71 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
3:00 PM 62.6 °F - 37.4 °F 39% 29.68 инчи 6.2 mi ЗСЗ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
3:30 PM 64.4 °F - 37.4 °F 37% 29.68 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
4:00 PM 64 °F - 38 °F 26% 29.69 инчи 12 mi ЗЈЗ 4.5 mph - -   Умерено облачно
4:00 PM 64.4 °F - 37.4 °F 37% 29.68 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
4:30 PM 62.6 °F - 35.6 °F 37% 29.68 инчи 6.2 mi Запад 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 PM 60.8 °F - 35.6 °F 39% 29.71 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
5:30 PM 59.0 °F - 35.6 °F 42% 29.71 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
6:00 PM 55.4 °F - 35.6 °F 47% 29.71 инчи 6.2 mi Запад 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 PM 53.6 °F - 35.6 °F 51% 29.74 инчи 6.2 mi Запад 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
7:00 PM 56 °F - 35 °F 33% 29.75 инчи 19 mi Запад 8.9 mph - -   Претежно облачно
7:00 PM 57.2 °F - 35.6 °F 44% 29.74 инчи 6.2 mi Запад 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 PM 55.4 °F - 35.6 °F 47% 29.74 инчи 6.2 mi СЗ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 PM 55.4 °F - 35.6 °F 47% 29.74 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
8:30 PM 51.8 °F - 37.4 °F 58% 29.77 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
9:00 PM 51.8 °F - 37.4 °F 58% 29.77 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
9:30 PM 53.6 °F - 35.6 °F 51% 29.80 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
10:00 PM 50 °F - 39 °F 56% 29.81 инчи 12 mi СИ 6.7 mph - -   Умерено облачно
10:00 PM 50.0 °F - 39.2 °F 66% 29.80 инчи 6.2 mi СИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
10:30 PM 50.0 °F - 39.2 °F 66% 29.80 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
11:00 PM 48.2 °F - 37.4 °F 66% 29.80 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
11:30 PM 44.6 °F 43.1 °F 37.4 °F 76% 29.80 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно