Skopje-Petrovec, Macedonia

10:56 AM CET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Февруари, 2018

Change the Weather History Date:

Вторник, Февруари 13, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 32 °F -  
Максимална температура 39 °F 51 °F - ()
Минимална температура 26 °F 32 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 32    
Moisture  
Точка на kондензација 32 °F    
Average Humidity 93    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 81    
Врнежите  
Врнежите 0.24 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.88 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 1 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 5 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 4.8 миљи    
Настани Дожд    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Feb. 13, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:32 AM CET 5:03 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:03 AM CET 5:32 PM CET
Наутички самрак 5:30 AM CET 6:05 PM CET
Астрономски самрак 4:58 AM CET 6:37 PM CET
Месечината 4:58 AM CET (2/13) 2:51 PM CET (2/13)
Должина на видливата светлина 11h 28m
Должина на денот
10h 31m
Последниот квартал, 5% of the Moon is Illuminated
Фев 13
Последниот квартал
Фев 15
New
Фев 23
Првиот квартал
Мар 2
Полна Месечина
Мар 9
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 30.2 °F - 28.4 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
12:30 AM 30.2 °F - 28.4 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
1:00 AM 30 °F - 28 °F 88% 30.00 инчи 19 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
1:00 AM 30.2 °F - 28.4 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
1:30 AM 30.2 °F - 28.4 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
2:00 AM 30.2 °F - 28.4 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
3:00 AM 30.2 °F - 28.4 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
3:30 AM 30.2 °F - 28.4 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
4:00 AM 26 °F - 26 °F 100% 30.01 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
4:00 AM 26.6 °F - 26.6 °F 100% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
4:30 AM 28.4 °F - 26.6 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
5:00 AM 28.4 °F - 26.6 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
5:30 AM 28.4 °F - 26.6 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
6:00 AM 28.4 °F - 26.6 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
6:30 AM 32.0 °F - 32.0 °F 100% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
7:00 AM 31 °F - 29 °F 92% 30.00 инчи 6 mi ЈЈЗ 4.5 mph - -   Претежно облачно
7:00 AM 32.0 °F - 30.2 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
7:30 AM 32.0 °F 28.7 °F 30.2 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
8:00 AM 32.0 °F - 30.2 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi ЈИ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
8:30 AM 33.8 °F - 28.4 °F 81% 29.95 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Заоблачено
9:00 AM 33.8 °F - 32.0 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi ЗСЗ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
9:30 AM 33.8 °F - 32.0 °F 93% 29.95 инчи 4.3 mi ЗЈЗ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
10:00 AM 35 °F - 32 °F 85% 29.99 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
10:00 AM 35.6 °F - 32.0 °F 87% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
10:30 AM 35.6 °F - 32.0 °F 87% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
11:00 AM 35.6 °F - 32.0 °F 87% 29.95 инчи 6.2 mi ЗСЗ 1.2 mph - N/A   Слабо росење
11:30 AM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 29.92 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
12:00 PM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 29.92 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
12:30 PM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 29.89 инчи 3.7 mi СЗ 2.3 mph - N/A Дожд Дожд
1:00 PM 37 °F - 35 °F 89% 29.93 инчи 4 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - - Дожд Слаб дожд
1:00 PM 37.4 °F - 35.6 °F 93% 29.89 инчи 3.7 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Дожд
1:30 PM 39.2 °F - 35.6 °F 87% 29.86 инчи 4.3 mi Исток 1.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
2:00 PM 39.2 °F 37.0 °F 35.6 °F 87% 29.86 инчи 5.0 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд
2:30 PM 39.2 °F - 35.6 °F 87% 29.83 инчи 3.1 mi ЈЗ 1.2 mph - N/A   Слабо росење
3:00 PM 39.2 °F - 35.6 °F 87% 29.83 инчи 4.3 mi ЈЈЗ 1.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
3:30 PM 37.4 °F - 35.6 °F 93% 29.80 инчи 1.3 mi ЗЈЗ 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
4:00 PM 37 °F - 36 °F 92% 29.85 инчи 1 mi Запад 2.2 mph - - Дожд Слаб дожд
4:00 PM 37.4 °F 33.8 °F 35.6 °F 93% 29.80 инчи 1.3 mi Запад 4.6 mph - N/A Дожд Слаб дожд
4:30 PM 37.4 °F - 35.6 °F 93% 29.80 инчи 1.2 mi Запад 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
5:30 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.77 инчи 1.2 mi ЗЈЗ 1.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
6:00 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.77 инчи - Запад 1.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
6:30 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.77 инчи - Запад 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
7:00 PM 36 °F - 35 °F 95% 29.81 инчи 2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - - Дожд Слаб дожд
7:00 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.77 инчи 1.6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
7:30 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.74 инчи 3.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
8:00 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.74 инчи 3.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
8:30 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.74 инчи 3.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
9:00 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.74 инчи 2.5 mi Запад 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
9:30 PM 35.6 °F 32.8 °F 35.6 °F 100% 29.74 инчи 1.9 mi СЗ 3.5 mph - N/A Дожд Дожд
10:00 PM 36 °F - 35 °F 94% 29.77 инчи 2 mi Запад 2.2 mph - - Дожд Слаб дожд
10:00 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.71 инчи 2.2 mi Запад 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
10:30 PM 35.6 °F - 33.8 °F 93% 29.71 инчи 3.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
11:00 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.71 инчи 3.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
11:30 PM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 29.71 инчи 3.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд