Skopje-Petrovec, Macedonia

10:56 AM CET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 38 °F -  
Максимална температура 39 °F 43 °F - ()
Минимална температура 36 °F 28 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 28    
Moisture  
Точка на kондензација 31 °F    
Average Humidity 75    
Maximum Humidity 87    
Minimum Humidity 61    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.26 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 6 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 7.1 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:59 AM CET 4:25 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:28 AM CET 4:56 PM CET
Наутички самрак 5:53 AM CET 5:31 PM CET
Астрономски самрак 5:20 AM CET 6:04 PM CET
Месечината 4:38 AM CET (1/14) 2:29 PM CET (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 28m
Должина на денот
9h 26m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 39.2 °F 35.0 °F 28.4 °F 65% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 AM 39.2 °F 37.0 °F 28.4 °F 65% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 AM 38 °F - 29 °F 61% 30.25 инчи 12 mi ССИ 4.5 mph - -   Претежно облачно
1:00 AM 39.2 °F 37.0 °F 30.2 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
1:30 AM 37.4 °F - 28.4 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
2:00 AM 37.4 °F - 28.4 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
2:30 AM 37.4 °F 33.8 °F 28.4 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
3:00 AM 37.4 °F - 28.4 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi ССЗ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
3:30 AM 37.4 °F - 28.4 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi Север 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 AM 37 °F - 29 °F 64% 30.26 инчи 12 mi Север 2.2 mph - -   Претежно облачно
4:00 AM 37.4 °F 34.9 °F 28.4 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 AM 37.4 °F 33.8 °F 30.2 °F 75% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 AM 37.4 °F 32.8 °F 28.4 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 AM 37.4 °F 32.8 °F 28.4 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 AM 37.4 °F 34.9 °F 28.4 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
6:30 AM 37.4 °F 34.9 °F 28.4 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi СИ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
7:00 AM 37 °F - 28 °F 61% 30.28 инчи 12 mi ИСИ 4.5 mph - -   Заоблачено
7:00 AM 37.4 °F 34.9 °F 28.4 °F 70% 30.24 инчи 6.2 mi ИСИ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
7:30 AM 37.4 °F - 28.4 °F 70% 30.24 инчи 6.2 mi ССИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
8:00 AM 37.4 °F - 30.2 °F 75% 30.24 инчи 6.2 mi ИСИ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
8:30 AM 37.4 °F - 28.4 °F 70% 30.24 инчи 6.2 mi ИСИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
9:00 AM 37.4 °F - 30.2 °F 75% 30.27 инчи 6.2 mi ЈИ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
10:00 AM 38 °F - 31 °F 66% 30.32 инчи 12 mi ИЈИ 2.2 mph - -   Заоблачено
10:00 AM 37.4 °F - 30.2 °F 75% 30.27 инчи 6.2 mi ИЈИ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
10:30 AM 39.2 °F - 30.2 °F 70% 30.27 инчи 6.2 mi Исток 1.2 mph - N/A   Заоблачено
11:00 AM 39.2 °F - 30.2 °F 70% 30.27 инчи 6.2 mi Југ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
11:30 AM 39.2 °F 35.9 °F 30.2 °F 70% 30.27 инчи 6.2 mi ИЈИ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
12:30 PM 39.2 °F 37.0 °F 32.0 °F 75% 30.24 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
1:00 PM 39 °F - 33 °F 71% 30.29 инчи 12 mi ЈИ 4.5 mph - -   Заоблачено
1:00 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.24 инчи 6.2 mi ЈИ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
1:30 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.24 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Заоблачено
2:00 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.24 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Заоблачено
2:30 PM 39.2 °F 35.9 °F 33.8 °F 81% 30.24 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
3:00 PM 39.2 °F - 33.8 °F 81% 30.24 инчи 6.2 mi ИЈИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
3:30 PM 39.2 °F - 33.8 °F 81% 30.24 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
4:00 PM 38 °F - 34 °F 81% 30.30 инчи 12 mi Исток 2.2 mph - -   Заоблачено
4:00 PM 39.2 °F - 33.8 °F 81% 30.24 инчи 6.2 mi Исток 2.3 mph - N/A   Заоблачено
4:30 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.27 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Заоблачено
5:00 PM 39.2 °F 35.9 °F 33.8 °F 81% 30.27 инчи 6.2 mi Исток 4.6 mph - N/A   Заоблачено
5:30 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.27 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Заоблачено
6:00 PM 39.2 °F - 33.8 °F 81% 30.27 инчи 6.2 mi ИЈИ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
6:30 PM 39.2 °F - 33.8 °F 81% 30.27 инчи 6.2 mi ЈИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
7:00 PM 38 °F - 33 °F 77% 30.33 инчи 12 mi ЈЈИ 2.2 mph - -   Заоблачено
7:00 PM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 30.27 инчи 6.2 mi ЈЈИ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
7:30 PM 37.4 °F - 32.0 °F 81% 30.27 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Заоблачено
8:00 PM 37.4 °F - 32.0 °F 81% 30.27 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
8:30 PM 37.4 °F - 32.0 °F 81% 30.27 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
9:00 PM 37.4 °F - 32.0 °F 81% 30.30 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
9:30 PM 37.4 °F - 32.0 °F 81% 30.30 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
10:00 PM 36 °F - 32 °F 81% 30.35 инчи 12 mi ЈЈИ 4.5 mph - -   Заоблачено
10:00 PM 37.4 °F - 32.0 °F 81% 30.30 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
10:30 PM 37.4 °F - 32.0 °F 81% 30.30 инчи 6.2 mi ЈИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
11:00 PM 37.4 °F - 32.0 °F 81% 30.30 инчи 6.2 mi Исток 2.3 mph - N/A   Заоблачено
11:30 PM 37.4 °F - 32.0 °F 81% 30.30 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено