Skopje-Petrovec, Macedonia

11:00 AM CET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Сабота, Јануари 13, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 43 °F -  
Максимална температура 48 °F 43 °F - ()
Минимална температура 38 °F 28 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 22    
Moisture  
Точка на kондензација 35 °F    
Average Humidity 78    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 41    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.14 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 2 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 13 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 4.9 миљи    
Настани Дожд    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 13, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:59 AM CET 4:24 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:28 AM CET 4:55 PM CET
Наутички самрак 5:54 AM CET 5:30 PM CET
Астрономски самрак 5:20 AM CET 6:03 PM CET
Месечината 3:43 AM CET (1/13) 1:49 PM CET (1/13)
Должина на видливата светлина 10h 26m
Должина на денот
9h 24m
Последниот квартал, 11% of the Moon is Illuminated
Jaн 13
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 39.2 °F - 39.2 °F 100% 30.12 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Слабо росење
1:00 AM 40 °F - 38 °F 90% 30.18 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - - Дожд Слабо росење
1:00 AM 39.2 °F - 39.2 °F 100% 30.12 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
1:30 AM 39.2 °F - 39.2 °F 100% 30.12 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A Дожд Слаб дожд
2:00 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.12 инчи - Север 1.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
2:30 AM 39.2 °F - 39.2 °F 100% 30.12 инчи - ССИ 1.2 mph - N/A   Слабо росење
3:00 AM 39.2 °F - 39.2 °F 100% 30.12 инчи - Север 1.2 mph - N/A   Слабо росење
3:30 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.12 инчи 0.9 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
4:00 AM 39 °F - 38 °F 95% 30.16 инчи 2 mi ЈЈИ 2.2 mph - - Дожд Слабо росење
4:00 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.12 инчи 1.4 mi ЈЈИ 1.2 mph - N/A   Слабо росење
4:30 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.12 инчи 1.4 mi ЈЈИ 1.2 mph - N/A   Слабо росење
5:00 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.12 инчи 0.8 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
5:30 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.12 инчи 1.9 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
6:00 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.12 инчи 1.6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
6:30 AM 39.2 °F - 39.2 °F 100% 30.12 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
7:00 AM 38 °F - 38 °F 99% 30.17 инчи 1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Сумаглица
7:00 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.12 инчи 0.9 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
7:30 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.12 инчи 0.7 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
8:00 AM 39.2 °F - 39.2 °F 100% 30.12 инчи 1.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
8:30 AM 39.2 °F - 39.2 °F 100% 30.12 инчи 0.9 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
9:00 AM 39.2 °F - 39.2 °F 100% 30.12 инчи 1.1 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
9:30 AM 41.0 °F - 41.0 °F 100% 30.12 инчи 0.7 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
10:00 AM 42 °F - 41 °F 97% 30.17 инчи 2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Сумаглица
10:00 AM 42.8 °F - 41.0 °F 93% 30.12 инчи 2.5 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
10:30 AM 44.6 °F - 41.0 °F 87% 30.12 инчи 4.3 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
11:00 AM 44.6 °F - 41.0 °F 87% 30.12 инчи 4.3 mi ЗЈЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
11:30 AM 46.4 °F - 41.0 °F 81% 30.12 инчи 4.3 mi Запад 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
12:00 PM 46.4 °F 45.2 °F 41.0 °F 81% 30.09 инчи 4.3 mi Запад 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 PM 48.2 °F - 37.4 °F 66% 30.09 инчи 6.2 mi Запад 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 PM 47 °F - 38 °F 61% 30.13 инчи 12 mi Запад 4.5 mph - -   Претежно облачно
1:00 PM 48.2 °F - 37.4 °F 66% 30.09 инчи 6.2 mi Запад 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
1:30 PM 48.2 °F - 37.4 °F 66% 30.09 инчи 6.2 mi Запад 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 PM 48.2 °F - 35.6 °F 62% 30.09 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
3:30 PM 46.4 °F 41.9 °F 30.2 °F 53% 30.09 инчи 6.2 mi Север 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 PM 46 °F - 30 °F 41% 30.14 инчи 12 mi ССИ 8.9 mph - -   Умерено облачно
4:00 PM 46.4 °F 41.9 °F 30.2 °F 53% 30.09 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 PM 44.6 °F 38.8 °F 30.2 °F 57% 30.12 инчи 6.2 mi ССИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 PM 44.6 °F 38.8 °F 30.2 °F 57% 30.12 инчи 6.2 mi ССИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 PM 44.6 °F 38.4 °F 30.2 °F 57% 30.12 инчи 6.2 mi ССИ 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 PM 42.8 °F 37.5 °F 30.2 °F 61% 30.15 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 PM 42.8 °F 37.5 °F 30.2 °F 61% 30.15 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
7:00 PM 42 °F - 31 °F 53% 30.21 инчи 12 mi ССИ 4.5 mph - -   Претежно облачно
7:00 PM 42.8 °F 38.0 °F 30.2 °F 61% 30.15 инчи 6.2 mi ССИ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 PM 41.0 °F 36.4 °F 30.2 °F 65% 30.18 инчи 6.2 mi ССИ 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 PM 41.0 °F 35.2 °F 30.2 °F 65% 30.18 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
8:30 PM 41.0 °F 35.2 °F 28.4 °F 61% 30.18 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 PM 41.0 °F 35.2 °F 28.4 °F 61% 30.18 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
9:30 PM 41.0 °F 35.2 °F 28.4 °F 61% 30.18 инчи 6.2 mi Север 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
10:00 PM 40 °F - 29 °F 55% 30.25 инчи 12 mi СИ 2.2 mph - -   Умерено облачно
10:00 PM 39.2 °F 37.0 °F 30.2 °F 70% 30.21 инчи 6.2 mi СИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
10:30 PM 39.2 °F 37.0 °F 28.4 °F 65% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
11:00 PM 39.2 °F 35.9 °F 28.4 °F 65% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
11:30 PM 39.2 °F 35.9 °F 28.4 °F 65% 30.21 инчи 6.2 mi ССИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно