Skopje-Petrovec, Macedonia

02:14 PM CET на 16 Декември, 2018 (GMT +0100)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Декември, 2017

Change the Weather History Date:

Четврток, Декември 7, 2017

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 39 °F -  
Максимална температура 55 °F 41 °F - ()
Минимална температура 23 °F 28 °F - ()
Degree Days  
Дена греење 26    
Moisture  
Точка на kондензација 27 °F    
Average Humidity 81    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 48    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.06 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.39 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 0 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 4 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 7.5 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Dec. 07, 2017 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:47 AM CET 4:01 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:16 AM CET 4:33 PM CET
Наутички самрак 5:41 AM CET 5:08 PM CET
Астрономски самрак 5:07 AM CET 5:42 PM CET
Месечината 8:29 PM CET (12/7) 10:11 AM CET (12/7)
Должина на видливата светлина 10h 17m
Должина на денот
9h 14m
Третиот квартал, 80% of the Moon is Illuminated
Дек 7
Третиот квартал
Дек 10
Последниот квартал
Дек 18
New
Дек 26
Првиот квартал
Jaн 2
Полна Месечина

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 28.4 °F - 24.8 °F 86% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:00 AM 27 °F - 25 °F 88% 30.48 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
1:00 AM 26.6 °F - 24.8 °F 93% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:30 AM 26.6 °F - 24.8 °F 93% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
2:00 AM 26.6 °F - 24.8 °F 93% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
2:30 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:00 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:30 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:00 AM 25 °F - 23 °F 88% 30.48 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
4:00 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:30 AM 23.0 °F - 21.2 °F 93% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
5:00 AM 23.0 °F - 23.0 °F 100% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
5:30 AM 23.0 °F - 21.2 °F 93% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
6:00 AM 23.0 °F - 21.2 °F 93% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
6:30 AM 23.0 °F - 23.0 °F 100% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
7:00 AM 24 °F - 22 °F 91% 30.51 инчи 5 mi Север 2.2 mph - -   Сумаглица
7:00 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.42 инчи 5.0 mi Север 2.3 mph - N/A   Непознато
7:30 AM 24.8 °F - 23.0 °F 93% 30.45 инчи 5.0 mi ИСИ 2.3 mph - N/A   Непознато
8:00 AM 26.6 °F - 24.8 °F 93% 30.45 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Непознато
8:30 AM 28.4 °F - 26.6 °F 93% 30.45 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Непознато
9:00 AM 32.0 °F - 28.4 °F 87% 30.45 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Непознато
9:30 AM 32.0 °F - 28.4 °F 87% 30.45 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Непознато
10:00 AM 34 °F - 30 °F 80% 30.50 инчи 5 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Сумаглица
10:00 AM 33.8 °F - 30.2 °F 87% 30.45 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Непознато
10:30 AM 35.6 °F - 30.2 °F 81% 30.45 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Непознато
11:00 AM 37.4 °F - 30.2 °F 75% 30.42 инчи 5.0 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Непознато
11:30 AM 41.0 °F - 30.2 °F 65% 30.39 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
12:00 PM 42.8 °F - 32.0 °F 66% 30.39 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
12:30 PM 44.6 °F - 32.0 °F 61% 30.39 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
1:00 PM 46 °F - 33 °F 48% 30.40 инчи 12 mi Запад 2.2 mph - -  
1:00 PM 46.4 °F - 32.0 °F 57% 30.36 инчи - Запад 2.3 mph - N/A   Ведро
1:30 PM 46.4 °F - 32.0 °F 57% 30.36 инчи - ЈЈЗ 2.3 mph - N/A   Ведро
2:00 PM 48.2 °F - 32.0 °F 54% 30.33 инчи - Променлив 2.3 mph - N/A   Ведро
2:30 PM 48.2 °F - 32.0 °F 54% 30.33 инчи - Променлив 2.3 mph - N/A   Ведро
3:00 PM 50.0 °F - 32.0 °F 50% 30.33 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:30 PM 48.2 °F - 32.0 °F 54% 30.33 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:00 PM 45 °F - 32 °F 48% 30.38 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
4:00 PM 44.6 °F - 32.0 °F 61% 30.33 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:30 PM 37.4 °F - 30.2 °F 75% 30.33 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
5:00 PM 35.6 °F 32.8 °F 30.2 °F 81% 30.36 инчи - Исток 3.5 mph - N/A   Ведро
5:30 PM 33.8 °F - 28.4 °F 81% 30.36 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
6:00 PM 33.8 °F - 28.4 °F 81% 30.36 инчи - Исток 2.3 mph - N/A   Ведро
6:30 PM 32.0 °F - 26.6 °F 80% 30.36 инчи - Исток 2.3 mph - N/A   Ведро
7:00 PM 31 °F - 28 °F 81% 30.41 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
7:00 PM 32.0 °F - 28.4 °F 87% 30.36 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
7:30 PM 33.8 °F 30.8 °F 28.4 °F 81% 30.36 инчи - Исток 3.5 mph - N/A   Ведро
8:00 PM 33.8 °F - 26.6 °F 75% 30.36 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
8:30 PM 30.2 °F - 26.6 °F 86% 30.36 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
9:00 PM 26.6 °F - 26.6 °F 100% 30.33 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
9:30 PM 32.0 °F - 28.4 °F 87% 30.36 инчи - Север 2.3 mph - N/A   Ведро
10:00 PM 55 °F - 45 °F 59% 30.12 инчи 12 mi Југ 4.5 mph - -   Делумно облачно
10:00 PM 28.4 °F - 26.6 °F 93% 30.36 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
10:30 PM 26.6 °F - 24.8 °F 93% 30.33 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:00 PM 26.6 °F - 24.8 °F 93% 30.33 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:30 PM 26.6 °F - 24.8 °F 93% 30.33 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро