Skopje-Petrovec, Macedonia

02:54 PM CEST на 24 Јуни, 2018 (GMT +0200)
Skopje

Времето Историја за LWSK - Јуни, 2017

Change the Weather History Date:

Понеделник, Јуни 19, 2017

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 68 °F -  
Максимална температура 78 °F 85 °F - ()
Минимална температура 57 °F 58 °F - ()
Cooling Degree Days 2    
Growing Degree Days 18 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 52 °F    
Average Humidity 57    
Maximum Humidity 88    
Minimum Humidity 28    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.08 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 5 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 17 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 7.0 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jun. 19, 2017 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 4:57 AM CEST 8:11 PM CEST
Граѓанскиот самрак 4:23 AM CEST 8:46 PM CEST
Наутички самрак 3:38 AM CEST 9:30 PM CEST
Астрономски самрак 2:45 AM CEST 10:24 PM CEST
Месечината 1:42 AM CEST (6/19) 2:37 PM CEST (6/19)
Должина на видливата светлина 16h 23m
Должина на денот
15h 14m
Последниот квартал, 29% of the Moon is Illuminated
Јун 19
Последниот квартал
Јун 24
New
Јул 1
Првиот квартал
Јул 9
Полна Месечина
Јул 16
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 59.0 °F 53.6 °F 82% 30.04 инчи 6.2 mi ССИ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 AM 59.0 °F 53.6 °F 82% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
1:00 AM 57.2 °F 53.6 °F 88% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
1:30 AM 57.2 °F 53.6 °F 88% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
2:00 AM 57.2 °F 53.6 °F 88% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
2:30 AM 59.0 °F 53.6 °F 82% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
3:00 AM 60.8 °F 53.6 °F 77% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
4:00 AM 60.8 °F 53.6 °F 77% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
4:30 AM 57.2 °F 53.6 °F 88% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
5:00 AM 58 °F 54 °F 83% 30.08 инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
5:00 AM 57.2 °F 53.6 °F 88% 30.06 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Претежно облачно
5:30 AM 57.2 °F 53.6 °F 88% 30.06 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
6:00 AM 57.2 °F 53.6 °F 88% 30.06 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
6:30 AM 60.8 °F 55.4 °F 82% 30.06 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
7:00 AM 60.8 °F 55.4 °F 82% 30.09 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
7:30 AM 66.2 °F 53.6 °F 64% 30.09 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
8:00 AM 67 °F 54 °F 54% 30.09 инчи 12 mi ЗСЗ 4.5 mph - -   Делумно облачно
8:00 AM 68.0 °F 53.6 °F 60% 30.09 инчи 6.2 mi ЗСЗ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 AM 69.8 °F 53.6 °F 56% 30.09 инчи 6.2 mi ССЗ 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 AM 71.6 °F 53.6 °F 53% 30.09 инчи 6.2 mi ССЗ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 AM 71.6 °F 50.0 °F 46% 30.09 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 AM 73.4 °F 51.8 °F 47% 30.09 инчи 6.2 mi Север 17.3 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 73.4 °F 51.8 °F 47% 30.09 инчи 6.2 mi Север 15.0 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 AM 74 °F 52 °F 36% 30.09 инчи 12 mi Север 13.4 mph - -   Умерено облачно
11:00 AM 73.4 °F 51.8 °F 47% 30.09 инчи 6.2 mi Север 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
11:30 AM 75.2 °F 51.8 °F 44% 30.09 инчи 6.2 mi Север 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
12:00 PM 73.4 °F 51.8 °F 47% 30.09 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
12:30 PM 75.2 °F 51.8 °F 44% 30.09 инчи 6.2 mi ССИ 16.1 mph - N/A   Делумно облачно
1:00 PM 75.2 °F 51.8 °F 44% 30.09 инчи 6.2 mi Север 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
1:30 PM 75.2 °F 50.0 °F 41% 30.09 инчи 6.2 mi ССИ 10.4 mph - N/A   Делумно облачно
2:00 PM 76 °F 51 °F 31% 30.08 инчи 12 mi СИ 8.9 mph - -   Умерено облачно
2:00 PM 77.0 °F 51.8 °F 41% 30.09 инчи 6.2 mi СИ 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
2:30 PM 77.0 °F 50.0 °F 39% 30.09 инчи 6.2 mi ССИ 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 78.8 °F 50.0 °F 36% 30.09 инчи 6.2 mi Север 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 77.0 °F 50.0 °F 39% 30.09 инчи 6.2 mi ССИ 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
4:00 PM 78.8 °F 48.2 °F 34% 30.06 инчи 6.2 mi ССИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
4:30 PM 78.8 °F 48.2 °F 34% 30.06 инчи 6.2 mi ССИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
5:00 PM 77 °F 50 °F 28% 30.05 инчи 12 mi Север 8.9 mph - -   Умерено облачно
5:00 PM 77.0 °F 50.0 °F 39% 30.06 инчи 6.2 mi Север 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
5:30 PM 77.0 °F 50.0 °F 39% 30.06 инчи 6.2 mi Север 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
6:00 PM 77.0 °F 50.0 °F 39% 30.06 инчи 6.2 mi Север 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
6:30 PM 77.0 °F 50.0 °F 39% 30.06 инчи 6.2 mi Север 11.5 mph - N/A   Делумно облачно
7:00 PM 78.8 °F 51.8 °F 39% 30.09 инчи 6.2 mi Север 10.4 mph - N/A   Делумно облачно
7:30 PM 77.0 °F 51.8 °F 41% 30.09 инчи 6.2 mi Север 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
8:00 PM 74 °F 52 °F 35% 30.08 инчи 12 mi Север 8.9 mph - -   Умерено облачно
8:00 PM 75.2 °F 51.8 °F 44% 30.09 инчи 6.2 mi Север 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
8:30 PM 73.4 °F 51.8 °F 47% 30.09 инчи 6.2 mi Север 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
9:00 PM 73.4 °F 53.6 °F 50% 30.12 инчи 6.2 mi Север 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
9:30 PM 69.8 °F 53.6 °F 56% 30.12 инчи 6.2 mi Север 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 PM 66.2 °F 55.4 °F 68% 30.12 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 PM 64.4 °F 53.6 °F 68% 30.12 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 PM 69 °F 54 °F 49% 30.14 инчи 12 mi ЈЗ 2.2 mph - -  
11:00 PM 64.4 °F 53.6 °F 68% 30.15 инчи - Променлив 3.5 mph - N/A   Ведро
11:30 PM 62.6 °F 53.6 °F 72% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро