Ohrid, Macedonia

09:57 PM CET на 18 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Јануари, 2019

Change the Weather History Date:

Петок, Јануари 11, 2019

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 29 °F -  
Максимална температура 32 °F - - ()
Минимална температура 26 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 36    
Moisture  
Точка на kондензација 25 °F    
Average Humidity 81    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 52    
Врнежите  
Врнежите 0.16 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.93 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 9 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 15 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.0 миљи    
Настани Снег    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 11, 2019 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:01 AM CET 4:28 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:30 AM CET 4:58 PM CET
Наутички самрак 5:56 AM CET 5:32 PM CET
Астрономски самрак 5:23 AM CET 6:06 PM CET
Месечината 10:08 AM CET (1/11) 9:34 PM CET (1/11)
Должина на видливата светлина 10h 27m
Должина на денот
9h 26m
Првиот квартал, 24% of the Moon is Illuminated
Jaн 11
Првиот квартал
Jaн 14
Првиот квартал
Jaн 21
Полна Месечина
Jaн 27
Последниот квартал
Фев 4
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
1:00 AM 31 °F - 29 °F 91%  инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
4:00 AM 28 °F - 27 °F 93%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
7:00 AM 27 °F - 26 °F 92%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
8:00 AM 26.6 °F - 23.0 °F 86% 29.89 инчи 6.2 mi ССЗ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
8:30 AM 28.4 °F 21.2 °F 24.8 °F 86% 29.89 инчи 6.2 mi ССЗ 6.9 mph - N/A   Заоблачено
9:00 AM 28.4 °F 18.0 °F 26.6 °F 93% 29.89 инчи 6.2 mi ССЗ 12.7 mph - N/A   Заоблачено
9:30 AM 30.2 °F 20.8 °F 26.6 °F 86% 29.89 инчи 6.2 mi ССЗ 11.5 mph - N/A   Заоблачено
10:00 AM 31 °F - 29 °F 91%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
10:00 AM 30.2 °F 21.3 °F 28.4 °F 93% 29.92 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A   Заоблачено
10:30 AM 30.2 °F 21.9 °F 26.6 °F 86% 29.92 инчи 6.2 mi ССЗ 9.2 mph - N/A Снег Слаб снег
11:00 AM 30.2 °F 20.8 °F 26.6 °F 86% 29.92 инчи 3.1 mi Север 11.5 mph - N/A Снег Снег
11:30 AM 30.2 °F 21.3 °F 26.6 °F 86% 29.92 инчи 1.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A Снег Снег
12:00 PM 30.2 °F 21.3 °F 26.6 °F 86% 29.92 инчи 2.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A Снег Снег
12:30 PM 30.2 °F 20.8 °F 26.6 °F 86% 29.92 инчи 2.5 mi Север 11.5 mph - N/A Снег Снег
1:00 PM 31 °F - 29 °F 87%  инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - - Снег Слаб снег
1:00 PM 30.2 °F 20.2 °F 26.6 °F 86% 29.92 инчи 1.9 mi ССЗ 12.7 mph - N/A Снег Снег
1:30 PM 30.2 °F 20.2 °F 26.6 °F 86% 29.92 инчи 5.0 mi Север 12.7 mph - N/A Снег Слаб снег
2:00 PM 30.2 °F 20.2 °F 26.6 °F 86% 29.92 инчи 3.1 mi ССЗ 12.7 mph - N/A Снег Слаб снег
2:30 PM 30.2 °F 21.3 °F 24.8 °F 80% 29.92 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A   Заоблачено
3:00 PM 32.0 °F 22.5 °F 24.8 °F 75% 29.92 инчи 6.2 mi Север 12.7 mph - N/A   Заоблачено
3:30 PM 30.2 °F 20.8 °F 23.0 °F 75% 29.95 инчи 6.2 mi ССЗ 11.5 mph - N/A   Заоблачено
4:00 PM 30 °F - 26 °F 79%  инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
4:00 PM 30.2 °F 21.3 °F 23.0 °F 75% 29.95 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A   Заоблачено
5:00 PM 30.2 °F 21.3 °F 23.0 °F 75% 29.98 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A Снег Слаб снег
5:30 PM 30.2 °F 19.8 °F 23.0 °F 75% 29.95 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A Снег Слаб снег
6:00 PM 30.2 °F 19.8 °F 23.0 °F 75% 29.98 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A   Заоблачено
7:00 PM 28 °F - 17 °F 52%  инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
7:00 PM 30.2 °F 19.3 °F 21.2 °F 69% 29.98 инчи 6.2 mi Север 15.0 mph - N/A   Заоблачено
7:30 PM 30.2 °F 19.8 °F 23.0 °F 75% 29.95 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A   Заоблачено
8:00 PM 28.4 °F 17.0 °F 21.2 °F 74% 29.98 инчи 6.2 mi Север 15.0 mph - N/A   Заоблачено
8:30 PM 28.4 °F 17.0 °F 21.2 °F 74% 29.98 инчи 6.2 mi Север 15.0 mph - N/A   Заоблачено
9:00 PM 28.4 °F 19.1 °F 21.2 °F 74% 29.98 инчи 6.2 mi Север 10.4 mph - N/A   Заоблачено
10:00 PM 27 °F - 22 °F 76%  инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Претежно облачно