Ohrid, Macedonia

01:29 AM CET на 22 Февруари, 2019 (GMT +0100)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Декември, 2018

Change the Weather History Date:

Петок, Декември 7, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 36 °F -  
Максимална температура 45 °F - - ()
Минимална температура 26 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 30    
Moisture  
Точка на kондензација 24 °F    
Average Humidity 61    
Maximum Humidity 80    
Minimum Humidity 40    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.15 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 2 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 7 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 7.4 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Dec. 07, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:48 AM CET 4:08 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:17 AM CET 4:38 PM CET
Наутички самрак 5:42 AM CET 5:13 PM CET
Астрономски самрак 5:09 AM CET 5:46 PM CET
Месечината 6:37 AM CET (12/7) 4:32 PM CET (12/7)
Должина на видливата светлина 10h 21m
Должина на денот
9h 19m
Млада Месечината, 0% of the Moon is Illuminated
Дек 7
Млада Месечината
Дек 15
Првиот квартал
Дек 22
Полна Месечина
Дек 29
Последниот квартал
Jaн 6
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
8:00 AM 26.6 °F 22.6 °F 17.6 °F 69% 30.21 инчи - ССЗ 3.5 mph - N/A   Ведро
8:30 AM 28.4 °F 24.6 °F 19.4 °F 69% 30.21 инчи - ССЗ 3.5 mph - N/A   Ведро
9:00 AM 32.0 °F - 21.2 °F 64% 30.21 инчи - СЗ 2.3 mph - N/A   Ведро
9:30 AM 35.6 °F - 23.0 °F 60% 30.21 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 AM 37 °F - 24 °F 47%  инчи 12 mi Исток 2.2 mph - -   Ведро
10:00 AM 39.2 °F - 24.8 °F 56% 30.21 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 39.2 °F - 28.4 °F 65% 30.18 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 AM 39.2 °F - 28.4 °F 65% 30.18 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
11:30 AM 39.2 °F - 28.4 °F 65% 30.18 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
12:00 PM 41.0 °F 39.0 °F 28.4 °F 61% 30.15 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 PM 41.0 °F 39.0 °F 28.4 °F 61% 30.15 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 PM 43 °F - 30 °F 49%  инчи 12 mi ЈИ 2.2 mph - -   Ведро
1:00 PM 41.0 °F 39.0 °F 28.4 °F 61% 30.15 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 PM 41.0 °F 39.0 °F 28.4 °F 61% 30.12 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 42.8 °F 41.1 °F 26.6 °F 53% 30.12 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
2:30 PM 42.8 °F 41.1 °F 24.8 °F 49% 30.12 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
3:00 PM 42.8 °F 41.1 °F 26.6 °F 53% 30.12 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
3:30 PM 44.6 °F - 24.8 °F 46% 30.12 инчи 6.2 mi Југ 1.2 mph - N/A   Делумно облачно
4:00 PM 40 °F - 24 °F 40%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
4:00 PM 41.0 °F - 23.0 °F 49% 30.12 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
4:30 PM 35.6 °F - 21.2 °F 56% 30.12 инчи 6.2 mi ССИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 PM 33.8 °F - 19.4 °F 56% 30.15 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
5:30 PM 33.8 °F - 19.4 °F 56% 30.12 инчи 6.2 mi СИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
6:00 PM 30.2 °F - 21.2 °F 69% 30.12 инчи 6.2 mi ССЗ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 PM 30.2 °F - 23.0 °F 75% 30.12 инчи 6.2 mi ССЗ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
7:00 PM 33 °F - 23 °F 57%  инчи 12 mi ССЗ 6.7 mph - -  
7:00 PM 28.4 °F 24.6 °F 21.2 °F 74% 30.12 инчи - СЗ 3.5 mph - N/A   Ведро
7:30 PM 28.4 °F 24.6 °F 23.0 °F 80% 30.12 инчи - СЗ 3.5 mph - N/A   Ведро
8:00 PM 28.4 °F - 21.2 °F 74% 30.12 инчи - ССЗ 2.3 mph - N/A   Ведро
8:30 PM 28.4 °F 24.6 °F 21.2 °F 74% 30.12 инчи - ССЗ 3.5 mph - N/A   Ведро
9:00 PM 26.6 °F 22.6 °F 21.2 °F 80% 30.12 инчи - СЗ 3.5 mph - N/A   Ведро
10:00 PM 31 °F - 19 °F 49%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -