Ohrid, Macedonia

09:34 PM CET на 18 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Ноември, 2018

Change the Weather History Date:

Четврток, Ноември 8, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 53 °F -  
Максимална температура 61 °F - - ()
Минимална температура 45 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 12    
Growing Degree Days 3 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 45 °F    
Average Humidity 68    
Maximum Humidity 82    
Minimum Humidity 60    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.12 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 7 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 8.2 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Nov. 08, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:15 AM CET 4:24 PM CET
Граѓанскиот самрак 5:46 AM CET 4:53 PM CET
Наутички самрак 5:13 AM CET 5:26 PM CET
Астрономски самрак 4:41 AM CET 5:58 PM CET
Месечината 6:44 AM CET (11/8) 5:17 PM CET (11/8)
Должина на видливата светлина 11h 06m
Должина на денот
10h 08m
Млада Месечината, 1% of the Moon is Illuminated
Ное 8
Млада Месечината
Ное 15
Првиот квартал
Ное 23
Полна Месечина
Ное 30
Последниот квартал
Дек 7
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
1:00 AM 47 °F - 42 °F 79%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -  
4:00 AM 47 °F - 43 °F 82%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -   Претежно облачно
7:00 AM 48 °F - 44 °F 79%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -   Претежно облачно
8:00 AM 46.4 °F 44.3 °F 41.0 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
8:30 AM 48.2 °F - 41.0 °F 76% 30.15 инчи 6.2 mi ССЗ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 AM 50.0 °F - 42.8 °F 76% 30.15 инчи 6.2 mi ССЗ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
9:30 AM 53.6 °F - 42.8 °F 67% 30.15 инчи 6.2 mi ССЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
10:00 AM 56 °F - 47 °F 64%  инчи 12 mi ССЗ 2.2 mph - -   Делумно облачно
10:00 AM 55.4 °F - 44.6 °F 67% 30.15 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
11:00 AM 57.2 °F - 44.6 °F 63% 30.12 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
11:30 AM 57.2 °F - 44.6 °F 63% 30.12 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
12:00 PM 57.2 °F - 46.4 °F 67% 30.12 инчи 6.2 mi ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
1:00 PM 60 °F - 50 °F 60%  инчи 12 mi ЈЈИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
1:00 PM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.09 инчи 6.2 mi ЈЈИ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
1:30 PM 57.2 °F - 44.6 °F 63% 30.09 инчи 6.2 mi ЈЈИ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
2:00 PM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.09 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
2:30 PM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.09 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.09 инчи 6.2 mi ЈИ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 57.2 °F - 44.6 °F 63% 30.09 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
4:00 PM 57 °F - 48 °F 63%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Претежно облачно
4:00 PM 55.4 °F - 44.6 °F 67% 30.09 инчи 6.2 mi ЈИ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
7:00 PM 51 °F - 43 °F 66%  инчи 12 mi Југ 4.5 mph - -   Умерено облачно
10:00 PM 46 °F - 41 °F 77%  инчи 12 mi ССЗ 6.7 mph - -   Делумно облачно