Ohrid, Macedonia

01:38 AM CET на 22 Февруари, 2019 (GMT +0100)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Октомври, 2018

Change the Weather History Date:

Петок, Октомври 12, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 58 °F -  
Максимална температура 72 °F - - ()
Минимална температура 45 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 6    
Growing Degree Days 8 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 42 °F    
Average Humidity 53    
Maximum Humidity 71    
Minimum Humidity 32    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.26 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 4 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 13 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 7.7 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Oct. 12, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:44 AM CEST 6:01 PM CEST
Граѓанскиот самрак 6:17 AM CEST 6:28 PM CEST
Наутички самрак 5:45 AM CEST 7:00 PM CEST
Астрономски самрак 5:13 AM CEST 7:32 PM CEST
Месечината 10:01 AM CEST (10/12) 8:23 PM CEST (10/12)
Должина на видливата светлина 12h 11m
Должина на денот
11h 16m
Првиот квартал, 12% of the Moon is Illuminated
Oкт 12
Првиот квартал
Oкт 16
Првиот квартал
Oкт 24
Полна Месечина
Oкт 31
Последниот квартал
Ное 7
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
2:00 AM 49 °F - 37 °F 54%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -  
3:00 AM 62.6 °F - 46.4 °F 55% 30.27 инчи - ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Ведро
3:30 AM 62.6 °F - 46.4 °F 55% 30.27 инчи 6.2 mi ЈЈИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
5:00 AM 47 °F - 38 °F 61%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -  
8:00 AM 47 °F - 40 °F 67%  инчи 12 mi ССЗ 2.2 mph - -   Умерено облачно
8:00 AM 46.4 °F 42.9 °F 37.4 °F 71% 30.27 инчи - ССЗ 6.9 mph - N/A   Ведро
8:30 AM 50.0 °F - 39.2 °F 66% 30.27 инчи - СЗ 3.5 mph - N/A   Ведро
9:00 AM 50.0 °F - 39.2 °F 66% 30.27 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
9:30 AM 57.2 °F - 41.0 °F 55% 30.30 инчи - Променлив 1.2 mph - N/A   Ведро
10:00 AM 59.0 °F - 44.6 °F 59% 30.30 инчи - ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Ведро
10:30 AM 59.0 °F - 44.6 °F 59% 30.30 инчи - ЈЈИ 4.6 mph - N/A   Ведро
11:00 AM 61 °F - 49 °F 54%  инчи 12 mi ЈЈИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
11:00 AM 60.8 °F - 44.6 °F 55% 30.27 инчи - Југ 2.3 mph - N/A   Ведро
11:30 AM 60.8 °F - 44.6 °F 55% 30.27 инчи - ЈЈИ 4.6 mph - N/A   Ведро
1:30 PM 64.4 °F - 46.4 °F 52% 30.24 инчи 6.2 mi ЈЈИ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 65 °F - 49 °F 46%  инчи 12 mi ЈЈИ 2.2 mph - -   Делумно облачно
2:00 PM 64.4 °F - 46.4 °F 52% 30.24 инчи 6.2 mi ЈЈИ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 64.4 °F - 46.4 °F 52% 30.21 инчи 6.2 mi ЈЈИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 62.6 °F - 46.4 °F 55% 30.24 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 64.4 °F - 44.6 °F 49% 30.21 инчи 6.2 mi Југ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
4:00 PM 68.0 °F - 44.6 °F 43% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
4:30 PM 66.2 °F - 46.4 °F 49% 30.21 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 PM 64.4 °F - 46.4 °F 52% 30.21 инчи 6.2 mi Север 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
5:30 PM 62.6 °F - 48.2 °F 59% 30.21 инчи 6.2 mi Север 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
6:00 PM 62.6 °F - 41.0 °F 45% 30.24 инчи 6.2 mi СИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
6:30 PM 64.4 °F - 33.8 °F 32% 30.24 инчи 6.2 mi СИ 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
7:00 PM 62.6 °F - 35.6 °F 37% 30.24 инчи 6.2 mi СИ 12.7 mph - N/A   Делумно облачно
7:30 PM 62.6 °F - 37.4 °F 39% 30.24 инчи 6.2 mi ССИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
8:00 PM 60 °F - 39 °F 34%  инчи 12 mi ССИ 2.2 mph - -  
8:00 PM 60.8 °F - 37.4 °F 42% 30.27 инчи 6.2 mi ССИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
8:30 PM 57.2 °F - 39.2 °F 51% 30.27 инчи 6.2 mi ССЗ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 PM 53.6 °F - 39.2 °F 58% 30.27 инчи 6.2 mi СЗ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 PM 51.8 °F - 39.2 °F 62% 30.27 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 PM 53.6 °F - 39.2 °F 58% 30.27 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 PM 51.8 °F - 39.2 °F 62% 30.30 инчи 6.2 mi Север 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 PM 55 °F - 41 °F 48%  инчи 12 mi ССИ 2.2 mph - -  
11:00 PM 50.0 °F - 39.2 °F 66% 30.30 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно