Ohrid, Macedonia

09:24 PM CET на 18 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Мај, 2018

Change the Weather History Date:

Среда, Мај 16, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 61 °F -  
Максимална температура 70 °F - - ()
Минимална температура 52 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 4    
Growing Degree Days 11 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 45 °F    
Average Humidity 56    
Maximum Humidity 82    
Minimum Humidity 35    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.00 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 6 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 12 mph    
Max Gust Speed 22 mph    
Видливост 7.0 миљи    
Настани Дожд    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

May. 16, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 5:17 AM CEST 7:48 PM CEST
Граѓанскиот самрак 4:46 AM CEST 8:20 PM CEST
Наутички самрак 4:07 AM CEST 8:59 PM CEST
Астрономски самрак 3:23 AM CEST 9:43 PM CEST
Месечината 6:15 AM CEST (5/16) 8:56 PM CEST (5/16)
Должина на видливата светлина 15h 33m
Должина на денот
14h 30m
Млада Месечината, 1% of the Moon is Illuminated
Maј 16
Млада Месечината
Maј 22
Првиот квартал
Maј 29
Полна Месечина
Јун 6
Последниот квартал
Јун 13
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 55.4 °F 50.0 °F 82% 29.98 инчи 3.7 mi Југ 10.4 mph - N/A Дожд Дожд
12:30 AM 55.4 °F 50.0 °F 82% 29.98 инчи 6.2 mi Југ 9.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
1:00 AM 55.4 °F 44.6 °F 67% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 9.2 mph 21.9 mph N/A Дожд Слаб дожд
1:30 AM 53.6 °F 44.6 °F 72% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 AM 53 °F 47 °F 75%  инчи 12 mi ЈЗ 2.2 mph - -   Умерено облачно
5:00 AM 53.6 °F 46.4 °F 77% 29.98 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
6:00 AM 53.6 °F 46.4 °F 77% 29.98 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 AM 55.4 °F 46.4 °F 72% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
7:00 AM 55.4 °F 46.4 °F 72% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
7:30 AM 57.2 °F 44.6 °F 63% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
8:00 AM 57 °F 49 °F 65%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
8:00 AM 57.2 °F 44.6 °F 63% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 AM 59.0 °F 46.4 °F 63% 30.01 инчи 6.2 mi Југ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 AM 59.0 °F 46.4 °F 63% 30.01 инчи 6.2 mi Југ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 AM 60.8 °F 48.2 °F 63% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 AM 60.8 °F 44.6 °F 55% 30.04 инчи 6.2 mi Југ 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 62.6 °F 44.6 °F 52% 30.04 инчи 6.2 mi ЈЈИ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 AM 62 °F 47 °F 49%  инчи 12 mi ЈЗ 2.2 mph - -   Делумно облачно
11:00 AM 62.6 °F 44.6 °F 52% 30.04 инчи 6.2 mi ЈИ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
11:30 AM 64.4 °F 42.8 °F 45% 30.04 инчи 6.2 mi ЈИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
12:00 PM 64.4 °F 41.0 °F 42% 30.04 инчи 6.2 mi ЈИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 PM 64.4 °F 41.0 °F 42% 30.04 инчи 6.2 mi ЈЈИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 PM 66.2 °F 41.0 °F 40% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 PM 66.2 °F 41.0 °F 40% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 67 °F 48 °F 40%  инчи 12 mi ЈЈЗ 2.2 mph - -   Делумно облачно
2:00 PM 66.2 °F 42.8 °F 43% 30.01 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 68.0 °F 42.8 °F 40% 30.01 инчи 6.2 mi ЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 68.0 °F 42.8 °F 40% 30.01 инчи 6.2 mi ЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 68.0 °F 41.0 °F 37% 30.01 инчи 6.2 mi ЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
4:00 PM 69.8 °F 41.0 °F 35% 29.98 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
4:30 PM 69.8 °F 42.8 °F 38% 29.98 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
5:00 PM 70 °F 49 °F 36%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
5:00 PM 69.8 °F 44.6 °F 40% 29.98 инчи 6.2 mi ЈИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
5:30 PM 68.0 °F 46.4 °F 46% 29.98 инчи 6.2 mi ЈЈИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
6:00 PM 68.0 °F 48.2 °F 49% 29.98 инчи 6.2 mi ЈИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 PM 66.2 °F 51.8 °F 60% 29.98 инчи 6.2 mi ЈЈИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
7:30 PM 62.6 °F 44.6 °F 52% 29.98 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
8:00 PM 62.6 °F 46.4 °F 55% 29.98 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 PM 60.8 °F 46.4 °F 59% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 PM 60.8 °F 46.4 °F 59% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 PM 56 °F 50 °F 74%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -