Ohrid, Macedonia

11:41 AM CET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Април, 2018

Change the Weather History Date:

Понеделник, Април 16, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 60 °F -  
Максимална температура 65 °F - - ()
Минимална температура 53 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 4    
Growing Degree Days 10 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 43 °F    
Average Humidity 54    
Maximum Humidity 78    
Minimum Humidity 36    
Врнежите  
Врнежите 0.08 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.98 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 9 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 7.7 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Apr. 16, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 5:56 AM CEST 7:17 PM CEST
Граѓанскиот самрак 5:27 AM CEST 7:46 PM CEST
Наутички самрак 4:53 AM CEST 8:20 PM CEST
Астрономски самрак 4:17 AM CEST 8:57 PM CEST
Месечината 6:28 AM CEST (4/16) 7:45 PM CEST (4/16)
Должина на видливата светлина 14h 18m
Должина на денот
13h 21m
Млада Месечината, 0% of the Moon is Illuminated
Aпр 16
Млада Месечината
Aпр 22
Првиот квартал
Aпр 30
Полна Месечина
Maј 8
Последниот квартал
Maј 15
New

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
2:00 AM 57 °F 43 °F 48%  инчи 12 mi ССИ 4.5 mph - -  
5:00 AM 58 °F 40 °F 41%  инчи 12 mi Исток 2.2 mph - -   Претежно облачно
7:30 AM 60.8 °F 33.8 °F 36% 29.98 инчи 6.2 mi ИСИ 9.2 mph - N/A   Заоблачено
8:00 AM 59 °F 40 °F 39%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
8:00 AM 59.0 °F 35.6 °F 42% 29.98 инчи 6.2 mi СИ 8.1 mph - N/A   Заоблачено
8:30 AM 57.2 °F 41.0 °F 55% 30.01 инчи 6.2 mi Југ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
9:00 AM 57.2 °F 41.0 °F 55% 30.01 инчи 6.2 mi Исток 2.3 mph - N/A   Заоблачено
9:30 AM 57.2 °F 41.0 °F 55% 30.01 инчи 6.2 mi ССИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
10:00 AM 59.0 °F 41.0 °F 51% 30.01 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
10:30 AM 59.0 °F 39.2 °F 48% 30.01 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
11:00 AM 59 °F 47 °F 53%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -   Умерено облачно
11:00 AM 60.8 °F 42.8 °F 52% 29.98 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
11:30 AM 62.6 °F 42.8 °F 48% 29.98 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Заоблачено
12:30 PM 57.2 °F 46.4 °F 67% 30.01 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
1:00 PM 57.2 °F 46.4 °F 67% 30.01 инчи 6.2 mi ЗСЗ 5.8 mph - N/A   Заоблачено
2:00 PM 57 °F 52 °F 78%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
2:00 PM 59.0 °F 44.6 °F 59% 29.98 инчи 6.2 mi Север 6.9 mph - N/A   Заоблачено
2:30 PM 60.8 °F 44.6 °F 55% 29.98 инчи 6.2 mi Север 8.1 mph - N/A   Заоблачено
3:00 PM 60.8 °F 44.6 °F 55% 29.98 инчи 6.2 mi СИ 5.8 mph - N/A   Заоблачено
3:30 PM 60.8 °F 44.6 °F 55% 29.98 инчи 6.2 mi Север 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 PM 62.6 °F 44.6 °F 52% 29.95 инчи 6.2 mi ССИ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 PM 62.6 °F 42.8 °F 48% 29.95 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 PM 57.2 °F 46.4 °F 67% 29.95 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 PM 57.2 °F 46.4 °F 67% 29.95 инчи 6.2 mi ЈИ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 PM 59.0 °F 42.8 °F 55% 29.95 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 PM 56 °F 42 °F 49%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
11:00 PM 53 °F 47 °F 72%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -