Ohrid, Macedonia

11:15 AM CET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Март, 2018

Change the Weather History Date:

Среда, Март 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 47 °F -  
Максимална температура 54 °F - - ()
Минимална температура 40 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 18    
Moisture  
Точка на kондензација 37 °F    
Average Humidity 71    
Maximum Humidity 89    
Minimum Humidity 47    
Врнежите  
Врнежите 0.08 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.86 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 6 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 15 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 7.3 миљи    
Настани Дожд    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Mar. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 5:50 AM CET 5:42 PM CET
Граѓанскиот самрак 5:23 AM CET 6:09 PM CET
Наутички самрак 4:51 AM CET 6:41 PM CET
Астрономски самрак 4:18 AM CET 7:13 PM CET
Месечината 4:17 AM CET (3/14) 2:40 PM CET (3/14)
Должина на видливата светлина 12h 46m
Должина на денот
11h 51m
Последниот квартал, 9% of the Moon is Illuminated
Мар 14
Последниот квартал
Мар 17
New
Мар 24
Првиот квартал
Мар 31
Полна Месечина
Aпр 8
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
1:00 AM 45 °F - 39 °F 72%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Претежно облачно
4:00 AM 42 °F - 38 °F 82%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
7:00 AM 42 °F - 37 °F 78%  инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Претежно облачно
8:00 AM 42.8 °F 40.1 °F 35.6 °F 76% 29.89 инчи 6.2 mi Југ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
8:30 AM 42.8 °F 37.5 °F 35.6 °F 76% 29.89 инчи 6.2 mi ЈЈИ 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
9:00 AM 44.6 °F 41.4 °F 37.4 °F 76% 29.89 инчи 6.2 mi ЈИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
9:30 AM 44.6 °F 41.4 °F 37.4 °F 76% 29.89 инчи 6.2 mi ЈИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
10:00 AM 50 °F - 39 °F 56%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
10:00 AM 46.4 °F 41.9 °F 37.4 °F 71% 29.89 инчи 6.2 mi ЈЈИ 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
10:30 AM 48.2 °F - 37.4 °F 66% 29.89 инчи 6.2 mi ЈИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
11:00 AM 48.2 °F - 37.4 °F 66% 29.86 инчи 6.2 mi ЈИ 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
11:30 AM 50.0 °F - 37.4 °F 62% 29.86 инчи 6.2 mi ЈИ 10.4 mph - N/A   Делумно облачно
12:00 PM 48.2 °F - 37.4 °F 66% 29.86 инчи 6.2 mi ЈИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 PM 50.0 °F - 35.6 °F 58% 29.86 инчи 6.2 mi Југ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 PM 50 °F - 37 °F 50%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Претежно облачно
1:00 PM 50.0 °F - 33.8 °F 54% 29.83 инчи 6.2 mi ЈИ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
1:30 PM 50.0 °F - 35.6 °F 58% 29.83 инчи 6.2 mi ЈИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 PM 50.0 °F - 33.8 °F 54% 29.83 инчи 6.2 mi ЈИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
2:30 PM 50.0 °F - 33.8 °F 54% 29.83 инчи 6.2 mi ЈЈИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
3:00 PM 51.8 °F - 32.0 °F 47% 29.83 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
3:30 PM 46.4 °F 40.1 °F 37.4 °F 71% 29.83 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 15.0 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 PM 44 °F - 39 °F 77%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
4:00 PM 44.6 °F 39.7 °F 37.4 °F 76% 29.83 инчи 6.2 mi Југ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 PM 44.6 °F 39.7 °F 35.6 °F 71% 29.86 инчи 6.2 mi Запад 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 PM 42.8 °F 41.1 °F 37.4 °F 81% 29.86 инчи 3.7 mi СИ 3.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд
5:30 PM 42.8 °F 41.1 °F 37.4 °F 81% 29.86 инчи 6.2 mi СИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 PM 42.8 °F - 37.4 °F 81% 29.86 инчи 6.2 mi ИСИ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 PM 42.8 °F - 37.4 °F 81% 29.86 инчи 6.2 mi ЈЈИ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
7:00 PM 40 °F - 38 °F 89%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
7:00 PM 41.0 °F 38.0 °F 37.4 °F 87% 29.86 инчи 6.2 mi ИЈИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 PM 42.8 °F 38.6 °F 35.6 °F 76% 29.86 инчи 6.2 mi ИЈИ 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 PM 42.8 °F 40.1 °F 35.6 °F 76% 29.86 инчи 6.2 mi ИЈИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
10:00 PM 41 °F - 37 °F 82%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно