Ohrid, Macedonia

07:51 AM CEST на 22 Октомври, 2018 (GMT +0200)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 38 °F -  
Максимална температура 41 °F - - ()
Минимална температура 35 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 27    
Moisture  
Точка на kондензација 33 °F    
Average Humidity 80    
Maximum Humidity 92    
Minimum Humidity 66    
Врнежите  
Врнежите 0.03 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.15 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 5 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 7.1 миљи    
Настани Дожд , Снег    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:00 AM CET 4:31 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:29 AM CET 5:02 PM CET
Наутички самрак 5:55 AM CET 5:36 PM CET
Астрономски самрак 5:22 AM CET 6:09 PM CET
Месечината 4:39 AM CET (1/14) 2:35 PM CET (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 32m
Должина на денот
9h 31m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
1:00 AM 39 °F - 32 °F 66%  инчи 12 mi ИСИ 4.5 mph - -   Заоблачено
4:00 AM 38 °F - 33 °F 76%  инчи 12 mi ИСИ 2.2 mph - -   Заоблачено
5:30 AM 37.4 °F 33.8 °F 28.4 °F 70% 30.09 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 AM 37.4 °F - 28.4 °F 70% 30.09 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
7:00 AM 39 °F - 34 °F 74%  инчи 12 mi ИЈИ 4.5 mph - -   Заоблачено
7:30 AM 37.4 °F - 30.2 °F 75% 30.12 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Слабо росење
8:00 AM 37.4 °F - 30.2 °F 75% 30.12 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Слабо росење
8:30 AM 39.2 °F 35.9 °F 32.0 °F 75% 30.12 инчи 6.2 mi Исток 4.6 mph - N/A   Слабо росење
9:00 AM 39.2 °F 37.0 °F 32.0 °F 75% 30.15 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Слабо росење
9:30 AM 37.4 °F 34.9 °F 30.2 °F 75% 30.15 инчи 5.0 mi Променлив 3.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд
10:00 AM 38 °F - 35 °F 86%  инчи 6 mi ЗЈЗ 4.5 mph - - Дожд Слаб дожд
10:00 AM 37.4 °F 34.9 °F 32.0 °F 81% 30.15 инчи 5.0 mi Запад 3.5 mph - N/A   Слабо росење
10:30 AM 37.4 °F - 32.0 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi ЗСЗ 1.2 mph - N/A   Слабо росење
11:30 AM 39.2 °F 37.0 °F 32.0 °F 75% 30.15 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Слабо росење
12:00 PM 39.2 °F 35.9 °F 32.0 °F 75% 30.15 инчи 6.2 mi Север 4.6 mph - N/A   Заоблачено
12:30 PM 37.4 °F 34.9 °F 32.0 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Заоблачено
1:00 PM 40 °F - 34 °F 72%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - - Дожд Слаб дожд
1:00 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Заоблачено
1:30 PM 39.2 °F - 32.0 °F 75% 30.15 инчи 6.2 mi Север 2.3 mph - N/A   Заоблачено
2:00 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Заоблачено
2:30 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд
3:00 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд
3:30 PM 39.2 °F - 33.8 °F 81% 30.15 инчи 5.0 mi СЗ 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
4:00 PM 39 °F - 34 °F 76%  инчи 12 mi СЗ 2.2 mph - -   Умерено облачно
4:00 PM 37.4 °F 34.9 °F 33.8 °F 87% 30.15 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд
4:30 PM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 30.15 инчи 6.2 mi СЗ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
5:00 PM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 30.18 инчи 5.0 mi СЗ 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
5:30 PM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 30.18 инчи 5.0 mi Запад 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
6:00 PM 37.4 °F 34.9 °F 33.8 °F 87% 30.18 инчи 5.0 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A Дожд , Снег Слаб дожд
6:30 PM 35.6 °F - 32.0 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi СЗ 1.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
7:00 PM 38 °F - 36 °F 87%  инчи 12 mi ЗСЗ 2.2 mph - - Дожд Слаб дожд
7:00 PM 35.6 °F 32.8 °F 32.0 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi Запад 3.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд
7:30 PM 35.6 °F - 32.0 °F 87% 30.18 инчи 5.0 mi СЗ 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
8:00 PM 35.6 °F - 32.0 °F 87% 30.21 инчи 5.0 mi Север 2.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
10:00 PM 37 °F - 36 °F 92%  инчи 12 mi ЈЈИ 2.2 mph - - Дожд Слаб дожд