Ohrid, Macedonia

02:20 PM CET на 16 Декември, 2018 (GMT +0100)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Декември, 2017

Change the Weather History Date:

Четврток, Декември 7, 2017

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 38 °F -  
Максимална температура 52 °F - - ()
Минимална температура 28 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 28    
Moisture  
Точка на kондензација 31 °F    
Average Humidity 67    
Maximum Humidity 92    
Minimum Humidity 49    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.39 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 4 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 8.8 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Dec. 07, 2017 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:48 AM CET 4:08 PM CET
Граѓанскиот самрак 6:17 AM CET 4:38 PM CET
Наутички самрак 5:43 AM CET 5:13 PM CET
Астрономски самрак 5:09 AM CET 5:46 PM CET
Месечината 8:34 PM CET (12/7) 10:12 AM CET (12/7)
Должина на видливата светлина 10h 21m
Должина на денот
9h 19m
Третиот квартал, 80% of the Moon is Illuminated
Дек 7
Третиот квартал
Дек 10
Последниот квартал
Дек 18
New
Дек 26
Првиот квартал
Jaн 2
Полна Месечина

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
1:00 AM 30 °F - 28 °F 86%  инчи 12 mi ЈЈИ 4.5 mph - -  
4:00 AM 29 °F - 28 °F 92%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -  
7:00 AM 28 °F - 26 °F 86%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -  
8:00 AM 30.2 °F 26.7 °F 24.8 °F 80% 30.42 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 AM 32.0 °F 28.7 °F 26.6 °F 80% 30.42 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 AM 33.8 °F 30.8 °F 28.4 °F 81% 30.42 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 AM 37.4 °F 34.9 °F 30.2 °F 75% 30.42 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 AM 37 °F - 31 °F 71%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
10:00 AM 39.2 °F - 30.2 °F 70% 30.42 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 42.8 °F - 30.2 °F 61% 30.42 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
11:00 AM 42.8 °F - 30.2 °F 61% 30.42 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:30 AM 42.8 °F - 30.2 °F 61% 30.42 инчи - ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Ведро
12:00 PM 42.8 °F 41.1 °F 30.2 °F 61% 30.39 инчи - ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Ведро
12:30 PM 44.6 °F - 30.2 °F 57% 30.36 инчи - Југ 2.3 mph - N/A   Ведро
1:00 PM 46 °F - 33 °F 49%  инчи 12 mi ЈИ 2.2 mph - -  
1:00 PM 46.4 °F - 30.2 °F 53% 30.36 инчи - Југ 2.3 mph - N/A   Ведро
1:30 PM 44.6 °F 43.1 °F 30.2 °F 57% 30.36 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 46.4 °F 45.2 °F 30.2 °F 53% 30.36 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 46.4 °F 45.2 °F 30.2 °F 53% 30.33 инчи 6.2 mi ЈЈИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 46.4 °F 45.2 °F 32.0 °F 57% 30.36 инчи - Југ 3.5 mph - N/A   Ведро
3:30 PM 46.4 °F - 32.0 °F 57% 30.36 инчи - ЈЈИ 2.3 mph - N/A   Ведро
4:00 PM 43 °F - 35 °F 63%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
4:00 PM 46.4 °F - 32.0 °F 57% 30.36 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 2.3 mph - N/A   Умерено облачно
7:00 PM 35 °F - 30 °F 74%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
10:00 PM 52 °F - 47 °F 79%  инчи 12 mi ЈИ 2.2 mph - -   Претежно облачно