Ohrid, Macedonia

02:48 PM CEST на 24 Јуни, 2018 (GMT +0200)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Октомври, 2017

Change the Weather History Date:

Петок, Октомври 13, 2017

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 56 °F -  
Максимална температура 67 °F - - ()
Минимална температура 45 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 9    
Growing Degree Days 6 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 44 °F    
Average Humidity 59    
Maximum Humidity 88    
Minimum Humidity 23    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.27 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 4 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 9 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 7.7 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Oct. 13, 2017 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:46 AM CEST 5:59 PM CEST
Граѓанскиот самрак 6:18 AM CEST 6:26 PM CEST
Наутички самрак 5:46 AM CEST 6:58 PM CEST
Астрономски самрак 5:14 AM CEST 7:30 PM CEST
Месечината Нема Месечината 2:32 PM CEST (10/13)
Должина на видливата светлина 12h 08m
Должина на денот
11h 13m
Последниот квартал, 40% of the Moon is Illuminated
Oкт 13
Последниот квартал
Oкт 19
New
Oкт 28
Првиот квартал
Ное 4
Полна Месечина
Ное 10
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
2:00 AM 46 °F - 44 °F 88%  инчи 12 mi СЗ 4.5 mph - -  
5:00 AM 46 °F - 44 °F 88%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -   Ведро
8:00 AM 46 °F - 43 °F 84%  инчи 12 mi ССЗ 2.2 mph - -  
8:00 AM 46.4 °F 45.2 °F 41.0 °F 81% 30.30 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 AM 48.2 °F - 42.8 °F 82% 30.30 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 AM 50.0 °F - 42.8 °F 76% 30.33 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 AM 55.4 °F - 48.2 °F 77% 30.33 инчи 6.2 mi Југ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 AM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.33 инчи 6.2 mi ЈИ 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
10:30 AM 59.0 °F - 46.4 °F 63% 30.33 инчи 6.2 mi ЈЈИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 AM 60 °F - 52 °F 66%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
11:00 AM 59.0 °F - 48.2 °F 67% 30.30 инчи - ЈЈИ 4.6 mph - N/A   Ведро
11:30 AM 60.8 °F - 50.0 °F 68% 30.30 инчи - ЈЈИ 9.2 mph - N/A   Ведро
12:00 PM 60.8 °F - 50.0 °F 68% 30.30 инчи - ЈЈИ 6.9 mph - N/A   Ведро
12:30 PM 62.6 °F - 50.0 °F 63% 30.27 инчи - ЈЈИ 6.9 mph - N/A   Ведро
1:00 PM 62.6 °F - 50.0 °F 63% 30.27 инчи 6.2 mi ЈЈИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 PM 62.6 °F - 50.0 °F 63% 30.27 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 65 °F - 51 °F 52%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
2:00 PM 64.4 °F - 46.4 °F 52% 30.24 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 66.2 °F - 48.2 °F 52% 30.24 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
3:30 PM 66.2 °F - 48.2 °F 52% 30.24 инчи 6.2 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
4:00 PM 69.8 °F - 35.6 °F 28% 30.24 инчи 6.2 mi Север 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
4:30 PM 71.6 °F - 32.0 °F 23% 30.21 инчи 6.2 mi Север 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
5:00 PM 64 °F - 48 °F 46%  инчи 12 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
5:00 PM 71.6 °F - 32.0 °F 23% 30.21 инчи 6.2 mi Север 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
5:30 PM 66.2 °F - 39.2 °F 37% 30.24 инчи 6.2 mi СЗ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
6:00 PM 60.8 °F - 41.0 °F 48% 30.24 инчи 6.2 mi ЗСЗ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
6:30 PM 59.0 °F - 41.0 °F 51% 30.24 инчи 6.2 mi ЗСЗ 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
7:00 PM 57.2 °F - 39.2 °F 51% 30.24 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
7:30 PM 57.2 °F - 39.2 °F 51% 30.27 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
8:00 PM 56 °F - 40 °F 45%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -  
8:00 PM 55.4 °F - 39.2 °F 54% 30.27 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 PM 51.8 °F - 39.2 °F 62% 30.27 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 PM 51.8 °F - 39.2 °F 62% 30.27 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 PM 51 °F - 40 °F 55%  инчи 12 mi ССЗ 6.7 mph - -