Ohrid, Macedonia

03:53 AM CEST на 23 Април, 2018 (GMT +0200)
Ohrid

Времето Историја за LWOH - Јуни, 2017

Change the Weather History Date:

Понеделник, Јуни 19, 2017

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 66 °F -  
Максимална температура 74 °F - - ()
Минимална температура 55 °F - - ()
Growing Degree Days 16 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 45 °F    
Average Humidity 49    
Maximum Humidity 77    
Minimum Humidity 27    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.11 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 7 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 16 mph    
Max Gust Speed 21 mph    
Видливост 7.2 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jun. 19, 2017 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 5:04 AM CEST 8:12 PM CEST
Граѓанскиот самрак 4:30 AM CEST 8:46 PM CEST
Наутички самрак 3:47 AM CEST 9:29 PM CEST
Астрономски самрак 2:55 AM CEST 10:20 PM CEST
Месечината 1:45 AM CEST (6/19) 2:40 PM CEST (6/19)
Должина на видливата светлина 16h 15m
Должина на денот
15h 08m
Последниот квартал, 29% of the Moon is Illuminated
Јун 19
Последниот квартал
Јун 24
New
Јул 1
Првиот квартал
Јул 9
Полна Месечина
Јул 16
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
3:30 AM 53.6 °F 46.4 °F 77% 30.06 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
4:00 AM 53.6 °F 46.4 °F 77% 30.04 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
4:30 AM 53.6 °F 46.4 °F 77% 30.04 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 AM 57 °F 47 °F 59%  инчи 12 mi ССЗ 2.2 mph - -   Претежно облачно
5:00 AM 53.6 °F 44.6 °F 72% 30.04 инчи 6.2 mi ССЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 AM 57.2 °F 46.4 °F 67% 30.06 инчи 6.2 mi ССЗ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 AM 57.2 °F 48.2 °F 72% 30.06 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
7:00 AM 59.0 °F 46.4 °F 63% 30.09 инчи 6.2 mi Север 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 AM 60.8 °F 46.4 °F 59% 30.09 инчи 6.2 mi Север 11.5 mph - N/A   Делумно облачно
8:00 AM 63 °F 48 °F 48%  инчи 12 mi ССЗ 6.7 mph - -   Делумно облачно
8:00 AM 64.4 °F 46.4 °F 52% 30.09 инчи 6.2 mi Север 10.4 mph - N/A   Делумно облачно
8:30 AM 66.2 °F 44.6 °F 46% 30.09 инчи 6.2 mi Север 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
9:00 AM 64.4 °F 44.6 °F 49% 30.09 инчи 6.2 mi ССЗ 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
9:30 AM 66.2 °F 46.4 °F 49% 30.09 инчи 6.2 mi Север 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
10:00 AM 68.0 °F 46.4 °F 46% 30.09 инчи 6.2 mi ССЗ 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
10:30 AM 69.8 °F 44.6 °F 40% 30.09 инчи 6.2 mi ССЗ 16.1 mph - N/A   Делумно облачно
11:00 AM 70 °F 45 °F 29%  инчи 12 mi Север 8.9 mph - -   Умерено облачно
11:00 AM 69.8 °F 44.6 °F 40% 30.09 инчи 6.2 mi Север 11.5 mph - N/A   Делумно облачно
11:30 AM 69.8 °F 41.0 °F 35% 30.09 инчи 6.2 mi ССЗ 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
12:00 PM 68.0 °F 41.0 °F 37% 30.12 инчи 6.2 mi ССИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
12:30 PM 69.8 °F 41.0 °F 35% 30.12 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph 20.7 mph N/A   Делумно облачно
1:00 PM 69.8 °F 41.0 °F 35% 30.09 инчи 6.2 mi Север 11.5 mph - N/A   Делумно облачно
1:30 PM 71.6 °F 41.0 °F 33% 30.09 инчи 6.2 mi Север 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
2:00 PM 73 °F 46 °F 27%  инчи 12 mi ССИ 6.7 mph - -   Умерено облачно
2:00 PM 71.6 °F 41.0 °F 33% 30.12 инчи 6.2 mi Север 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
2:30 PM 71.6 °F 42.8 °F 35% 30.12 инчи 6.2 mi ССЗ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
3:00 PM 69.8 °F 42.8 °F 38% 30.12 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
3:30 PM 71.6 °F 42.8 °F 35% 30.12 инчи 6.2 mi ССЗ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 PM 69.8 °F 42.8 °F 38% 30.12 инчи 6.2 mi ССЗ 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 PM 73.4 °F 42.8 °F 33% 30.12 инчи 6.2 mi ССЗ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 PM 71 °F 47 °F 31%  инчи 12 mi Север 2.2 mph - -   Претежно облачно
5:00 PM 75.2 °F 41.0 °F 29% 30.09 инчи 6.2 mi ССЗ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
5:30 PM 73.4 °F 44.6 °F 36% 30.12 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A   Делумно облачно
6:00 PM 71.6 °F 42.8 °F 35% 30.12 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A   Делумно облачно
6:30 PM 71.6 °F 42.8 °F 35% 30.12 инчи 6.2 mi СЗ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
7:30 PM 66.2 °F 48.2 °F 52% 30.15 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
8:00 PM 68 °F 47 °F 36%  инчи 12 mi Исток 2.2 mph - -   Делумно облачно
8:00 PM 66.2 °F 48.2 °F 52% 30.15 инчи 6.2 mi ССЗ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
8:30 PM 62.6 °F 48.2 °F 59% 30.12 инчи 6.2 mi Север 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 PM 62.6 °F 48.2 °F 59% 30.15 инчи - Север 5.8 mph - N/A   Ведро
9:30 PM 59.0 °F 48.2 °F 67% 30.15 инчи - Запад 3.5 mph - N/A   Ведро
10:00 PM 57.2 °F 48.2 °F 72% 30.15 инчи - Север 6.9 mph - N/A   Ведро
10:30 PM 60.8 °F 48.2 °F 63% 30.18 инчи - ССИ 5.8 mph - N/A   Ведро
11:00 PM 59 °F 49 °F 60%  инчи 12 mi ССЗ 4.5 mph - -  
11:00 PM 60.8 °F 46.4 °F 59% 30.18 инчи - Север 5.8 mph - N/A   Ведро
11:30 PM 55.4 °F 46.4 °F 72% 30.18 инчи - Запад 4.6 mph - N/A   Ведро