Bucharest, Романија

08:54 AM EEST на 22 Октомври, 2018 (GMT +0300)
Baneasa

Времето Историја за LRBS - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 24 °F -  
Максимална температура 28 °F 37 °F 57 °F (2007)
Минимална температура 21 °F 24 °F 8 °F (2003)
Degree Days  
Дена греење 40    
Moisture  
Точка на kондензација 15 °F    
Average Humidity 59    
Maximum Humidity 74    
Minimum Humidity 38    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.52 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 11 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 17 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.1 миљи    
Настани Снег    
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:49 AM EET 5:00 PM EET
Граѓанскиот самрак 7:16 AM EET 5:32 PM EET
Наутички самрак 6:40 AM EET 6:08 PM EET
Астрономски самрак 6:05 AM EET 6:43 PM EET
Месечината 5:27 AM EET (1/14) 3:04 PM EET (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 16m
Должина на денот
9h 11m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 25
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (EET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 29 °F - 17 °F 48% 30.53 инчи 6 mi СИ 11.2 mph - -   Претежно облачно
12:00 AM 28.4 °F 16.6 °F 15.8 °F 59% 30.48 инчи 6.2 mi СИ 16.1 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 AM 28.4 °F 18.0 °F 15.8 °F 59% 30.48 инчи 6.2 mi ССИ 12.7 mph - N/A   Заоблачено
1:00 AM 28 °F - 17 °F 51% 30.52 инчи 6 mi СИ 8.9 mph - -   Претежно облачно
1:00 AM 28.4 °F 17.0 °F 17.6 °F 64% 30.48 инчи 6.2 mi СИ 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
1:30 AM 28.4 °F 17.0 °F 19.4 °F 69% 30.48 инчи 6.2 mi ССИ 15.0 mph - N/A   Заоблачено
2:00 AM 28 °F - 19 °F 59% 30.51 инчи 6 mi СИ 8.9 mph - -   Претежно облачно
2:00 AM 28.4 °F 17.5 °F 19.4 °F 69% 30.48 инчи 6.2 mi СИ 13.8 mph - N/A   Заоблачено
2:30 AM 28.4 °F 17.5 °F 19.4 °F 69% 30.48 инчи 6.2 mi СИ 13.8 mph - N/A   Заоблачено
3:00 AM 28 °F - 20 °F 60% 30.52 инчи 6 mi СИ 8.9 mph - -   Заоблачено
3:00 AM 28.4 °F 18.0 °F 21.2 °F 74% 30.48 инчи 6.2 mi СИ 12.7 mph - N/A   Делумно облачно
3:30 AM 28.4 °F 17.0 °F 21.2 °F 74% 30.48 инчи - СИ 15.0 mph - N/A   Ведро
4:00 AM 28 °F - 20 °F 63% 30.51 инчи 6 mi ИСИ 8.9 mph - -   Претежно облачно
4:00 AM 28.4 °F 17.0 °F 21.2 °F 74% 30.48 инчи 6.2 mi СИ 15.0 mph - N/A   Делумно облачно
4:30 AM 28.4 °F 16.2 °F 19.4 °F 69% 30.48 инчи 6.2 mi СИ 17.3 mph - N/A   Заоблачено
5:00 AM 27 °F - 19 °F 60% 30.52 инчи 6 mi СИ 11.2 mph - -   Претежно облачно
5:00 AM 26.6 °F 15.2 °F 17.6 °F 69% 30.48 инчи 6.2 mi СИ 13.8 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 AM 26.6 °F 15.7 °F 15.8 °F 64% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 12.7 mph - N/A   Заоблачено
6:00 AM 26 °F - 16 °F 54% 30.53 инчи 6 mi ИСИ 8.9 mph - -   Претежно облачно
6:00 AM 26.6 °F 16.2 °F 15.8 °F 64% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 11.5 mph - N/A   Заоблачено
6:30 AM 26.6 °F 15.2 °F 14.0 °F 59% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 13.8 mph - N/A   Заоблачено
7:00 AM 26 °F - 15 °F 49% 30.54 инчи 6 mi ИСИ 8.9 mph - -   Претежно облачно
7:00 AM 26.6 °F 15.7 °F 14.0 °F 59% 30.51 инчи 6.2 mi ССИ 12.7 mph - N/A   Заоблачено
7:30 AM 24.8 °F 15.3 °F 14.0 °F 64% 30.51 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 AM 25 °F - 14 °F 51% 30.53 инчи 6 mi СИ 8.9 mph - -   Претежно облачно
8:00 AM 24.8 °F 13.4 °F 14.0 °F 64% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
8:30 AM 24.8 °F 14.6 °F 15.8 °F 69% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 AM 24 °F - 16 °F 60% 30.54 инчи 6 mi ИСИ 8.9 mph - -   Претежно облачно
9:00 AM 24.8 °F 13.4 °F 15.8 °F 69% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 12.7 mph - N/A Снег Слаб снег
9:30 AM 26.6 °F 15.2 °F 14.0 °F 59% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
10:00 AM 26 °F - 13 °F 45% 30.55 инчи 6 mi ИСИ 13.4 mph - - Снег Слаб снег
10:00 AM 26.6 °F 14.3 °F 14.0 °F 59% 30.54 инчи 6.2 mi СИ 16.1 mph - N/A   Делумно облачно
10:30 AM 26.6 °F 15.2 °F 14.0 °F 59% 30.54 инчи 6.2 mi СИ 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 AM 26 °F - 14 °F 47% 30.56 инчи 6 mi ИСИ 11.2 mph - -   Умерено облачно
11:00 AM 28.4 °F 17.0 °F 14.0 °F 55% 30.54 инчи - СИ 15.0 mph - N/A   Ведро
11:30 AM 28.4 °F 16.6 °F 10.4 °F 47% 30.51 инчи - СИ 16.1 mph - N/A   Ведро
12:00 PM 29 °F - 13 °F 38% 30.55 инчи 6 mi ИСИ 11.2 mph - -   Умерено облачно
12:00 PM 28.4 °F 16.6 °F 12.2 °F 51% 30.51 инчи 6.2 mi ССИ 16.1 mph - N/A   Умерено облачно
12:30 PM 28.4 °F 17.5 °F 14.0 °F 55% 30.51 инчи 6.2 mi ССИ 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 PM 27 °F - 13 °F 42% 30.54 инчи 6 mi ИСИ 11.2 mph - -   Делумно облачно
1:00 PM 28.4 °F 17.5 °F 14.0 °F 55% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 13.8 mph - N/A   Умерено облачно
1:30 PM 28.4 °F 17.0 °F 12.2 °F 51% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 15.0 mph - N/A   Умерено облачно
2:00 PM 28 °F - 12 °F 38% 30.53 инчи 6 mi ИСИ 11.2 mph - -   Умерено облачно
2:00 PM 28.4 °F 18.5 °F 12.2 °F 51% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
2:30 PM 28.4 °F 18.0 °F 14.0 °F 55% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 12.7 mph - N/A   Делумно облачно
3:00 PM 28 °F - 15 °F 44% 30.53 инчи 6 mi ИСИ 8.9 mph - -   Умерено облачно
3:00 PM 28.4 °F 17.5 °F 14.0 °F 55% 30.48 инчи 6.2 mi СИ 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
3:30 PM 28.4 °F 18.5 °F 14.0 °F 55% 30.48 инчи 6.2 mi СИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 PM 28 °F - 15 °F 44% 30.53 инчи 6 mi ИСИ 8.9 mph - -   Умерено облачно
4:00 PM 26.6 °F 15.7 °F 14.0 °F 59% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 PM 26.6 °F 16.2 °F 14.0 °F 59% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 PM 26 °F - 15 °F 49% 30.54 инчи 6 mi СИ 6.7 mph - -   Заоблачено
5:00 PM 26.6 °F 17.5 °F 14.0 °F 59% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 PM 24.8 °F 14.6 °F 14.0 °F 64% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 PM 25 °F - 14 °F 49% 30.55 инчи 6 mi ИСИ 8.9 mph - -   Заоблачено
6:00 PM 24.8 °F 14.6 °F 14.0 °F 64% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 PM 24.8 °F 15.3 °F 14.0 °F 64% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 9.2 mph - N/A   Заоблачено
7:00 PM 24 °F - 13 °F 52% 30.55 инчи 6 mi ИСИ 6.7 mph - -   Заоблачено
7:00 PM 24.8 °F 14.6 °F 14.0 °F 64% 30.51 инчи 6.2 mi СИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
7:30 PM 23.0 °F 12.4 °F 14.0 °F 68% 30.54 инчи 6.2 mi ИСИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 PM 23 °F - 14 °F 55% 30.56 инчи 6 mi ИСИ 6.7 mph - -   Умерено облачно
8:00 PM 23.0 °F 11.7 °F 14.0 °F 68% 30.54 инчи - ИСИ 11.5 mph - N/A   Ведро
8:30 PM 23.0 °F 11.7 °F 14.0 °F 68% 30.54 инчи - ИСИ 11.5 mph - N/A   Ведро
9:00 PM 22 °F - 13 °F 56% 30.57 инчи 6 mi ИСИ 6.7 mph - -   Делумно облачно
9:00 PM 23.0 °F 11.1 °F 14.0 °F 68% 30.54 инчи 6.2 mi ИСИ 12.7 mph - N/A   Умерено облачно
9:30 PM 23.0 °F 11.7 °F 12.2 °F 63% 30.54 инчи 6.2 mi ИСИ 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
10:00 PM 22 °F - 13 °F 55% 30.58 инчи 6 mi Исток 6.7 mph - -   Претежно облачно
10:00 PM 23.0 °F 12.4 °F 12.2 °F 63% 30.54 инчи 6.2 mi ИСИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
10:30 PM 21.2 °F 9.5 °F 14.0 °F 74% 30.54 инчи 6.2 mi ИСИ 11.5 mph - N/A   Умерено облачно
11:00 PM 21 °F - 13 °F 61% 30.57 инчи 6 mi Исток 6.7 mph - -   Претежно облачно
11:00 PM 21.2 °F 10.9 °F 14.0 °F 74% 30.54 инчи - Исток 9.2 mph - N/A   Ведро
11:30 PM 21.2 °F 10.1 °F 14.0 °F 74% 30.54 инчи - ИСИ 10.4 mph - N/A   Ведро