Ljubljana Airport, Slovenia

10:54 AM CET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Ljubljana

Времето Историја за LJLJ - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Сабота, Јануари 13, 2018

  Actual Average (LOWK) Record (LOWK)
Temperature  
Просечната температура 38 °F -  
Максимална температура 42 °F 31 °F 47 °F (2019)
Минимална температура 35 °F 18 °F 3 °F (2003)
Degree Days  
Дена греење 26    
Moisture  
Точка на kондензација 35 °F    
Average Humidity 90    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 76    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.20 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 12 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.2 миљи    
Настани      
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 13, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:41 AM CET 4:39 PM CET
Граѓанскиот самрак 7:08 AM CET 5:13 PM CET
Наутички самрак 6:30 AM CET 5:51 PM CET
Астрономски самрак 5:54 AM CET 6:27 PM CET
Месечината 4:24 AM CET (1/13) 2:06 PM CET (1/13)
Должина на видливата светлина 10h 05m
Должина на денот
8h 57m
Последниот квартал, 11% of the Moon is Illuminated
Jaн 13
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Заоблачено
12:30 AM 37.4 °F - 35.6 °F 93% 30.21 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 1.2 mph - N/A   Заоблачено
1:00 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
1:30 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Заоблачено
2:00 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi Запад 2.3 mph - N/A   Заоблачено
2:30 AM 35.6 °F 32.8 °F 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
3:00 AM 35.6 °F 32.8 °F 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
3:30 AM 35.6 °F 32.8 °F 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
4:00 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi Запад 1.2 mph - N/A   Заоблачено
4:30 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi Запад 1.2 mph - N/A   Заоблачено
5:00 AM 35.6 °F 32.8 °F 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi Запад 3.5 mph - N/A   Заоблачено
5:30 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi СЗ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
6:00 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
6:30 AM 35.6 °F 32.8 °F 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
7:00 AM 35.6 °F 31.7 °F 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi ЗСЗ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
7:30 AM 35.6 °F 32.8 °F 33.8 °F 93% 30.21 инчи 6.2 mi ЗСЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
8:30 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi СЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 AM 35.6 °F - 35.6 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi ЗСЗ 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
9:30 AM 37.4 °F - 37.4 °F 100% 30.21 инчи 6.2 mi ИЈИ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
10:00 AM 39.2 °F - 37.4 °F 93% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
10:30 AM 41.0 °F 35.8 °F 35.6 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi ЈИ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
11:00 AM 41.0 °F 34.7 °F 35.6 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi ЈИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
11:30 AM 39.2 °F 32.5 °F 35.6 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi ЈИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
12:00 PM 41.0 °F 34.3 °F 35.6 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi ИЈИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
12:30 PM 41.0 °F 35.8 °F 35.6 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi ЈИ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 PM 41.0 °F 38.0 °F 35.6 °F 81% 30.18 инчи 6.2 mi ИЈИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
1:30 PM 42.8 °F 39.3 °F 35.6 °F 76% 30.18 инчи 6.2 mi ССЗ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 PM 41.0 °F 35.8 °F 37.4 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi ЗСЗ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
2:30 PM 41.0 °F 37.1 °F 35.6 °F 81% 30.18 инчи 6.2 mi ЗСЗ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
3:00 PM 42.8 °F 41.1 °F 37.4 °F 81% 30.18 инчи 6.2 mi ЈЗ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
3:30 PM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 30.18 инчи 6.2 mi Југ 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 PM 41.0 °F 36.4 °F 33.8 °F 76% 30.18 инчи 6.2 mi ЈИ 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
4:30 PM 39.2 °F 34.2 °F 33.8 °F 81% 30.18 инчи 6.2 mi ЈИ 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.18 инчи 6.2 mi ИЈИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
5:30 PM 39.2 °F 35.9 °F 33.8 °F 81% 30.18 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 PM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi ЈИ 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
6:30 PM 37.4 °F - 35.6 °F 93% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
7:00 PM 37.4 °F 33.8 °F 33.8 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
7:30 PM 37.4 °F 33.8 °F 33.8 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi ИЈИ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
8:00 PM 37.4 °F 34.9 °F 33.8 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi ИЈИ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
8:30 PM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
9:00 PM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 1.2 mph - N/A   Претежно облачно
9:30 PM 37.4 °F 34.9 °F 33.8 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi Исток 3.5 mph - N/A   Претежно облачно
10:00 PM 37.4 °F 32.8 °F 33.8 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi ИЈИ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
10:30 PM 37.4 °F 30.8 °F 33.8 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi ИЈИ 9.2 mph - N/A   Заоблачено
11:00 PM 37.4 °F 31.4 °F 32.0 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi ИЈИ 8.1 mph - N/A   Заоблачено
11:30 PM 37.4 °F 31.4 °F 32.0 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi ИЈИ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно