Thessaloniki, Грција

12:07 PM EET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0200)
Makedonia

Времето Историја за LGTS - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 44 °F -  
Максимална температура 47 °F 50 °F 59 °F (2007)
Минимална температура 41 °F 35 °F 26 °F (2019)
Degree Days  
Дена греење 21    
Moisture  
Точка на kондензација 32 °F    
Average Humidity 63    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 33    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.05 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.28 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 5 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 14 mph    
Max Gust Speed 20 mph    
Видливост 6.2 миљи    
Настани      
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:49 AM EET 5:24 PM EET
Граѓанскиот самрак 7:19 AM EET 5:54 PM EET
Наутички самрак 6:46 AM EET 6:28 PM EET
Астрономски самрак 6:13 AM EET 7:01 PM EET
Месечината 5:29 AM EET (1/14) 3:28 PM EET (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 34m
Должина на денот
9h 34m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 25
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (EET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:20 AM 44.6 °F 40.2 °F 39.2 °F 81% 30.18 инчи 6.2 mi СЗ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
12:50 AM 44.6 °F 41.4 °F 37.4 °F 76% 30.18 инчи 6.2 mi ССЗ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
1:20 AM 44.6 °F 41.4 °F 37.4 °F 76% 30.18 инчи 6.2 mi СЗ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
1:50 AM 44.6 °F 42.2 °F 37.4 °F 76% 30.18 инчи 6.2 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 AM 45 °F - 37 °F 66% 30.20 инчи 6 mi ССЗ 4.6 mph - -   Умерено облачно
2:20 AM 44.6 °F - 37.4 °F 76% 30.18 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Претежно облачно
2:50 AM 44.6 °F - 37.4 °F 76% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
3:20 AM 42.8 °F - 37.4 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
3:50 AM 42.8 °F 41.1 °F 37.4 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
4:20 AM 42.8 °F - 37.4 °F 81% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
4:50 AM 41.0 °F 39.0 °F 37.4 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 AM 42 °F - 38 °F 81% 30.22 инчи 6 mi 3.5 mph - -   Претежно облачно
5:20 AM 42.8 °F 41.1 °F 39.2 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
5:50 AM 42.8 °F - 39.2 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Делумно облачно
6:20 AM 41.0 °F 39.0 °F 37.4 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
6:50 AM 41.0 °F 38.0 °F 39.2 °F 93% 30.21 инчи 6.2 mi Исток 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
7:20 AM 41.0 °F 39.0 °F 37.4 °F 87% 30.24 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
7:50 AM 41.0 °F 39.0 °F 37.4 °F 87% 30.24 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
8:00 AM 42 °F - 37 °F 77% 30.25 инчи 6 mi 3.5 mph - -   Умерено облачно
8:20 AM 42.8 °F 40.1 °F 33.8 °F 70% 30.24 инчи 6.2 mi ИЈИ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
8:50 AM 42.8 °F 39.3 °F 32.0 °F 66% 30.27 инчи 6.2 mi ЈИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
9:20 AM 42.8 °F 38.0 °F 30.2 °F 61% 30.27 инчи 6.2 mi ИЈИ 8.1 mph 19.6 mph N/A   Делумно облачно
9:50 AM 44.6 °F 41.4 °F 32.0 °F 61% 30.27 инчи 6.2 mi ЈИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
10:20 AM 44.6 °F 38.8 °F 32.0 °F 61% 30.30 инчи 6.2 mi Исток 11.5 mph - N/A   Делумно облачно
10:50 AM 44.6 °F 38.4 °F 30.2 °F 57% 30.30 инчи 6.2 mi Исток 12.7 mph - N/A   Делумно облачно
11:00 AM 44 °F - 31 °F 48% 30.31 инчи 6 mi Исток 12.7 mph - -   Умерено облачно
11:20 AM 44.6 °F 38.8 °F 30.2 °F 57% 30.30 инчи 6.2 mi Исток 11.5 mph - N/A   Делумно облачно
11:50 AM 44.6 °F 38.1 °F 30.2 °F 57% 30.30 инчи 6.2 mi Исток 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
12:20 PM 46.4 °F 40.4 °F 28.4 °F 50% 30.27 инчи 6.2 mi Исток 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
12:50 PM 46.4 °F 41.1 °F 28.4 °F 50% 30.27 инчи 6.2 mi Исток 11.5 mph - N/A   Делумно облачно
1:20 PM 46.4 °F 42.4 °F 26.6 °F 46% 30.27 инчи 6.2 mi ИЈИ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
1:50 PM 46.4 °F 42.9 °F 26.6 °F 46% 30.27 инчи 6.2 mi ИЈИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
2:00 PM 47 °F - 27 °F 33% 30.29 инчи 6 mi ИЈИ 6.9 mph - -   Умерено облачно
2:20 PM 46.4 °F 42.4 °F 26.6 °F 46% 30.27 инчи 6.2 mi ИЈИ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
2:50 PM 48.2 °F - 26.6 °F 43% 30.27 инчи 6.2 mi ЈИ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
3:20 PM 46.4 °F 44.3 °F 26.6 °F 46% 30.27 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
3:50 PM 46.4 °F 42.9 °F 26.6 °F 46% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
4:20 PM 46.4 °F 41.5 °F 28.4 °F 50% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A   Делумно облачно
4:50 PM 46.4 °F 43.5 °F 28.4 °F 50% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 PM 46 °F - 28 °F 37% 30.32 инчи 6 mi ИЈИ 5.8 mph - -   Умерено облачно
5:20 PM 44.6 °F 42.2 °F 28.4 °F 53% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
5:50 PM 44.6 °F 41.4 °F 28.4 °F 53% 30.33 инчи 6.2 mi ИЈИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
6:20 PM 42.8 °F 38.6 °F 28.4 °F 57% 30.33 инчи 6.2 mi Исток 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
6:50 PM 42.8 °F 39.3 °F 30.2 °F 61% 30.33 инчи 6.2 mi ИЈИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
7:20 PM 42.8 °F 40.1 °F 28.4 °F 57% 30.33 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Делумно облачно
7:50 PM 44.6 °F 43.1 °F 28.4 °F 53% 30.36 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
8:00 PM 44 °F - 27 °F 39% 30.36 инчи 6 mi 3.5 mph - -   Умерено облачно
8:20 PM 44.6 °F 41.4 °F 28.4 °F 53% 30.36 инчи 6.2 mi ЈИ 5.8 mph - N/A   Делумно облачно
8:50 PM 42.8 °F 38.6 °F 28.4 °F 57% 30.36 инчи 6.2 mi ЈИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
9:20 PM 42.8 °F 41.1 °F 28.4 °F 57% 30.36 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
9:50 PM 42.8 °F 41.1 °F 28.4 °F 57% 30.36 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
10:20 PM 42.8 °F 41.1 °F 30.2 °F 61% 30.36 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
10:50 PM 42.8 °F 41.1 °F 30.2 °F 61% 30.36 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
11:00 PM 42 °F - 31 °F 53% 30.38 инчи 6 mi 3.5 mph - -   Умерено облачно
11:20 PM 42.8 °F 41.1 °F 32.0 °F 66% 30.36 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно
11:50 PM 42.8 °F 41.1 °F 32.0 °F 66% 30.36 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Делумно облачно