Kozani, Грција

02:34 AM EET на 22 Февруари, 2019 (GMT +0200)
Kozani

Времето Историја за LGKZ - Декември, 2018

Change the Weather History Date:

Петок, Декември 7, 2018

  Actual Average (WUND) Record (WUND)
Temperature  
Просечната температура 34 °F -  
Максимална температура 46 °F - - (-1)
Минимална температура 23 °F - - (-1)
Degree Days  
Дена греење 30    
Moisture  
Точка на kондензација 18 °F    
Average Humidity 48    
Maximum Humidity 69    
Minimum Humidity 22    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.24 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 3 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 8 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.0 миљи    
Настани      
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Dec. 07, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:41 AM EET 5:06 PM EET
Граѓанскиот самрак 7:11 AM EET 5:37 PM EET
Наутички самрак 6:37 AM EET 6:11 PM EET
Астрономски самрак 6:04 AM EET 6:43 PM EET
Месечината 7:30 AM EET (12/7) 5:30 PM EET (12/7)
Должина на видливата светлина 10h 25m
Должина на денот
9h 24m
Млада Месечината, 0% of the Moon is Illuminated
Дек 7
Млада Месечината
Дек 15
Првиот квартал
Дек 22
Полна Месечина
Дек 29
Последниот квартал
Jaн 6
New

Hourly Weather History & Observations

Време (EET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
6:50 AM 24.8 °F 17.9 °F 15.8 °F 69% 30.21 инчи - ССЗ 5.8 mph - N/A   Ведро
7:50 AM 24.8 °F 16.1 °F 15.8 °F 69% 30.24 инчи - ССЗ 8.1 mph - N/A   Ведро
8:00 AM 25 °F - 16 °F 58% 30.38 инчи 6 mi ССЗ 8.1 mph - -   Ведро
8:50 AM 30.2 °F 25.4 °F 19.4 °F 64% 30.24 инчи - ЗСЗ 4.6 mph - N/A   Ведро
9:50 AM 35.6 °F - 21.2 °F 56% 30.24 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
10:50 AM 39.2 °F - 19.4 °F 45% 30.24 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:00 AM 39 °F - 20 °F 33% 30.32 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Ведро
11:50 AM 41.0 °F - 19.4 °F 42% 30.21 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
12:50 PM 42.8 °F - 17.6 °F 36% 30.18 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:50 PM 46.4 °F - 19.4 °F 34% 30.15 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
2:00 PM 46 °F - 19 °F 22% 30.22 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Ведро