Kozani, Грција

10:22 PM EET на 18 Јануари, 2019 (GMT +0200)
Kozani

Времето Историја за LGKZ - Јули, 2018

Change the Weather History Date:

Четврток, Јули 12, 2018

  Actual Average (WUND) Record (WUND)
Temperature  
Просечната температура 78 °F -  
Максимална температура 88 °F - - (-1)
Минимална температура 68 °F - - (-1)
Cooling Degree Days 12    
Growing Degree Days 28 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 59 °F    
Average Humidity 46    
Maximum Humidity 57    
Minimum Humidity 32    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.99 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 2 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 7 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.1 миљи    
Настани      
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jul. 12, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:13 AM EEST 9:03 PM EEST
Граѓанскиот самрак 5:41 AM EEST 9:35 PM EEST
Наутички самрак 5:00 AM EEST 10:16 PM EEST
Астрономски самрак 4:13 AM EEST 11:02 PM EEST
Месечината 5:22 AM EEST (7/12) 8:27 PM EEST (7/12)
Должина на видливата светлина 15h 54m
Должина на денот
14h 49m
Последниот квартал, 1% of the Moon is Illuminated
Јул 12
Последниот квартал
Јул 13
New
Јул 19
Првиот квартал
Јул 27
Полна Месечина
Aвг 4
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (EEST) Темп. Индекс на топлина Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
7:50 AM 68.0 °F - 51.8 °F 56% 30.04 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
8:50 AM 71.6 °F - 55.4 °F 57% 30.04 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
9:00 AM 72 °F - 55 °F 44% 29.99 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
9:50 AM 77.0 °F - 57.2 °F 50% 30.04 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
10:50 AM 78.8 °F - 60.8 °F 54% 30.04 инчи 6.2 mi ЈЈИ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
11:50 AM 80.6 °F 81.8 °F 62.6 °F 54% 30.04 инчи 6.2 mi Југ 4.6 mph - N/A   Умерено облачно
12:00 PM 81 °F - 63 °F 45% 29.95 инчи 6 mi Југ 4.6 mph - -   Делумно облачно
12:50 PM 82.4 °F 83.9 °F 64.4 °F 54% 30.04 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
1:50 PM 84.2 °F 83.8 °F 59.0 °F 42% 30.04 инчи 6.2 mi ИЈИ 6.9 mph - N/A   Умерено облачно
2:50 PM 84.2 °F 83.8 °F 59.0 °F 42% 30.01 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
3:00 PM 84 °F - 59 °F 32% 29.90 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
3:50 PM 84.2 °F 83.5 °F 57.2 °F 40% 29.98 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
4:50 PM 87.8 °F 86.5 °F 57.2 °F 35% 29.98 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
5:50 PM 87.8 °F 86.1 °F 55.4 °F 33% 29.98 инчи 6.2 mi Исток 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
6:50 PM 84.2 °F 83.8 °F 59.0 °F 42% 29.98 инчи 6.2 mi Исток 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
7:50 PM 82.4 °F 83.4 °F 62.6 °F 51% 29.98 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
8:50 PM 82.4 °F 83.4 °F 62.6 °F 51% 29.98 инчи 6.2 mi Исток 5.8 mph - N/A   Умерено облачно
9:00 PM 82 °F - 63 °F 43% 29.87 инчи 6 mi Исток 5.8 mph - -   Делумно облачно