Kozani, Грција

11:55 AM EET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0200)
Kozani

Времето Историја за LGKZ - Март, 2018

Change the Weather History Date:

Среда, Март 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 48 °F -  
Максимална температура 58 °F - - ()
Минимална температура 37 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 17    
Moisture  
Точка на kондензација 27 °F    
Average Humidity 38    
Maximum Humidity 81    
Minimum Humidity 13    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.84 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 6 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 15 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.1 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Mar. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 6:46 AM EET 6:38 PM EET
Граѓанскиот самрак 6:19 AM EET 7:05 PM EET
Наутички самрак 5:47 AM EET 7:37 PM EET
Астрономски самрак 5:15 AM EET 8:09 PM EET
Месечината 5:11 AM EET (3/14) 3:38 PM EET (3/14)
Должина на видливата светлина 12h 46m
Должина на денот
11h 51m
Последниот квартал, 10% of the Moon is Illuminated
Мар 14
Последниот квартал
Мар 17
New
Мар 24
Првиот квартал
Мар 31
Полна Месечина
Aпр 8
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (EET) Темп. Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
6:50 AM 37.4 °F 32.0 °F 81% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
7:50 AM 41.0 °F 35.6 °F 81% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
8:00 AM 42 °F 35 °F 70% 29.93 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
8:50 AM 50.0 °F 33.8 °F 54% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
9:50 AM 51.8 °F 33.8 °F 50% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
10:50 AM 55.4 °F 26.6 °F 33% 29.86 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 13.8 mph - N/A   Делумно облачно
11:00 AM 55 °F 27 °F 22% 29.86 инчи 6 mi ЗЈЗ 13.8 mph - -   Умерено облачно
11:50 AM 55.4 °F 26.6 °F 33% 29.86 инчи 6.2 mi ЈЗ 12.7 mph - N/A   Делумно облачно
12:50 PM 55.4 °F 26.6 °F 33% 29.83 инчи 6.2 mi Запад 15.0 mph - N/A   Претежно облачно
1:50 PM 57.2 °F 19.4 °F 23% 29.83 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 PM 57 °F 20 °F 13% 29.84 инчи 6 mi ЗЈЗ 12.7 mph - -   Умерено облачно
2:50 PM 59.0 °F 23.0 °F 25% 29.83 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 13.8 mph - N/A   Претежно облачно
3:50 PM 59.0 °F 23.0 °F 25% 29.80 инчи 6.2 mi ЗСЗ 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
4:50 PM 55.4 °F 24.8 °F 31% 29.80 инчи 6.2 mi ССЗ 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 PM 55 °F 24 °F 18% 29.81 инчи 6 mi ССЗ 12.7 mph - -   Умерено облачно
5:50 PM 55.4 °F 24.8 °F 31% 29.80 инчи 6.2 mi Запад 10.4 mph - N/A   Делумно облачно
7:50 PM 50.0 °F 23.0 °F 35% 29.83 инчи 6.2 mi Запад 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
8:00 PM 50 °F 24 °F 23% 29.86 инчи 6 mi Запад 6.9 mph - -   Делумно облачно