Kozani, Грција

12:14 PM EET на 21 Јануари, 2019 (GMT +0200)
Kozani

Времето Историја за LGKZ - Февруари, 2018

Change the Weather History Date:

Вторник, Февруари 13, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 36 °F -  
Максимална температура 43 °F - - ()
Минимална температура 29 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 29    
Moisture  
Точка на kондензација 34 °F    
Average Humidity 83    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 63    
Врнежите  
Врнежите 0.04 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.88 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 2 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 10 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.1 миљи    
Настани Дожд    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Feb. 13, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:29 AM EET 6:05 PM EET
Граѓанскиот самрак 7:01 AM EET 6:33 PM EET
Наутички самрак 6:29 AM EET 7:05 PM EET
Астрономски самрак 5:57 AM EET 7:37 PM EET
Месечината 5:53 AM EET (2/13) 3:55 PM EET (2/13)
Должина на видливата светлина 11h 32m
Должина на денот
10h 36m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Фев 13
Последниот квартал
Фев 15
New
Фев 23
Првиот квартал
Мар 2
Полна Месечина
Мар 9
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (EET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
6:50 AM 28.4 °F - 26.6 °F 93% 29.92 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
7:50 AM 30.2 °F - 28.4 °F 93% 29.92 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
8:00 AM 31 °F - 28 °F 86% 30.04 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Делумно облачно
8:50 AM 35.6 °F - 33.8 °F 93% 29.92 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Умерено облачно
9:50 AM 35.6 °F - 33.8 °F 93% 29.92 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
10:50 AM 37.4 °F - 35.6 °F 93% 29.95 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
11:00 AM 38 °F - 35 °F 87% 30.03 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
11:50 AM 37.4 °F - 33.8 °F 87% 29.92 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
12:50 PM 39.2 °F - 33.8 °F 81% 29.89 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
1:50 PM 41.0 °F - 35.6 °F 81% 29.86 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
2:00 PM 41 °F - 36 °F 77% 29.96 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Умерено облачно
2:50 PM 42.8 °F - 33.8 °F 70% 29.83 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Делумно облачно
3:50 PM 42.8 °F 40.1 °F 33.8 °F 70% 29.80 инчи 6.2 mi ЈИ 4.6 mph - N/A   Слабо росење
4:50 PM 42.8 °F 38.6 °F 35.6 °F 76% 29.80 инчи 6.2 mi ИЈИ 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
5:00 PM 43 °F - 35 °F 63% 29.86 инчи 6 mi ИЈИ 6.9 mph - - Дожд Слабо росење
5:50 PM 41.0 °F 36.4 °F 35.6 °F 81% 29.77 инчи 6.2 mi ИЈИ 6.9 mph - N/A Дожд Слаб дожд
6:50 PM 41.0 °F 35.2 °F 35.6 °F 81% 29.77 инчи 6.2 mi ЈИ 9.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
7:50 PM 39.2 °F 32.5 °F 35.6 °F 87% 29.74 инчи 6.2 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A Дожд Слаб дожд
8:00 PM 39 °F - 35 °F 79% 29.83 инчи 6 mi ИЈИ 10.4 mph - - Дожд Слаб дожд