Kozani, Грција

08:52 AM EEST на 22 Октомври, 2018 (GMT +0300)
Kozani

Времето Историја за LGKZ - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average (WUND) Record (WUND)
Temperature  
Просечната температура 36 °F -  
Максимална температура 39 °F - - (-1)
Минимална температура 33 °F - - (-1)
Degree Days  
Дена греење 29    
Moisture  
Точка на kондензација 35 °F    
Average Humidity 91    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 81    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.22 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 0 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 0 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.1 миљи    
Настани      
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:54 AM EET 5:29 PM EET
Граѓанскиот самрак 7:24 AM EET 5:59 PM EET
Наутички самрак 6:50 AM EET 6:33 PM EET
Астрономски самрак 6:17 AM EET 7:06 PM EET
Месечината 5:33 AM EET (1/14) 3:33 PM EET (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 35m
Должина на денот
9h 35m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 25
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (EET) Темп. Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
6:50 AM 33.8 °F 32.0 °F 93% 30.15 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
7:50 AM 35.6 °F 33.8 °F 93% 30.15 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
8:00 AM 35 °F 33 °F 91% 30.27 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
8:50 AM 35.6 °F 33.8 °F 93% 30.18 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
9:50 AM 37.4 °F 35.6 °F 93% 30.21 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
10:50 AM 37.4 °F 35.6 °F 93% 30.21 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
11:00 AM 37 °F 35 °F 88% 30.33 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено
11:50 AM 37.4 °F 35.6 °F 93% 30.21 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
12:50 PM 37.4 °F 35.6 °F 93% 30.21 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
1:50 PM 39.2 °F 35.6 °F 87% 30.21 инчи 6.2 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Заоблачено
2:00 PM 39 °F 35 °F 81% 30.29 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -   Заоблачено