Kozani, Грција

09:51 AM EEST на 22 Октомври, 2018 (GMT +0300)
Kozani

Времето Историја за LGKZ - Декември, 2017

Change the Weather History Date:

Четврток, Декември 7, 2017

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 42 °F -  
Максимална температура 54 °F - - ()
Минимална температура 31 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 22    
Moisture  
Точка на kондензација 26 °F    
Average Humidity 46    
Maximum Humidity 70    
Minimum Humidity 24    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.35 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 1 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 7 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.0 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Dec. 07, 2017 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:42 AM EET 5:06 PM EET
Граѓанскиот самрак 7:11 AM EET 5:37 PM EET
Наутички самрак 6:37 AM EET 6:11 PM EET
Астрономски самрак 6:04 AM EET 6:43 PM EET
Месечината 9:32 PM EET (12/7) 11:06 AM EET (12/7)
Должина на видливата светлина 10h 25m
Должина на денот
9h 24m
Третиот квартал, 81% of the Moon is Illuminated
Дек 7
Третиот квартал
Дек 10
Последниот квартал
Дек 18
New
Дек 26
Првиот квартал
Jaн 2
Полна Месечина

Hourly Weather History & Observations

Време (EET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
6:50 AM 33.8 °F - 24.8 °F 70% 30.39 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
7:50 AM 32.0 °F 27.5 °F 23.0 °F 69% 30.36 инчи - СЗ 4.6 mph - N/A   Ведро
8:00 AM 32 °F - 22 °F 57% 30.48 инчи 6 mi СЗ 4.6 mph - -  
8:50 AM 35.6 °F - 24.8 °F 65% 30.36 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
9:50 AM 44.6 °F - 23.0 °F 43% 30.36 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
10:50 AM 48.2 °F - 26.6 °F 43% 30.36 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
11:00 AM 47 °F - 27 °F 33% 30.42 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
11:50 AM 50.0 °F - 26.6 °F 40% 30.36 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
12:50 PM 51.8 °F - 28.4 °F 41% 30.33 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
1:50 PM 53.6 °F - 28.4 °F 38% 30.33 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
2:00 PM 54 °F - 28 °F 24% 30.34 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
2:50 PM 53.6 °F - 28.4 °F 38% 30.30 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
3:50 PM 53.6 °F - 28.4 °F 38% 30.30 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
4:50 PM 50.0 °F - 28.4 °F 43% 30.30 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
5:00 PM 51 °F - 28 °F 29% 30.34 инчи 6 mi Мирно, без ветер Мирно, без ветер - -  
5:50 PM 42.8 °F - 26.6 °F 53% 30.30 инчи - Мирно, без ветер Мирно, без ветер - N/A   Ведро
6:50 PM 41.0 °F 36.4 °F 26.6 °F 57% 30.30 инчи - ССЗ 6.9 mph - N/A   Ведро
7:50 PM 37.4 °F 32.8 °F 23.0 °F 56% 30.30 инчи - СЗ 5.8 mph - N/A   Ведро
8:00 PM 37 °F - 22 °F 42% 30.41 инчи 6 mi СЗ 5.8 mph - -