Sofia, Bulgaria

09:45 AM EEST на 20 Октомври, 2018 (GMT +0300)
Sofia

Времето Историја за LBSF - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 28 °F -  
Максимална температура 30 °F 38 °F 57 °F (2007)
Минимална температура 26 °F 25 °F -5 °F (2003)
Degree Days  
Дена греење 37    
Moisture  
Точка на kондензација 26 °F    
Average Humidity 87    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 71    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.04 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.29 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 10 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 20 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 5.3 миљи    
Настани Снег    
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:54 AM EET 5:16 PM EET
Граѓанскиот самрак 7:23 AM EET 5:48 PM EET
Наутички самрак 6:48 AM EET 6:23 PM EET
Астрономски самрак 6:14 AM EET 6:56 PM EET
Месечината 5:33 AM EET (1/14) 3:20 PM EET (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 25m
Должина на денот
9h 22m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 25
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (EET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 32.0 °F 28.7 °F 32.0 °F 100% 30.27 инчи 3.7 mi ЈИ 3.5 mph - N/A Снег Слаб снег
12:30 AM 32.0 °F 26.4 °F 32.0 °F 100% 30.27 инчи 4.3 mi ЈИ 5.8 mph - N/A Снег Слаб снег
1:00 AM 28.4 °F 22.2 °F 26.6 °F 93% 30.24 инчи 5.0 mi ЈИ 5.8 mph - N/A Снег Слаб снег
1:30 AM 28.4 °F 22.2 °F 24.8 °F 86% 30.24 инчи 5.0 mi СИ 5.8 mph - N/A Снег Слаб снег
2:00 AM 29 °F - 29 °F 99% 30.36 инчи 5 mi ЈИ 2.2 mph - - Снег Слаб снег
2:00 AM 30.2 °F 23.4 °F 28.4 °F 93% 30.24 инчи 3.7 mi ИСИ 6.9 mph - N/A Снег Слаб снег
2:30 AM 30.2 °F 24.3 °F 28.4 °F 93% 30.24 инчи 3.7 mi СИ 5.8 mph - N/A Снег Слаб снег
3:00 AM 30.2 °F 24.3 °F 30.2 °F 100% 30.24 инчи 3.7 mi ИСИ 5.8 mph - N/A Снег Слаб снег
3:30 AM 30.2 °F 23.4 °F 30.2 °F 100% 30.27 инчи 4.3 mi Исток 6.9 mph - N/A Снег Слаб снег
4:00 AM 30.2 °F 23.4 °F 30.2 °F 100% 30.24 инчи 5.0 mi ЈИ 6.9 mph - N/A Снег Слаб снег
4:30 AM 30.2 °F 22.6 °F 30.2 °F 100% 30.24 инчи 5.0 mi ЈИ 8.1 mph - N/A Снег Слаб снег
5:00 AM 28 °F - 28 °F 98% 30.37 инчи 5 mi Исток 4.5 mph - - Снег Слаб снег
5:00 AM 30.2 °F 21.9 °F 28.4 °F 93% 30.24 инчи 5.0 mi ЈИ 9.2 mph - N/A Снег Слаб снег
5:30 AM 30.2 °F 21.3 °F 26.6 °F 86% 30.24 инчи 5.0 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A Снег Слаб снег
6:00 AM 30.2 °F 20.8 °F 26.6 °F 86% 30.24 инчи 6.2 mi Исток 11.5 mph - N/A   Заоблачено
6:30 AM 30.2 °F 19.8 °F 26.6 °F 86% 30.24 инчи 6.2 mi Исток 13.8 mph - N/A Снег Слаб снег
7:00 AM 30.2 °F 20.2 °F 28.4 °F 93% 30.27 инчи 6.2 mi Исток 12.7 mph - N/A   Заоблачено
7:30 AM 28.4 °F 17.5 °F 26.6 °F 93% 30.27 инчи 6.2 mi Исток 13.8 mph - N/A   Заоблачено
8:00 AM 28 °F - 26 °F 86% 30.40 инчи 9 mi Исток 6.7 mph - -   Умерено облачно
8:00 AM 30.2 °F 19.3 °F 26.6 °F 86% 30.27 инчи 6.2 mi Исток 15.0 mph - N/A   Заоблачено
8:30 AM 28.4 °F 17.5 °F 26.6 °F 93% 30.27 инчи 6.2 mi Исток 13.8 mph - N/A   Заоблачено
9:00 AM 28.4 °F 16.6 °F 24.8 °F 86% 30.30 инчи 3.1 mi Исток 16.1 mph - N/A Снег Снег
9:30 AM 28.4 °F 17.5 °F 26.6 °F 93% 30.30 инчи 4.3 mi Исток 13.8 mph - N/A Снег Слаб снег
10:00 AM 28.4 °F 17.0 °F 26.6 °F 93% 30.30 инчи 5.0 mi Исток 15.0 mph - N/A Снег Слаб снег
10:30 AM 28.4 °F 16.6 °F 26.6 °F 93% 30.30 инчи 5.0 mi Исток 16.1 mph - N/A Снег Слаб снег
11:00 AM 28 °F - 26 °F 91% 30.41 инчи 7 mi Исток 4.5 mph - - Снег Слаб снег
11:00 AM 28.4 °F 17.0 °F 26.6 °F 93% 30.30 инчи 5.0 mi Исток 15.0 mph - N/A Снег Слаб снег
11:30 AM 30.2 °F 19.3 °F 26.6 °F 86% 30.30 инчи 5.0 mi Исток 15.0 mph - N/A Снег Слаб снег
12:00 PM 26.6 °F 14.7 °F 23.0 °F 86% 30.30 инчи 5.6 mi Исток 15.0 mph - N/A   Заоблачено
12:30 PM 26.6 °F 14.3 °F 23.0 °F 86% 30.30 инчи 3.1 mi Исток 16.1 mph - N/A Снег Слаб снег
1:00 PM 30.2 °F 19.3 °F 26.6 °F 86% 30.30 инчи 3.7 mi Исток 15.0 mph - N/A Снег Слаб снег
1:30 PM 30.2 °F 17.8 °F 24.8 °F 80% 30.27 инчи 5.0 mi ИЈИ 19.6 mph - N/A Снег Слаб снег
2:00 PM 29 °F - 23 °F 71% 30.39 инчи 6 mi Исток 8.9 mph - - Снег Слаб снег
2:00 PM 28.4 °F 15.8 °F 23.0 °F 80% 30.27 инчи 3.7 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Снег
2:30 PM 28.4 °F 16.2 °F 23.0 °F 80% 30.27 инчи 4.3 mi ИЈИ 17.3 mph - N/A Снег Слаб снег
3:00 PM 30.2 °F 18.1 °F 24.8 °F 80% 30.27 инчи 3.7 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
3:30 PM 30.2 °F 18.5 °F 24.8 °F 80% 30.27 инчи 4.3 mi ИЈИ 17.3 mph - N/A Снег Слаб снег
4:00 PM 28.4 °F 15.8 °F 23.0 °F 80% 30.30 инчи 2.5 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Снег
4:30 PM 28.4 °F 15.8 °F 23.0 °F 80% 30.27 инчи 5.0 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
5:00 PM 29 °F - 24 °F 75% 30.40 инчи 6 mi Исток 6.7 mph - - Снег Слаб снег
5:00 PM 30.2 °F 18.1 °F 24.8 °F 80% 30.27 инчи 5.0 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
5:30 PM 30.2 °F 18.1 °F 24.8 °F 80% 30.27 инчи 5.0 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
6:00 PM 28.4 °F 15.8 °F 23.0 °F 80% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
6:30 PM 28.4 °F 15.8 °F 23.0 °F 80% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
7:00 PM 30.2 °F 18.1 °F 24.8 °F 80% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
7:30 PM 30.2 °F 18.1 °F 24.8 °F 80% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 PM 28 °F - 23 °F 76% 30.40 инчи 7 mi Исток 4.5 mph - -   Умерено облачно
8:00 PM 28.4 °F 15.4 °F 24.8 °F 86% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 19.6 mph - N/A   Заоблачено
8:30 PM 28.4 °F 15.8 °F 23.0 °F 80% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 PM 30.2 °F 18.5 °F 24.8 °F 80% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 17.3 mph - N/A   Заоблачено
9:30 PM 28.4 °F 15.8 °F 23.0 °F 80% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
10:00 PM 28.4 °F 15.4 °F 24.8 °F 86% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 19.6 mph - N/A Снег Слаб снег
10:30 PM 28.4 °F 15.8 °F 23.0 °F 80% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
11:00 PM 28 °F - 23 °F 73% 30.43 инчи 7 mi Исток 4.5 mph - - Снег Слаб снег
11:00 PM 28.4 °F 15.8 °F 23.0 °F 80% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 18.4 mph - N/A Снег Слаб снег
11:30 PM 28.4 °F 15.4 °F 23.0 °F 80% 30.30 инчи 6.2 mi ИЈИ 19.6 mph - N/A Снег Слаб снег