Central Park, NY

01:53 AM EDT на 22 Октомври, 2018 (GMT -0400)
Central Park

Времето Историја за KNYC - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 20 °F 32 °F  
Максимална температура 25 °F 38 °F 70 °F (1932)
Минимална температура 15 °F 27 °F -5 °F (1914)
Degree Days  
Дена греење 45 33  
Month to date heating degree days 537 453  
Since 1 July heating degree days 2119 2138  
Cooling Degree Days 0 0  
Month to date cooling degree days 0 0  
Year to date cooling degree days 0 0  
Moisture  
Точка на kондензација 0 °F    
Average Humidity 44    
Maximum Humidity 59    
Minimum Humidity 29    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.12 инчи 2.06 инчи (1940)
Month to date precipitation 1.36 1.70  
Year to date precipitation 1.36 1.70  
Снег  
Снег 0.00 инчи 0.20 инчи 9.50 инчи (1910)
Month to date snowfall 9.8 3.0  
Since 1 July snowfall 17.5 8.1  
Височина на снег 0.00 инчи    
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.59 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 8 mph (ССИ)    
Максималната брзината на ветерот 15 mph    
Max Gust Speed 23 mph    
Видливост 10 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: NWS Daily Summary

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:18 AM EST 4:52 PM EST
Граѓанскиот самрак 6:48 AM EST 5:22 PM EST
Наутички самрак 6:14 AM EST 5:56 PM EST
Астрономски самрак 5:41 AM EST 6:28 PM EST
Месечината 5:11 AM EST (1/14) 3:07 PM EST (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 34m
Должина на денот
9h 33m
Последниот квартал, 5% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 16
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (EST) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:51 AM 17.1 °F 6.6 °F 1.9 °F 52% 30.41 инчи 10.0 mi ЗСЗ 8.1 mph 18.4 mph N/A   Ведро
1:51 AM 17.1 °F 8.7 °F 3.0 °F 54% 30.44 инчи 10.0 mi Променлив 5.8 mph - N/A   Ведро
2:51 AM 16.0 °F 4.4 °F 1.9 °F 54% 30.47 инчи 10.0 mi ЗСЗ 9.2 mph - N/A   Ведро
3:51 AM 16.0 °F 8.8 °F 3.0 °F 57% 30.49 инчи 10.0 mi Променлив 4.6 mph - N/A   Ведро
4:51 AM 16.0 °F 5.3 °F 3.0 °F 57% 30.49 инчи 10.0 mi ЗСЗ 8.1 mph - N/A   Ведро
5:51 AM 15.1 °F 7.7 °F 1.9 °F 56% 30.52 инчи 10.0 mi Променлив 4.6 mph - N/A   Ведро
6:51 AM 15.1 °F 6.4 °F 1.9 °F 56% 30.55 инчи 10.0 mi Променлив 5.8 mph - N/A   Ведро
7:51 AM 15.1 °F 2.5 °F 1.0 °F 54% 30.57 инчи 10.0 mi ССЗ 10.4 mph 19.6 mph N/A   Ведро
8:51 AM 15.1 °F 5.2 °F -0.0 °F 51% 30.61 инчи 10.0 mi Променлив 6.9 mph - N/A   Ведро
9:51 AM 17.1 °F 11.7 °F -0.0 °F 47% 30.66 инчи 10.0 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Ведро
10:51 AM 19.0 °F - -2.0 °F 40% 30.64 инчи 10.0 mi Север - - N/A   Ведро
11:51 AM 21.0 °F 10.6 °F -4.0 °F 33% 30.63 инчи 10.0 mi ССИ 9.2 mph 21.9 mph N/A   Ведро
12:51 PM 23.0 °F 11.1 °F -2.9 °F 32% 30.60 инчи 10.0 mi СИ 12.7 mph - N/A   Ведро
1:51 PM 24.1 °F 15.2 °F -2.9 °F 31% 30.59 инчи 10.0 mi Север 8.1 mph - N/A   Ведро
2:51 PM 24.1 °F 15.2 °F -4.0 °F 29% 30.60 инчи 10.0 mi СИ 8.1 mph 16.1 mph N/A   Ведро
3:51 PM 23.0 °F 15.8 °F -5.1 °F 29% 30.61 инчи 10.0 mi Променлив 5.8 mph 18.4 mph N/A   Ведро
4:51 PM 21.9 °F 12.5 °F -2.9 °F 34% 30.63 инчи 10.0 mi СИ 8.1 mph - N/A   Ведро
5:51 PM 21.0 °F 8.6 °F -0.9 °F 38% 30.64 инчи 10.0 mi СИ 12.7 mph - N/A   Ведро
6:51 PM 19.9 °F 11.1 °F -0.0 °F 42% 30.66 инчи 10.0 mi Променлив 6.9 mph 17.3 mph N/A   Ведро
7:51 PM 19.0 °F 9.0 °F -2.0 °F 40% 30.67 инчи 10.0 mi СИ 8.1 mph 20.7 mph N/A   Ведро
8:51 PM 18.0 °F 6.1 °F -2.0 °F 41% 30.66 инчи 10.0 mi СИ 10.4 mph - N/A   Ведро
9:51 PM 17.1 °F 6.6 °F -0.0 °F 47% 30.67 инчи 10.0 mi СИ 8.1 mph - N/A   Ведро
10:51 PM 17.1 °F 7.6 °F -0.0 °F 47% 30.70 инчи 10.0 mi Променлив 6.9 mph - N/A   Ведро
11:51 PM 16.0 °F 2.9 °F -0.0 °F 49% 30.66 инчи 10.0 mi СИ 11.5 mph - N/A   Ведро