Amsterdam, Холандија

08:43 AM CEST на 20 Октомври, 2018 (GMT +0200)
Schiphol

Времето Историја за EHAM - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 37 °F -  
Максимална температура 41 °F 42 °F 51 °F (2007)
Минимална температура 33 °F 33 °F 21 °F (2013)
Degree Days  
Дена греење 28    
Moisture  
Точка на kондензација 33 °F    
Average Humidity 83    
Maximum Humidity 93    
Minimum Humidity 68    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.12 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 9 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 15 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.2 миљи    
Настани      
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 8:44 AM CET 4:56 PM CET
Граѓанскиот самрак 8:04 AM CET 5:35 PM CET
Наутички самрак 7:21 AM CET 6:18 PM CET
Астрономски самрак 6:41 AM CET 6:59 PM CET
Месечината 6:23 AM CET (1/14) 3:03 PM CET (1/14)
Должина на видливата светлина 9h 30m
Должина на денот
8h 11m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 39 °F - 34 °F 77% 30.21 инчи 7 mi Исток 6.7 mph - -   Умерено облачно
12:25 AM 39.2 °F 33.6 °F 35.6 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi Исток 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
12:55 AM 39.2 °F 34.2 °F 35.6 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi Исток 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 AM 40 °F - 35 °F 74% 30.20 инчи 7 mi Исток 6.7 mph - -   Умерено облачно
1:25 AM 39.2 °F 33.6 °F 33.8 °F 81% 30.18 инчи 6.2 mi ИСИ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
1:55 AM 37.4 °F 30.8 °F 33.8 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi ИСИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 AM 37 °F - 34 °F 83% 30.19 инчи 6 mi ИСИ 8.9 mph - -   Сумаглица
2:25 AM 37.4 °F 29.8 °F 33.8 °F 87% 30.18 инчи 6.2 mi ИСИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
2:55 AM 35.6 °F 27.5 °F 33.8 °F 93% 30.18 инчи 6.2 mi ИСИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
3:00 AM 36 °F - 33 °F 86% 30.18 инчи 5 mi ИСИ 11.2 mph - -   Сумаглица
3:25 AM 37.4 °F 29.8 °F 33.8 °F 87% 30.15 инчи 6.2 mi ИСИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
3:55 AM 37.4 °F 29.8 °F 33.8 °F 87% 30.15 инчи 5.6 mi ИСИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 AM 38 °F - 34 °F 81% 30.18 инчи 4 mi Исток 11.2 mph - -   Сумаглица
4:25 AM 37.4 °F 30.3 °F 33.8 °F 87% 30.15 инчи 5.6 mi Исток 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
4:55 AM 37.4 °F 29.8 °F 33.8 °F 87% 30.15 инчи 5.6 mi Исток 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
5:00 AM 37 °F - 34 °F 84% 30.17 инчи 4 mi ИСИ 11.2 mph - -   Сумаглица
5:25 AM 37.4 °F 29.3 °F 33.8 °F 87% 30.15 инчи 5.6 mi Исток 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
5:55 AM 37.4 °F 29.8 °F 33.8 °F 87% 30.15 инчи 5.6 mi Исток 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
6:25 AM 37.4 °F 29.8 °F 33.8 °F 87% 30.15 инчи 5.6 mi ИСИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
6:55 AM 37.4 °F 29.8 °F 33.8 °F 87% 30.15 инчи 5.6 mi ИСИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
7:00 AM 37 °F - 33 °F 79% 30.17 инчи 6 mi ИСИ 11.2 mph - -   Сумаглица
7:25 AM 37.4 °F 29.3 °F 32.0 °F 81% 30.15 инчи 5.6 mi ИСИ 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
7:55 AM 37.4 °F 29.8 °F 32.0 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi Исток 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
8:00 AM 36 °F - 32 °F 81% 30.17 инчи 6 mi Исток 11.2 mph - -   Заоблачено
8:25 AM 35.6 °F 27.5 °F 32.0 °F 87% 30.15 инчи 6.2 mi Исток 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
8:55 AM 35.6 °F 27.1 °F 32.0 °F 87% 30.15 инчи 6.2 mi Исток 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 AM 36 °F - 32 °F 80% 30.17 инчи 6 mi Исток 11.2 mph - -   Заоблачено
9:25 AM 35.6 °F 27.5 °F 32.0 °F 87% 30.15 инчи 6.2 mi Исток 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
9:55 AM 37.4 °F 29.8 °F 32.0 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi Исток 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
10:25 AM 37.4 °F 29.8 °F 32.0 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi Исток 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
10:55 AM 37.4 °F 29.3 °F 32.0 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi Исток 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
11:00 AM 37 °F - 33 °F 78% 30.16 инчи 6 mi Исток 11.2 mph - -   Заоблачено
11:25 AM 37.4 °F 30.3 °F 32.0 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi Исток 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
11:55 AM 39.2 °F 33.0 °F 33.8 °F 81% 30.15 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
12:00 PM 38 °F - 33 °F 76% 30.15 инчи 7 mi Исток 8.9 mph - -   Заоблачено
12:25 PM 39.2 °F 32.5 °F 33.8 °F 81% 30.12 инчи 6.2 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
12:55 PM 39.2 °F 33.0 °F 33.8 °F 81% 30.12 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
1:00 PM 40 °F - 33 °F 69% 30.13 инчи 7 mi Исток 8.9 mph - -   Умерено облачно
1:25 PM 39.2 °F 33.0 °F 33.8 °F 81% 30.12 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
1:55 PM 41.0 °F 36.4 °F 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi ИЈИ 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
2:00 PM 40 °F - 33 °F 69% 30.12 инчи 7 mi ИЈИ 8.9 mph - -   Претежно облачно
2:25 PM 39.2 °F 33.6 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 6.2 mi ИЈИ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
2:55 PM 41.0 °F 35.2 °F 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Делумно облачно
3:00 PM 41 °F - 34 °F 68% 30.11 инчи 9 mi ИЈИ 11.2 mph - -   Заоблачено
3:25 PM 41.0 °F 34.7 °F 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A   Умерено облачно
3:55 PM 39.2 °F 32.5 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи - ИЈИ 10.4 mph - N/A   Ведро
4:00 PM 39 °F - 33 °F 73% 30.10 инчи 8 mi ИЈИ 8.9 mph - -   Умерено облачно
4:25 PM 39.2 °F 33.6 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи - ИЈИ 8.1 mph - N/A   Ведро
4:55 PM 37.4 °F 31.4 °F 32.0 °F 81% 30.09 инчи - ИЈИ 8.1 mph - N/A   Ведро
5:00 PM 37 °F - 32 °F 76% 30.09 инчи 9 mi ЈИ 8.9 mph - -   Умерено облачно
5:25 PM 37.4 °F 30.3 °F 32.0 °F 81% 30.06 инчи - ИЈИ 10.4 mph - N/A   Ведро
5:55 PM 37.4 °F 30.3 °F 32.0 °F 81% 30.06 инчи - ИЈИ 10.4 mph - N/A   Ведро
6:00 PM 37 °F - 32 °F 77% 30.09 инчи 7 mi ИЈИ 8.9 mph - -  
6:25 PM 37.4 °F 30.3 °F 32.0 °F 81% 30.06 инчи - ЈИ 10.4 mph - N/A   Ведро
6:55 PM 37.4 °F 30.8 °F 32.0 °F 81% 30.06 инчи - ЈИ 9.2 mph - N/A   Ведро
7:00 PM 36 °F - 32 °F 78% 30.08 инчи 7 mi ЈИ 8.9 mph - -   Умерено облачно
7:25 PM 35.6 °F 28.6 °F 32.0 °F 87% 30.06 инчи - ЈИ 9.2 mph - N/A   Ведро
7:55 PM 35.6 °F 28.6 °F 32.0 °F 87% 30.06 инчи - ЈИ 9.2 mph - N/A   Ведро
8:00 PM 35 °F - 32 °F 83% 30.06 инчи 6 mi ИЈИ 8.9 mph - -   Умерено облачно
8:25 PM 35.6 °F 28.6 °F 32.0 °F 87% 30.06 инчи - ЈИ 9.2 mph - N/A   Ведро
8:55 PM 35.6 °F 28.6 °F 32.0 °F 87% 30.06 инчи - ЈИ 9.2 mph - N/A   Ведро
9:00 PM 34 °F - 31 °F 85% 30.06 инчи 6 mi ЈИ 8.9 mph - -   Сумаглица
9:25 PM 33.8 °F 26.4 °F 32.0 °F 93% 30.04 инчи - ЈИ 9.2 mph - N/A   Ведро
9:55 PM 33.8 °F 25.8 °F 32.0 °F 93% 30.04 инчи - ЈИ 10.4 mph - N/A   Ведро
10:00 PM 34 °F - 31 °F 86% 30.04 инчи 5 mi ЈИ 11.2 mph - -   Сумаглица
10:25 PM 33.8 °F 25.3 °F 32.0 °F 93% 30.04 инчи - ЈИ 11.5 mph - N/A   Ведро
10:55 PM 35.6 °F 26.6 °F 32.0 °F 87% 30.01 инчи - ЈЈИ 13.8 mph - N/A   Ведро
11:00 PM 35 °F - 32 °F 83% 30.03 инчи 5 mi ЈЈИ 13.4 mph - -   Сумаглица
11:25 PM 33.8 °F 23.9 °F 32.0 °F 93% 30.01 инчи 5.6 mi ЈЈИ 15.0 mph - N/A   Непознато
11:55 PM 33.8 °F 24.8 °F 32.0 °F 93% 30.01 инчи 5.6 mi ЈЈИ 12.7 mph - N/A   Претежно облачно