London, United Kingdom

06:51 AM BST на 22 Октомври, 2018 (GMT +0100)
Heathrow

Времето Историја за EGLL - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 41 °F -  
Максимална температура 43 °F 45 °F 53 °F (2011)
Минимална температура 39 °F 35 °F 28 °F (2012)
Degree Days  
Дена греење 24    
Moisture  
Точка на kондензација 33 °F    
Average Humidity 72    
Maximum Humidity 81    
Minimum Humidity 57    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.06 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 6 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 10 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.7 миљи    
Настани      
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 8:01 AM GMT 4:20 PM GMT
Граѓанскиот самрак 7:22 AM GMT 4:59 PM GMT
Наутички самрак 6:40 AM GMT 5:41 PM GMT
Астрономски самрак 6:00 AM GMT 6:21 PM GMT
Месечината 5:41 AM GMT (1/14) 2:28 PM GMT (1/14)
Должина на видливата светлина 9h 36m
Должина на денот
8h 19m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (GMT) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 40 °F - 34 °F 73% 30.10 инчи 7 mi Исток 9.2 mph - -   Заоблачено
12:20 AM 41.0 °F 35.2 °F 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Заоблачено
12:50 AM 41.0 °F 35.8 °F 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi Исток 8.1 mph - N/A   Заоблачено
1:20 AM 41.0 °F 36.4 °F 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi ИСИ 6.9 mph - N/A   Заоблачено
1:50 AM 39.2 °F 34.2 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 6.2 mi ИСИ 6.9 mph - N/A   Заоблачено
2:00 AM 40 °F - 33 °F 69% 30.10 инчи 7 mi ИСИ 6.9 mph - -   Заоблачено
2:20 AM 39.2 °F 33.6 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 6.2 mi Исток 8.1 mph - N/A   Заоблачено
2:50 AM 39.2 °F 35.9 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 6.2 mi Исток 4.6 mph - N/A   Заоблачено
3:00 AM 40 °F - 33 °F 69% 30.11 инчи 7 mi ИСИ 3.5 mph - -   Заоблачено
3:20 AM 39.2 °F 35.9 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 5.6 mi ИСИ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
3:50 AM 39.2 °F 34.2 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 5.6 mi ИСИ 6.9 mph - N/A   Заоблачено
4:00 AM 40 °F - 34 °F 70% 30.10 инчи 6 mi Исток 6.9 mph - -   Заоблачено
4:20 AM 39.2 °F 34.2 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 5.6 mi Исток 6.9 mph - N/A   Заоблачено
4:50 AM 39.2 °F 35.0 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 5.6 mi Исток 5.8 mph - N/A   Заоблачено
5:00 AM 40 °F - 33 °F 68% 30.10 инчи 7 mi Исток 6.9 mph - -   Заоблачено
5:20 AM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 6.2 mi ИСИ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
5:50 AM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 6.2 mi ИСИ 3.5 mph - N/A   Заоблачено
6:00 AM 40 °F - 33 °F 69% 30.09 инчи 6 mi ИСИ 3.5 mph - -  
6:20 AM 39.2 °F 37.0 °F 33.8 °F 81% 30.09 инчи 5.6 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Заоблачено
6:50 AM 41.0 °F 39.0 °F 33.8 °F 76% 30.09 инчи 5.6 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Заоблачено
7:20 AM 41.0 °F 38.0 °F 33.8 °F 76% 30.06 инчи 6.2 mi Исток 4.6 mph - N/A   Заоблачено
7:50 AM 41.0 °F 37.1 °F 33.8 °F 76% 30.06 инчи 6.2 mi Исток 5.8 mph - N/A   Заоблачено
8:00 AM 41 °F - 33 °F 64% 30.09 инчи 10 mi Исток 6.9 mph - -   Заоблачено
8:20 AM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi ИСИ 2.3 mph - N/A   Заоблачено
8:50 AM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
9:00 AM 41 °F - 33 °F 64% 30.10 инчи 8 mi ССИ 2.3 mph - -   Заоблачено
9:20 AM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi Север 2.3 mph - N/A   Заоблачено
9:50 AM 42.8 °F 41.1 °F 33.8 °F 70% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Заоблачено
10:00 AM 41 °F - 34 °F 67% 30.11 инчи 7 mi Север 3.5 mph - -   Заоблачено
10:20 AM 41.0 °F - 33.8 °F 76% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
10:50 AM 42.8 °F - 33.8 °F 70% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
11:00 AM 42 °F - 34 °F 64% 30.11 инчи 7 mi Север 2.3 mph - -   Заоблачено
11:20 AM 42.8 °F 41.1 °F 33.8 °F 70% 30.09 инчи 6.2 mi Север 3.5 mph - N/A   Заоблачено
11:50 AM 42.8 °F 41.1 °F 33.8 °F 70% 30.09 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Заоблачено
12:00 PM 43 °F - 34 °F 61% 30.09 инчи 8 mi ССЗ 3.5 mph - -   Заоблачено
12:20 PM 42.8 °F - 33.8 °F 70% 30.06 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
12:50 PM 42.8 °F - 33.8 °F 70% 30.06 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
1:00 PM 43 °F - 33 °F 58% 30.08 инчи 8 mi Север 2.3 mph - -   Заоблачено
1:20 PM 42.8 °F - 33.8 °F 70% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
1:50 PM 42.8 °F 41.1 °F 32.0 °F 66% 30.06 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Заоблачено
2:00 PM 43 °F - 33 °F 59% 30.06 инчи 10 mi ЈЗ 2.3 mph - -   Заоблачено
2:20 PM 42.8 °F 41.1 °F 32.0 °F 66% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 3.5 mph - N/A   Заоблачено
2:50 PM 42.8 °F - 32.0 °F 66% 30.04 инчи 6.2 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Заоблачено
3:00 PM 43 °F - 33 °F 58% 30.05 инчи 12 mi ЈИ 3.5 mph - -   Заоблачено
3:20 PM 42.8 °F 39.3 °F 32.0 °F 66% 30.04 инчи 6.2 mi Југ 5.8 mph - N/A   Претежно облачно
3:50 PM 42.8 °F 38.6 °F 32.0 °F 66% 30.04 инчи 6.2 mi ЈЗ 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
4:00 PM 43 °F - 33 °F 57% 30.04 инчи 9 mi ЗЈЗ 6.9 mph - -   Претежно облачно
4:20 PM 42.8 °F 38.0 °F 32.0 °F 66% 30.04 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 8.1 mph - N/A   Претежно облачно
4:50 PM 41.0 °F 36.4 °F 32.0 °F 70% 30.04 инчи 6.2 mi ЈЗ 6.9 mph - N/A   Заоблачено
5:20 PM 41.0 °F 36.4 °F 32.0 °F 70% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 6.9 mph - N/A   Заоблачено
5:50 PM 41.0 °F 35.8 °F 32.0 °F 70% 30.04 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 8.1 mph - N/A   Заоблачено
6:00 PM 42 °F - 33 °F 61% 30.04 инчи 9 mi ЗЈЗ 6.9 mph - -   Заоблачено
6:20 PM 41.0 °F 35.2 °F 32.0 °F 70% 30.04 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 9.2 mph - N/A   Заоблачено
6:50 PM 41.0 °F 35.8 °F 32.0 °F 70% 30.04 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 8.1 mph - N/A   Заоблачено
7:00 PM 41 °F - 33 °F 64% 30.04 инчи 10 mi ЈЗ 8.1 mph - -   Заоблачено
7:20 PM 41.0 °F 34.7 °F 33.8 °F 76% 30.04 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 10.4 mph - N/A   Заоблачено
7:50 PM 41.0 °F 35.2 °F 33.8 °F 76% 30.04 инчи 6.2 mi ЈЗ 9.2 mph - N/A   Заоблачено
8:20 PM 41.0 °F 35.2 °F 33.8 °F 76% 30.01 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 9.2 mph - N/A   Заоблачено
8:50 PM 41.0 °F 35.8 °F 33.8 °F 76% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЗ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
9:00 PM 40 °F - 33 °F 68% 30.01 инчи 7 mi ЈЗ 9.2 mph - -   Умерено облачно
9:20 PM 39.2 °F 33.6 °F 33.8 °F 81% 30.01 инчи 6.2 mi ЈЈЗ 8.1 mph - N/A   Непознато
9:50 PM 39.2 °F 33.0 °F 33.8 °F 81% 29.98 инчи 6.2 mi ЈЗ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
10:20 PM 41.0 °F 35.8 °F 33.8 °F 76% 29.98 инчи 6.2 mi ЈЗ 8.1 mph - N/A   Заоблачено
10:50 PM 41.0 °F 36.4 °F 33.8 °F 76% 29.95 инчи 6.2 mi Југ 6.9 mph - N/A   Заоблачено
11:00 PM 41 °F - 34 °F 68% 29.96 инчи 7 mi Југ 6.9 mph - -   Заоблачено
11:20 PM 41.0 °F 35.8 °F 33.8 °F 76% 29.92 инчи 6.2 mi Југ 8.1 mph - N/A   Заоблачено
11:50 PM 41.0 °F 35.2 °F 33.8 °F 76% 29.92 инчи 6.2 mi Југ 9.2 mph - N/A   Делумно облачно