Berlin Schoenefeld, Germany

09:59 PM CET на 18 Јануари, 2019 (GMT +0100)
Schonefeld

Времето Историја за EDDB - Јули, 2018

Change the Weather History Date:

Четврток, Јули 12, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 62 °F -  
Максимална температура 66 °F - - ()
Минимална температура 57 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 4    
Growing Degree Days 12 (Base 50)    
Moisture  
Точка на kондензација 59 °F    
Average Humidity 89    
Maximum Humidity 100    
Minimum Humidity 73    
Врнежите  
Врнежите 0.39 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 29.90 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 10 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 23 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 5.4 миљи    
Настани Дожд    
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jul. 12, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 4:58 AM CEST 9:24 PM CEST
Граѓанскиот самрак 4:11 AM CEST 10:11 PM CEST
Наутички самрак 2:59 AM CEST 11:22 PM CEST
Астрономски самрак 1:43 AM CEST 12:39 AM CEST
Месечината 4:12 AM CEST (7/12) 8:46 PM CEST (7/12)
Должина на видливата светлина 18h 00m
Должина на денот
16h 26m
Последниот квартал, 1% of the Moon is Illuminated
Јул 12
Последниот квартал
Јул 13
New
Јул 19
Првиот квартал
Јул 27
Полна Месечина
Aвг 4
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CEST) Темп. Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:20 AM 60.8 °F 57.2 °F 88% 29.92 инчи 6.2 mi СЗ 11.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд
12:50 AM 60.8 °F 57.2 °F 88% 29.92 инчи - СЗ 11.5 mph - N/A   Ведро
1:20 AM 60.8 °F 57.2 °F 88% 29.92 инчи 6.2 mi ССЗ 8.1 mph - N/A Дожд Слаб дожд
1:50 AM 60.8 °F 57.2 °F 88% 29.92 инчи - ССЗ 6.9 mph - N/A   Ведро
2:20 AM 60.8 °F 57.2 °F 88% 29.92 инчи 6.2 mi СЗ 6.9 mph - N/A Дожд Слаб дожд
2:50 AM 60.8 °F 57.2 °F 88% 29.92 инчи 6.2 mi ЗЈЗ 5.8 mph - N/A Дожд Слаб дожд
3:20 AM 59.0 °F 57.2 °F 94% 29.92 инчи 6.2 mi Запад 5.8 mph - N/A Дожд Слаб дожд
3:50 AM 59.0 °F 57.2 °F 94% 29.92 инчи 6.2 mi Запад 8.1 mph - N/A Дожд Слаб дожд
4:20 AM 59.0 °F 59.0 °F 100% 29.92 инчи 5.0 mi ЗЈЗ 6.9 mph - N/A Дожд Дожд
4:50 AM 59.0 °F 57.2 °F 94% 29.89 инчи 3.7 mi Запад 11.5 mph - N/A Дожд Дожд
5:20 AM 57.2 °F 57.2 °F 100% 29.89 инчи 4.3 mi ЗЈЗ 8.1 mph - N/A Дожд Дожд
5:50 AM 57.2 °F 57.2 °F 100% 29.89 инчи 4.3 mi ЈЗ 8.1 mph - N/A Дожд Дожд
6:20 AM 57.2 °F 57.2 °F 100% 29.86 инчи 3.7 mi ЈЗ 9.2 mph - N/A Дожд Дожд
6:50 AM 57.2 °F 57.2 °F 100% 29.86 инчи 3.1 mi ЗЈЗ 9.2 mph - N/A Дожд Големи дожд
7:20 AM 57.2 °F 57.2 °F 100% 29.83 инчи 3.1 mi ЈЗ 11.5 mph - N/A Дожд Дожд
7:50 AM 59.0 °F 59.0 °F 100% 29.80 инчи 2.2 mi ЗЈЗ 15.0 mph - N/A Дожд Големи дожд
8:00 AM 60 °F 60 °F 98% 29.82 инчи 2 mi ЗСЗ 20.1 mph - - Дожд Големи дожд
8:20 AM 60.8 °F 59.0 °F 94% 29.83 инчи 6.2 mi ССЗ 23.0 mph - N/A Дожд Слаб дожд
8:50 AM 62.6 °F 60.8 °F 94% 29.83 инчи 6.2 mi Север 15.0 mph - N/A Дожд Слаб дожд
9:20 AM 62.6 °F 60.8 °F 94% 29.86 инчи 6.2 mi ССИ 9.2 mph - N/A Дожд Слаб дожд
9:50 AM 62.6 °F 60.8 °F 94% 29.86 инчи 6.2 mi Север 8.1 mph - N/A Дожд Слаб дожд
10:20 AM 62.6 °F 60.8 °F 94% 29.83 инчи - СЗ 8.1 mph - N/A Дожд Дожд
10:50 AM 62.6 °F 60.8 °F 94% 29.86 инчи 2.5 mi ССЗ 12.7 mph - N/A Дожд Дожд
11:20 AM 62.6 °F 60.8 °F 94% 29.86 инчи 3.7 mi ССЗ 11.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд
11:50 AM 62.6 °F 60.8 °F 94% 29.86 инчи 6.2 mi СЗ 15.0 mph - N/A Дожд Слаб дожд
12:20 PM 62.6 °F 59.0 °F 88% 29.86 инчи 4.3 mi ССЗ 16.1 mph - N/A Дожд Дожд
12:50 PM 62.6 °F 60.8 °F 94% 29.89 инчи 6.2 mi ССЗ 16.1 mph - N/A Дожд Слаб дожд
1:20 PM 64.4 °F 60.8 °F 88% 29.89 инчи 6.2 mi СЗ 16.1 mph - N/A Дожд Слаб дожд
1:50 PM 64.4 °F 60.8 °F 88% 29.89 инчи 5.0 mi СЗ 15.0 mph - N/A Дожд Слаб дожд
2:00 PM 65 °F 60 °F 81% 29.90 инчи 5 mi СЗ 15.7 mph - - Дожд Слаб дожд
2:20 PM 64.4 °F 60.8 °F 88% 29.89 инчи 5.0 mi СЗ 12.7 mph - N/A Дожд Слаб дожд
2:50 PM 64.4 °F 60.8 °F 88% 29.89 инчи 6.2 mi СЗ 12.7 mph - N/A Дожд Слаб дожд
3:20 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.92 инчи 6.2 mi ССЗ 17.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
3:50 PM 66.2 °F 59.0 °F 78% 29.92 инчи 6.2 mi СЗ 15.0 mph - N/A Дожд Слаб дожд
4:20 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.92 инчи 6.2 mi СЗ 17.3 mph - N/A Дожд Слаб дожд
4:50 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.89 инчи 6.2 mi СЗ 10.4 mph - N/A Дожд Слаб дожд
5:20 PM 66.2 °F 57.2 °F 73% 29.92 инчи 6.2 mi СЗ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
5:50 PM 64.4 °F 57.2 °F 77% 29.92 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A Дожд Слаб дожд
6:20 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.92 инчи 6.2 mi ССЗ 12.7 mph - N/A Дожд Слаб дожд
6:50 PM 64.4 °F 57.2 °F 77% 29.92 инчи 6.2 mi СЗ 12.7 mph - N/A Дожд Слаб дожд
7:20 PM 64.4 °F 57.2 °F 77% 29.92 инчи 6.2 mi СЗ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
7:50 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.92 инчи 6.2 mi СЗ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
8:20 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.92 инчи 6.2 mi ССЗ 11.5 mph - N/A Дожд Слаб дожд
8:50 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.95 инчи 6.2 mi ССЗ 10.4 mph - N/A Дожд Слаб дожд
9:20 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.95 инчи - СЗ 5.8 mph - N/A   Ведро
9:50 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.95 инчи 6.2 mi ЗСЗ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
10:20 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.95 инчи - ЗСЗ 5.8 mph - N/A   Ведро
10:50 PM 64.4 °F 59.0 °F 83% 29.95 инчи 6.2 mi СЗ 6.9 mph - N/A Дожд Слаб дожд
11:20 PM 64.4 °F 60.8 °F 88% 29.98 инчи - СЗ 5.8 mph - N/A   Ведро
11:50 PM 62.6 °F 60.8 °F 94% 29.98 инчи 6.2 mi Запад 5.8 mph - N/A Дожд Слаб дожд