Berlin Schoenefeld, Germany

08:12 AM CEST на 22 Октомври, 2018 (GMT +0200)
Schonefeld

Времето Историја за EDDB - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 28 °F -  
Максимална температура 31 °F - - ()
Минимална температура 26 °F - - ()
Degree Days  
Дена греење 36    
Moisture  
Точка на kондензација 23 °F    
Average Humidity 79    
Maximum Humidity 86    
Minimum Humidity 59    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи - - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.38 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 9 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 13 mph    
Max Gust Speed -    
Видливост 6.7 миљи    
Настани      
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 8:09 AM CET 4:20 PM CET
Граѓанскиот самрак 7:30 AM CET 5:00 PM CET
Наутички самрак 6:47 AM CET 5:43 PM CET
Астрономски самрак 6:06 AM CET 6:24 PM CET
Месечината 5:47 AM CET (1/14) 2:27 PM CET (1/14)
Должина на видливата светлина 9h 30m
Должина на денот
8h 10m
Последниот квартал, 6% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 17
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (CET) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:20 AM 32.0 °F 23.6 °F 23.0 °F 69% 30.42 инчи 6.2 mi Исток 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
12:50 AM 32.0 °F 23.6 °F 23.0 °F 69% 30.42 инчи 6.2 mi Исток 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 AM 32 °F - 23 °F 59% 30.44 инчи 17 mi ИЈИ 13.4 mph - -   Заоблачено
1:20 AM 30.2 °F 21.9 °F 23.0 °F 75% 30.42 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
1:50 AM 30.2 °F 22.6 °F 23.0 °F 75% 30.42 инчи - Исток 8.1 mph - N/A   Ведро
2:20 AM 28.4 °F 19.7 °F 23.0 °F 80% 30.42 инчи - Исток 9.2 mph - N/A   Ведро
2:50 AM 28.4 °F 19.1 °F 23.0 °F 80% 30.39 инчи - Исток 10.4 mph - N/A   Ведро
3:20 AM 28.4 °F 19.7 °F 23.0 °F 80% 30.39 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
3:50 AM 28.4 °F 19.7 °F 23.0 °F 80% 30.39 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
4:20 AM 28.4 °F 19.7 °F 23.0 °F 80% 30.42 инчи - ИСИ 9.2 mph - N/A   Ведро
4:50 AM 28.4 °F 20.4 °F 23.0 °F 80% 30.42 инчи - ИСИ 8.1 mph - N/A   Ведро
5:20 AM 26.6 °F 18.2 °F 23.0 °F 86% 30.39 инчи - Исток 8.1 mph - N/A   Ведро
5:50 AM 26.6 °F 19.1 °F 23.0 °F 86% 30.39 инчи - ИСИ 6.9 mph - N/A   Ведро
6:50 AM 26.6 °F 18.2 °F 23.0 °F 86% 30.39 инчи - Исток 8.1 mph - N/A   Ведро
7:20 AM 26.6 °F 18.2 °F 23.0 °F 86% 30.39 инчи - Исток 8.1 mph - N/A   Ведро
7:50 AM 26.6 °F 18.2 °F 23.0 °F 86% 30.39 инчи 6.2 mi Исток 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
8:20 AM 26.6 °F 18.2 °F 23.0 °F 86% 30.39 инчи 6.2 mi Исток 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
8:50 AM 26.6 °F 17.5 °F 23.0 °F 86% 30.39 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
9:20 AM 28.4 °F 19.7 °F 23.0 °F 80% 30.39 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
9:50 AM 28.4 °F 19.7 °F 23.0 °F 80% 30.42 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
10:20 AM 28.4 °F 21.2 °F 23.0 °F 80% 30.42 инчи 6.2 mi Исток 6.9 mph - N/A   Претежно облачно
10:50 AM 30.2 °F 21.9 °F 24.8 °F 80% 30.42 инчи 6.2 mi ИЈИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
11:20 AM 30.2 °F 21.9 °F 23.0 °F 75% 30.42 инчи 6.2 mi ИЈИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
11:50 AM 32.0 °F 23.6 °F 23.0 °F 69% 30.39 инчи 6.2 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
12:20 PM 32.0 °F 23.0 °F 23.0 °F 69% 30.39 инчи 6.2 mi Исток 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
12:50 PM 32.0 °F 22.5 °F 23.0 °F 69% 30.39 инчи 6.2 mi ИЈИ 12.7 mph - N/A   Претежно облачно
1:00 PM 32 °F - 23 °F 59% 30.41 инчи 22 mi ИЈИ 11.2 mph - -   Претежно облачно
1:20 PM 32.0 °F 23.6 °F 23.0 °F 69% 30.39 инчи 6.2 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
1:50 PM 32.0 °F 23.6 °F 23.0 °F 69% 30.39 инчи 6.2 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
2:20 PM 32.0 °F 23.6 °F 23.0 °F 69% 30.36 инчи 6.2 mi Исток 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
2:50 PM 32.0 °F 24.2 °F 24.8 °F 75% 30.36 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
3:20 PM 30.2 °F 21.9 °F 23.0 °F 75% 30.36 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
3:50 PM 30.2 °F 21.9 °F 23.0 °F 75% 30.36 инчи 6.2 mi Исток 9.2 mph - N/A   Умерено облачно
4:20 PM 30.2 °F 22.6 °F 23.0 °F 75% 30.36 инчи 6.2 mi Исток 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
4:50 PM 28.4 °F 21.2 °F 23.0 °F 80% 30.36 инчи 6.2 mi Исток 6.9 mph - N/A   Делумно облачно
5:20 PM 28.4 °F 20.4 °F 23.0 °F 80% 30.36 инчи 6.2 mi ИЈИ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
5:50 PM 28.4 °F 20.4 °F 23.0 °F 80% 30.36 инчи 6.2 mi ИЈИ 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
6:20 PM 28.4 °F 19.7 °F 23.0 °F 80% 30.36 инчи - ИЈИ 9.2 mph - N/A   Ведро
6:50 PM 28.4 °F 21.2 °F 23.0 °F 80% 30.36 инчи - Исток 6.9 mph - N/A   Ведро
7:00 PM 28 °F - 22 °F 71% 30.39 инчи 14 mi ИЈИ 11.2 mph - -  
7:20 PM 26.6 °F 20.0 °F 23.0 °F 86% 30.36 инчи - Исток 5.8 mph - N/A   Ведро
7:50 PM 26.6 °F 19.1 °F 23.0 °F 86% 30.36 инчи - ИЈИ 6.9 mph - N/A   Ведро
8:20 PM 26.6 °F 18.2 °F 23.0 °F 86% 30.36 инчи - Исток 8.1 mph - N/A   Ведро
8:50 PM 26.6 °F 18.2 °F 23.0 °F 86% 30.36 инчи 6.2 mi Исток 8.1 mph - N/A   Умерено облачно
9:20 PM 26.6 °F 17.5 °F 23.0 °F 86% 30.33 инчи 6.2 mi ИЈИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
9:50 PM 26.6 °F 16.8 °F 23.0 °F 86% 30.33 инчи 6.2 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
10:20 PM 26.6 °F 16.2 °F 23.0 °F 86% 30.33 инчи 6.2 mi ИЈИ 11.5 mph - N/A   Претежно облачно
10:50 PM 26.6 °F 17.5 °F 23.0 °F 86% 30.33 инчи 6.2 mi ИЈИ 9.2 mph - N/A   Заоблачено
11:20 PM 26.6 °F 16.2 °F 23.0 °F 86% 30.33 инчи 6.2 mi ИЈИ 11.5 mph - N/A   Заоблачено
11:50 PM 26.6 °F 16.8 °F 23.0 °F 86% 30.33 инчи 6.2 mi ИЈИ 10.4 mph - N/A   Заоблачено