Toronto, Ontario

05:38 AM EST на 21 Јануари, 2019 (GMT -0500)
Toronto

Времето Историја за CYTZ - Јануари, 2018

Change the Weather History Date:

Недела, Јануари 14, 2018

  Actual Average Record
Temperature  
Просечната температура 14 °F -  
Максимална температура 22 °F 29 °F 46 °F (2006)
Минимална температура 5 °F 18 °F -7 °F (1999)
Degree Days  
Дена греење 52    
Moisture  
Точка на kондензација 5 °F    
Average Humidity 60    
Maximum Humidity 85    
Minimum Humidity 37    
Врнежите  
Врнежите 0.00 инчи 0.07 инчи - ()
Притисок за нивото на морето  
Притисок за нивото на морето 30.68 инчи    
Ветер  
Брзината на ветерот 5 mph ()    
Максималната брзината на ветерот 12 mph    
Max Gust Speed 18 mph    
Видливост 9.2 миљи    
Настани Снег    
Averages and records for this station are not official NWS values.
T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value Source: Averaged Metar Reports

Daily Weather History Graph

Daily Weather History Graph

Search for Another Location

Airport or City:

Астрономијата

Jan. 14, 2018 Изгревање Заоѓање
Актуелно време 7:48 AM EST 5:05 PM EST
Граѓанскиот самрак 7:16 AM EST 5:37 PM EST
Наутички самрак 6:41 AM EST 6:12 PM EST
Астрономски самрак 6:06 AM EST 6:47 PM EST
Месечината 5:42 AM EST (1/14) 3:21 PM EST (1/14)
Должина на видливата светлина 10h 20m
Должина на денот
9h 16m
Последниот квартал, 5% of the Moon is Illuminated
Jaн 14
Последниот квартал
Jaн 16
New
Jaн 24
Првиот квартал
Jaн 31
Полна Месечина
Фев 7
Последниот квартал

Hourly Weather History & Observations

Време (EST) Темп. Лични чувство за темп. со ветерот Точка на kондензација Влажност Притисок Видливост Wind Dir Брзината на ветерот Брзина од налетот на ветрот Precip Настани Услови
12:00 AM 6.8 °F -0.1 °F -2.2 °F 67% 30.61 инчи 9.0 mi СЗ 3.5 mph - N/A   Ведро
1:00 AM 8 °F - -2 °F 49% 30.63 инчи 10 mi СЗ 3.5 mph - -  
1:00 AM 6.8 °F - -2.2 °F 67% 30.62 инчи 9.0 mi СЗ 2.3 mph - N/A   Ведро
2:00 AM 8.6 °F 2.0 °F -2.2 °F 62% 30.63 инчи 9.0 mi СЗ 3.5 mph - N/A   Ведро
3:00 AM 6.8 °F -5.9 °F -0.4 °F 72% 30.66 инчи 9.0 mi ЗСЗ 8.1 mph - N/A   Ведро
4:00 AM 7 °F - -1 °F 57% 30.67 инчи 10 mi ЗСЗ 5.8 mph - -  
4:00 AM 6.8 °F -4.8 °F -0.4 °F 72% 30.67 инчи 9.0 mi ЗСЗ 6.9 mph - N/A   Ведро
5:00 AM 6.8 °F -4.8 °F -0.4 °F 72% 30.68 инчи 9.0 mi ЗСЗ 6.9 mph - N/A   Ведро
6:00 AM 8.6 °F - -0.4 °F 67% 30.68 инчи 9.0 mi Променлив 2.3 mph - N/A   Ведро
7:00 AM 10 °F - 3 °F 63% 30.70 инчи 10 mi Север 4.6 mph - -  
7:00 AM 10.4 °F 2.2 °F 3.2 °F 73% 30.70 инчи 9.0 mi ССЗ 4.6 mph - N/A   Ведро
8:00 AM 6.8 °F - 3.2 °F 85% 30.71 инчи 9.0 mi Исток 2.3 mph - N/A   Ведро
9:00 AM 12.2 °F 2.9 °F 5.0 °F 73% 30.72 инчи 9.0 mi Исток 5.8 mph - N/A   Ведро
10:00 AM 14 °F - 7 °F 63% 30.73 инчи 10 mi ИСИ 5.8 mph - -  
10:00 AM 14.0 °F 5.1 °F 6.8 °F 73% 30.73 инчи 9.0 mi ИСИ 5.8 mph - N/A   Ведро
11:00 AM 19.4 °F 9.5 °F 10.4 °F 68% 30.73 инчи 9.0 mi ЈЈЗ 8.1 mph - N/A   Заоблачено
12:00 PM 19.4 °F 12.8 °F 10.4 °F 68% 30.71 инчи 9.0 mi ЗЈЗ 4.6 mph - N/A   Заоблачено
1:00 PM 20 °F - 9 °F 50% 30.70 инчи 10 mi ЈЈЗ 6.9 mph - -  
1:00 PM 19.4 °F 9.5 °F 8.6 °F 63% 30.70 инчи 9.0 mi ЈЗ 8.1 mph - N/A   Делумно облачно
2:00 PM 21.2 °F 14.9 °F 8.6 °F 58% 30.68 инчи 9.0 mi ЗЈЗ 4.6 mph - N/A   Ведро
3:00 PM 21.2 °F 12.6 °F 6.8 °F 54% 30.68 инчи 9.0 mi ЈЗ 6.9 mph - N/A   Заоблачено
4:00 PM 21 °F - 7 °F 40% 30.67 инчи 10 mi Југ 8.1 mph - -   Заоблачено
4:00 PM 21.2 °F 10.9 °F 6.8 °F 54% 30.67 инчи 9.0 mi ЈЈЗ 9.2 mph - N/A   Заоблачено
4:20 PM 21.2 °F 13.6 °F 6.8 °F 54% 30.67 инчи 9.0 mi ЈЈИ 5.8 mph - N/A Снег Слаб снег
4:45 PM 21.2 °F 10.1 °F 8.6 °F 58% 30.67 инчи 9.0 mi Југ 10.4 mph - N/A   Заоблачено
5:00 PM 21.2 °F 10.9 °F 6.8 °F 54% 30.67 инчи 9.0 mi Југ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
5:31 PM 21.2 °F 10.9 °F 6.8 °F 54% 30.67 инчи 9.0 mi ЈЗ 9.2 mph - N/A Снег Слаб снег
5:45 PM 21.2 °F 14.9 °F 6.8 °F 54% 30.67 инчи 9.0 mi Југ 4.6 mph - N/A   Претежно облачно
6:00 PM 21.2 °F 13.6 °F 5.0 °F 50% 30.67 инчи 9.0 mi Југ 5.8 mph - N/A   Заоблачено
7:00 PM 21 °F - 6 °F 37% 30.68 инчи 10 mi ЈЈИ 10.4 mph - -   Заоблачено
7:00 PM 21.2 °F 12.6 °F 5.0 °F 50% 30.68 инчи 9.0 mi ЈЈИ 6.9 mph - N/A   Заоблачено
8:00 PM 19.4 °F 8.6 °F 5.0 °F 54% 30.68 инчи 9.0 mi ЈЈИ 9.2 mph - N/A   Претежно облачно
9:00 PM 19.4 °F 7.9 °F 5.0 °F 54% 30.67 инчи 9.0 mi ЈИ 10.4 mph - N/A   Претежно облачно
10:00 PM 20 °F - 6 °F 41% 30.68 инчи 10 mi ЈИ 9.2 mph - -   Заоблачено
10:00 PM 19.4 °F 7.2 °F 6.8 °F 58% 30.68 инчи 9.0 mi ЈЈИ 11.5 mph - N/A   Заоблачено
11:00 PM 19.4 °F 8.6 °F 6.8 °F 58% 30.69 инчи 9.0 mi ЈИ 9.2 mph 18.4 mph N/A   Заоблачено